Benieuwd naar de opleiding projectmanagement? Leer meer over het opleidingstraject aan de hand van dit interview met docent Guido Fröhlichs!

1.Wat is jouw drijfveer voor het trainen van mensen in de opleiding Projectmanagement?

Sinds mijn studie Technische Bedrijfskunde aan de TU Eindhoven ben ik geïnteresseerd in het vakgebied projectmanagement. Ik vond het zo boeiend dat ik er alles van wilde weten. Het mooie aan het vakgebied is dat het bijdraagt aan veranderingen en verbeteringen in een organisatie. Na een project ziet de wereld er een beetje anders uit. Dit vakgebied wil ik dan ook graag uitdragen en andere mensen enthousiasmeren.

Het is ook mooi om te zien dat de deelnemers na een training echt gaan zien hoe uitgebreid het vakgebied is. Er is altijd wel iets te leren en je ziet dan ook dat mensen gedurende een workshop of training kennis opdoen en met energie naar buiten gaan om dit in de eigen praktijk te passen. Hierdoor haal ik veel voldoening uit het trainen van mensen.

2.Wat is, op basis van jouw ervaringen, voor projectmanagers de grootste uitdaging?

Iedere organisatie voert projecten uit. Vroeger waren dat er een of enkele, nu zijn dit vaak tientallen tot honderden projecten per jaar. Hierdoor zijn organisaties afhankelijk van het succes van de projecten. Kennis van de principes van het managen en beheersen van projecten is dan ook essentieel.

De grootste uitdaging is om het totale project te overzien en te weten wat er speelt. Het gaat hierbij niet alleen om inhoud, maar ook om beheersing. Het gaat dan om kennis en inzicht in projectfaseringen, de Plan-Do-Check-Act- cyclus, beheersaspecten zoals scope, tijd, kwaliteit en budget, de business case etc.

Daarnaast zijn het managen van de risico’s, de stakeholders belangrijk. En last but not least: projectwerk is mensenwerk. Het projectresultaat wordt opgeleverd door mensen en gebruikt door mensen. Dit hele speelveld overzien is de grootste uitdaging voor een projectmanager.

3.Wat is je het meest bijgebleven aan het lesgeven aan projectmanagers?

Het werken in projecten is vaak complex en het is een uitgebreid vakgebied. Dat wordt wel eens onderschat. Het gaat om inhoud en beheersing. Na een training is een veelgehoorde reactie: “ik wist niet dat het vakgebied zo uitgebreid was”. Ja, er komt inderdaad veel bij kijken om iets op tijd, binnen budget én met afgesproken kwaliteit op te leveren (projectresultaat) dat een toegevoegde waarde heeft voor de organisatie (bijdrage aan het doel), hierbij ook rekening houdende met een omgeving die toch continu verandert.

4. Wat is je meest uitdagende project tot nu toe geweest?

Ik heb diverse uitdagende projecten mogen meemaken, zowel als projectmanager als projectcontroller. Het ging hierbij om het implementeren van (ERP)-systemen, het bouwen van fabrieken of inrichten van organisaties.

Het meest uitdagende project c.q. de meest uitdagende projecten waren wel het schrijven van mijn boeken. Dit zijn projecten met een doorlooptijd van ongeveer 9 maanden van idee tot definitief klaar zijn van de tekst, de plaatjes, de kaft etc. Bij het schrijven van een boek doorloop je ook alle projectfasen (verkenningsfase, haalbaarheid, literatuuronderzoek, data verzamelen, schrijven) en heb je ook met alle beheersaspecten te maken, zoals: scope, tijd, kwaliteit en budget.

Daarnaast speelt de menskant een belangrijke rol, namelijk als je een boek schrijft met meerdere mensen. Iedere auteur heeft dan niet alleen zijn inhoudelijke rol, maar ook een rol in het team. En het meest uitdagende is dan om alles wat je aan kennis wilt delen, te schrijven binnen het door de uitgever voorgeschreven aantal pagina’s.

5. Wat zijn de 3 belangrijkste dingen die je (aanstaande) projectleiders zou willen vertellen?

Projectmanagement is een belangrijk en boeiend vak. De wereld om ons heen verandert voortdurend. Iedereen die bij wil blijven, zal zich aan de nieuwe omstandigheden moeten aanpassen. Deze wetmatigheid geldt in de natuur en is ook van toepassing op organisaties. Projectmatig werken past uitstekend bij het inspelen op veranderingen. Het werken in projecten is dus een vakgebied dat belangrijk is en dus ook iets blijvends is in organisatie.

Daarnaast is het een uitgebreid vakgebied. Het managen en beheersen van projecten gaat over processen, methoden en mensen. Wil een projectmanager succesvol zijn, dan is het belangrijk om te weten waar je dan m.b.t. deze onderwerpen rekening mee moet houden, wat er allemaal speelt.

Het vakgebied is belangrijk voor een organisatie, blijvend en nooit saai. Tenslotte is ook persoonlijke groei belangrijk. Blijf bij in het vakgebied en werk aan het verbeteren van jouw competenties. Want ook hier is stilstand achteruitgang.

6. Hoe denk je dat projectmanagement er over 5 jaar uitziet?

Het projectmatig werken zal in iedere branche, sector en organisatie worden toegepast. Organisaties zullen een steeds belangrijker deel van hun omzet en winst halen uit projectgebonden activiteiten dan uit proces- of productgebonden activiteiten. Het vakgebied projectmanagement zal verder professionaliseren, dit geldt zowel voor de wetenschappelijke kant als de praktische uitvoering.

Projectmanagement gaat zich verder ontwikkelen tot een echt vak. Wetenschappers gaan meer samenwerken en projectmanagement zal een prominentere rol krijgen binnen universitaire opleidingen. De toegevoegde waarde wordt steeds duidelijker, waardoor organisaties ook meer gaan investeren in de verbetering van het projectmatig werken. Projectmanagers en portfoliomanager zullen later in hun carrière ook steeds meer een functie op directieniveau krijgen. Tevens zullen de beroeps- en vakverenigingen een prominentere rol gaan spelen.

Softwarematig zal de ontwikkeling gaan richting web-based projectmanagementsoftware en -tools. Ook de ontwikkeling van performance indicators en scorecard (bijvoorbeeld projectportfolioscorecard) zal worden verfijnd en via software worden ondersteund.

Qua projecten liggen er ook uitdagingen buiten onze aarde, namelijk expedities richting Mars en bouwprojecten op de maan. De Nasa plant een bemande vlucht naar de planeet Mars in 2037. De Sagrada Familia (Barcelona), waarvan de bouwstart in 1882 plaatsvond, is inmiddels helemaal af.

Opleiding projectmanagement volgen?

Benieuwd naar de diepgang van het vakgebied? Doe uitgebreide kennis op van projectmanagement en alle aspecten die erbij komen kijken bij onze opleiding projectmanagement! De opleiding wordt aangeboden op diverse kennis- en senioriteitsniveaus. Ook biedt Zuyd Professional diverse projectmanagement masterclasses aan, voor degenen die verdieping zoeken naast eerdergenoemde trajecten.

Projectmanagement Basis / Medior

Ben je een (onervaren) projectleider of projectmedewerker en wil je leren hoe je een project succesvol aanpakt? Of heb je al eerder aan projecten gewerkt en wil je er meer rendement uit halen? Dan is deze opleiding perfect voor jou. Het programma wordt verzorgd op hbo-niveau. 

Kunnen wij je helpen?

Heb je een vraag over een van onze opleidingen of ben je nog niet helemaal zeker van je keuze? Neem contact met ons op. Wij zijn op werkdagen bereikbaar tussen 9:00 en 12:00 uur.