5 tips om leren in je team te bevorderen

16-04-2019
Het blijft een uitdaging om medewerkers te enthousiasmeren om continu te investeren in hun eigen ontwikkeling. Hoe stimuleer je medewerkers die eigenlijk niet willen leren? Zuyd Professional geeft je 5 tips.

1. Leg de verantwoordelijkheid voor leren bij de medewerker zelf

Verantwoordelijkheid vormt een belangrijke pijler bij de wil om te leren. Medewerkers motiveer je door deze verantwoordelijkheid bij hen zelf neer te leggen. Het bewust zijn van kwalitatief werk afleveren, helpt medewerkers het belang van leren en ontwikkeling in te zien. Denk aan een praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk die alles over diabetes wil leren. Het zelf onderzoeken van de aandoening Diabetes, motiveert hem of haar waardoor hij/zij voldoening haalt uit de geïnvesteerde tijd in zijn of haar ontwikkeling. 

Maar, hoe leg je die verantwoordelijkheid bij je medewerker? Dit hoeft niet moeilijk te zijn. Zo kun je de inrichting van een leertraject bespreken in de gesprekken tijdens de HR-cyclus. Maak de ontwikkeling bespreekbaar. Dat motiveert medewerkers zich te houden aan concrete acties. Het formuleren van leerdoelen en het vastleggen van afspraken, leiden ertoe dat medewerkers zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen opleidingsplan.

2.  Stimuleer informeel leren tussen medewerkers

Binnen de organisatie besteden medewerkers de meeste leermomenten aan informeel leren. Informeel leren zien we als de momenten waarop we iets leren door het te ervaren. Bijvoorbeeld wanneer een collega iets uitlegt of als je iets leest in een artikel of blog. Het is daarmee enerzijds het resultaat van dagelijkse activiteiten en anderzijds het resultaat van gecreëerde leeromgevingen zoals YouTube of een krant. 

Speel hierop in als manager en creëer een vertrouwde omgeving. Stimuleer het uitwisselen van ervaringen en relevante informatie in een informele leeromgeving. Bijvoorbeeld: werk met praktijkcases. Medewerkers zien leren hierdoor niet als een ‘cursus’, maar als een manier om hun werk beter uit te voeren. Hierdoor ervaren zij meer sociale steun en sociale binding met de organisatie.

3. Maak interne kennisdeling mogelijk

Interne kennisdeling richt zich net als informeel leren op de overdracht van kennis. Een organisatie beschikt vaak al over veel ervaring, kennis en vakexperts. Stel hen af en toe beschikbaar om vragen vanuit de organisatie te beantwoorden. Zo profiteren anderen ook van hun vakkennis. Hiermee maak je interne kennisdeling mogelijk en ontvangen jouw medewerkers nieuwe inzichten over relevante topics in de organisatie.

Let bij de keuze van een opleiding of training altijd op de link naar de praktijk van je medewerker en schep hiervoor ruimte.

4. Stimuleer leren en ontwikkeling en investeer in de medewerker en organisatie

Uiteindelijk draait leren en ontwikkelen om het geven van de juiste mogelijkheden. Bied ondersteuning en wees bereid om te investeren. Daar is de juiste mindset binnen de organisatie voor nodig. Niet alleen bij de medewerker, maar ook bij de manager en de gehele organisatie. Een mindset die medewerkers aanspoort om nieuwe dingen te leren. Waarbij interne kennisdeling niet vreemd is en men vragen aan collega’s stelt om toekomstgericht te werken.

5. Bied passende leermethoden aan voor je medewerkers

Medewerkers leren op verschillende manieren efficiënt. Niet elk leertraject is voor iedereen geschikt. Denk daarom goed na over de leermethoden die je als manager aanbiedt. Zo leren veel praktijkwerkers waarschijnlijk liever via een methode die leren en eigen werk combineert, dan via een volledig online programma. Bespreek daarom met je medewerkers welke methode voor hen werkt en waar zij voldoening uit halen.

Benieuwd naar de passende leermethode voor jouw team of organisatie? Neem dan contact op met onze adviseurs via info@zuydprofessional.nl of via telefoonnummer 088- 989 30 00.