Maatwerk voor bedrijven

Elk bedrijf is in beweging. En bij beweging hoort ontwikkeling. Of het nu gaat om persoonlijke ontwikkeling van medewerkers of het trainen van gevraagde softskills, of zelfs totaal nieuwe competenties die nodig zijn voor de doorontwikkeling van het bedrijf. Een organisatie kan alleen bewegen als er wordt geleerd.

Zuyd Professional biedt voor alle organisaties flexibele maatwerktrajecten. We stellen samen de beoogde doelen vast en bouwen op basis daarvan het passende programma. De doelen, de organisatiecontext alsook de aanwezige competenties en ervaringen van medewerkers vormen de basis van ieder traject, zodat we nog gerichter kunnen trainen. In ons doel- en doelgroepgerichte aanbod verwerken wij herkenbare casussen die aansluiten bij de vraagstukken uit jouw sector. Zo brengen we theorie en praktijk samen en versterken we het leereffect bij jouw organisatie en medewerkers. Met Zuyd Professional blijft je organisatie relevant voor de uitdagingen nu en in de toekomst. 

Heb je een vraag, neem dan contact op met onze relatiemanagers. Zij denken met je mee over de specifieke mogelijkheden om organisatieontwikkeling te realiseren door de ontwikkeling van personeel. Ook adviseren zij in de financieringsmogelijkheden van in-company opleidingen. Maatwerktrajecten kunnen zowel in-company als op een van de Zuyd-locaties plaatsvinden.

Werkzaam binnen de zorg?

Zuyd Professional faculteit gezondheidszorg heeft op basis van praktijkgericht onderzoek methodieken ontwikkeld die je kunnen ondersteunen bij het vormgeven van interprofessioneel werken.

Lees meer