Interprofessioneel samenwerken

De zorg voor mensen met een of meerdere chronische aandoeningen, wordt steeds complexer en er zijn steeds meer verschillende disciplines bij betrokken. Echter het is niet vanzelfsprekend dat de zorgverleners dit ook in goede afstemming en samenwerking doen. Goede, persoonsgerichte zorg vraagt competenties op het gebied van Interprofessionele Samenwerking.

Zuyd Professional heeft samen met zorgaanbieders ‘maatwerk’ opleidingen ontwikkeld op basis van praktijkgericht onderzoek die je kunnen ondersteunen bij interprofessioneel werken. De cursus is afgestemd op jouw vraag en het te verwachten resultaat, variërend van enkele bijeenkomsten tot een langduriger programma, uitgevoerd en afgestemd op jouw werkplek.

Coaching, training en begeleiding
Door middel van een quickscan maken we een analyse van de context waarin Interprofessioneel Samenwerken plaatsvindt, de structuur en procedures in de organisatie en kijken we naar groepsdynamische processen en interactie.  Op basis daarvan stemmen we met je af welke activiteiten en ondersteuning je wenst en stellen we een programma op voor coaching, training en begeleiding. In principe worden alle activiteiten in jouw eigen werkomgeving georganiseerd.

Meer informatie en vragen
Wil je weten hoe de quickscan ingezet kan worden?  Lees dan het artikel over de veranderende rol van de wijkverpleegkundige bij Envida en of download het artikel over Hozl (Pdf). Wil je meer informatie ontvangen over Interprofessioneel Samenwerken, of heb je vragen? Neem dan contact op met Jerome van Dongen: jerome.vandongen@zuyd.nl