Aan een hogeschool hebben HRM’ers toch niks, of toch wel?

04-04-2017
Een compleet en flexibel opleidingstraject, op maat gemaakt, en volledig in lijn met de groeiambities van de organisatie. Welke HR-manager wil dat nou niet? In Limburg neemt Zuyd Professional - onderdeel van de gelijknamige hogeschool – het voortouw met een vernieuwend onderwijsaanbod dat telkens samen met bedrijven in partnerschap wordt ontwikkeld.

Het was een behoorlijke ommezwaai voor een traditioneel opleidingsinstituut als een hogeschool, maar door de veranderende reionale markt was de timing perfect. Limburg ontwikkelt zich volop rond oersterke ankers als chemie, innovatieve zorg, nieuwe informatietechnologieën en agro & food. Daarmee neemt de vraag naar maatwerk in het onderwijs spectaculair toe. Organisaties hebben groeiende behoefte aan flexibele deeltijdopleidingen, die door hun werknemers - al dan niet op de eigen werkplek - kunnen worden gevolgd, en die uitgaan van de al aanwezige kennis bij het personeel.

In 2016 lanceerde Zuyd Hogeschool de innovatieve onderwijsvorm onder de merknaam Zuyd Professional. Dit onderdeel van de hogeschool helpt marktpartijen hun specifieke opleidingsvraag te formuleren en zorgt voor een passend ontwikkeltraject voor medewerkers, volledig in lijn met de groeiambities van de organisatie.

Relevant onderzoek    
Zuyd Hogeschool is een onderwijsreus met een uitstekende reputatie. Het instituut telt 13.500 studenten en heeft locaties in Sittard-Geleen, Maastricht, Heerlen en Venlo. Daar beschikt Zuyd over 33 lectoraten, waar praktijkgericht en maatschappelijk relevant onderzoek wordt gedaan. Het accent bij dit onderzoek ligt op genoemde economische ankers; de belangrijkste troeven waarlangs de bedrijvigheid in Limburg zich de komende jaren zal ontwikkelen.

Dr. Jol Stoffers is Lector Employability en nauw betrokken bij Zuyd Professional. Hij zegt: “Ons nieuwe flexibele aanbod sluit aan bij de context, die momenteel in deze regio wordt gecreëerd. De ontwikkelingen gaan echt razendsnel, banen veranderen en verdwijnen, en het is de opdracht aan werknemers om aantrekkelijk te blijven op deze arbeidsmarkt. Een leven lang leren, werken aan employability, is voor de hele beroepsbevolking van groot belang. Met Zuyd Professional beweegt ons portfolio nu volop mee met de ambities van de bedrijven, en helpt zo de vitaliteit van deze regio te versterken. Het versterkt de innovatiekracht van Limburg.”

Flexibel aanbod
Het werkgebied van Zuyd Professional omvat ruim een kwart miljoen arbeidsplaatsen, verspreid over zo´n 40.000 bedrijven. Zuyd Professional biedt hen nieuwe oplossingen op maat, en timmert momenteel hard aan de weg om het flexibele aanbod in de regio zichtbaar te maken.

Directeur Linda Hendriks zegt daarover: “Je ziet dat veel HR-managers, loopbaanbegeleiders en opleidingscoördinatoren bij bedrijven een hogeschool nog vaak associëren met het standaard onderwijs, dat soms achterloopt bij de actuele situatie en waar je eigenlijk uitsluitend kunt kiezen uit een aantal vaste opleidingsmodules. Maar als ze horen wat wij allemaal doen, dan is de reactie nu: oh, ik wist helemaal niet dat jullie dit opleidingsaanbod hadden? En inderdaad, wij zijn de partner in de regio om in specifieke opleidingsbehoeften te voorzien.”

Aansluiting met de praktijk
Zuyd Professional werkt intensief samen in netwerken van onderwijsinstellingen en bedrijven, en beschikt via de eigen onderzoeken over een kennisbron van onschatbare waarde. Wanneer organisaties op de deur kloppen, gaan ze direct in gesprek om de specifieke behoeften haarscherp in beeld te krijgen. De specifieke bedrijfscontext en bestaande kennis van medewerkers is telkens het vertrekpunt.

Stoffers: “Het gaat er ons om het onderwijs te laten aansluiten op waar de medewerkers al zijn op het gebied van kennis en ervaring. Wij faciliteren hen om vanaf dat punt nieuwe dingen te leren.”
Hendriks: “Om een diploma te kunnen halen moet je in het algemeen een aantal competenties kunnen aantonen. Maar wat mensen in hun werk al hebben gedaan en geleerd en relevant is voor het diploma, hoeven we niet opnieuw te doen. Onze coaches helpen om bestaande kennis in kaart te brengen. We valideren die zodat je je vervolgens kunt richten op het aanleren van de ontbrekende kennis.”

Stoffers: “Wij kijken vooral naar de ambities van organisaties en hoe medewerkers daaraan kunnen bijdragen. Gewenste competenties en kwalificaties kunnen voortdurend ontwikkeld worden. Mensen zijn nog vaak geneigd te denken in vaste modules en bestaande trajecten, terwijl het veel fijner is om te kunnen zeggen: op dit onderdeel van mijn werk wil ik mijzelf ontwikkelen, met theoretische ondersteuning, en bijvoorbeeld op de werkvloer, in een real-life situatie.”

Nieuwste leertrends
De werkwijze van Zuyd Professional sluit haarfijn aan bij de nieuwste leertrends. Daarbij draait het in organisaties om meer interne kennisdeling, meer begeleiding en coaching door de collega´s, en meer eigen initiatief van de werknemers zelf. Het accent verschuift dus nadrukkelijk naar het (informele) leren op de werkvloer. En binnen de opleidingsbehoeften is nog maar tien procent gereserveerd voor de traditionele manier.

Hendriks: “Vanuit het HR-perspectief is het de uitdaging het personeel te laten meebewegen. Voor iedereen, werkenden en werkzoekenden, geldt dat je moet leren omgaan met veranderingen. De vraag is steeds: wat moet ik doen en welke stappen moet ik zetten? Dat geldt voor mensen bij de grote bedrijven, maar ook voor een kleine ondernemer, die zijn klanten tegenwoordig bijvoorbeeld ook via sociale media kan bereiken.” Stoffers: “Een vitale regio heeft voor iedere ondernemer, klein of groot, een duidelijke meerwaarde. Met Zuyd Professional vergroten wij bij mensen het vermogen om ‘zichzelf opnieuw uit te vinden’. Dat vertaalt zich uiteindelijk in een regio, die voor iedereen leefbaar en aantrekkelijk is. Voor iedere HR-professional is die vitaliteit van groot belang.”

Andere manier van organiseren
Zuyd Professional schoot vorig jaar uit de startblokken. Langs de belangrijkste economische hoofdthema´s, bijvoorbeeld op het terrein van de medische logistiek en financiële dienstverlening, staan de nieuwe opleidingstrajecten volop in de steigers. Hendriks: “Wij kiezen met Zuyd Professional niet voor de makkelijkste weg. Het vraagt om een andere manier van organiseren, maar wij staan daarvoor. Dit past nu eenmaal bij onze rol in deze regio. Telkens stellen wij de vraag: wat zijn de ambities, welke competenties zijn nodig, en hoe kunnen wij dat faciliteren? Dat gaat nooit in één keer over de volle breedte. We zijn begonnen bij de belangrijkste speerpunten en ontwikkelen ons daarvandaan verder."

Bron: HRPraktijk.nl