Hoe we in Coronatijden (waar mogelijk) onderwijs op locatie continueren

Hoe we in Coronatijden (waar mogelijk) onderwijs op locatie continueren

05-01-2021

Zuyd Professional biedt dit studiejaar opleidingen en trainingen aan buiten de Zuyd-locaties. Een bewuste stap, om in Coronatijden veilig onderwijs aan te kunnen bieden zonder af te moeten wijken van de onderwijsvisie. Daarin is fysiek onderwijs verankerd, omdat juist bij professionals het groepsproces een duidelijke bijdrage levert aan het leren.

De beperkingen vanwege het covid-19 virus zijn voor Zuyd Professional aanleiding geweest om op zoek te gaan naar onderwijslocaties buiten Zuyd. “Met de anderhalve meter regel lukt het niet om alle onderwijs binnen Zuyd onder één dak te organiseren”, zegt Maud Doveren, marketing en sales manager van Zuyd Professional. De opleidingsactiviteiten voor professionals uit het werkveld vinden daarom sinds dit najaar op verschillende locaties in Limburg plaats, onder andere in Kasteel Limbricht, een van de partners waarmee wordt samengewerkt. “Ook enkele zorginstellingen hebben aangeboden dat we van hun vergaderruimten gebruik kunnen maken. Deze optie hebben we al enkele keren uitgerold maar vanwege de oplopende besmettingen zijn we telkens van locatie moeten veranderen. Het is wel heel mooi dat werkgevers zo willen meedenken.”

Waarom fysiek onderwijs belangrijk is

Voor Zuyd Professional is fysiek onderwijs belangrijk. Zolang dat kan, wordt hieraan vastgehouden. In een lockdown periode schuiven we de bijeenkomsten een aantal weken op, om elkaar vervolgens weer te ontmoeten.  

In de onderwijsvisie van Zuyd Professional neemt het groepsproces een belangrijke rol in. “Leren doe je met en elkaar”, zegt Maud Doveren. Het uitwisselen van ervaringen van deelnemers aan een cursus blijkt ontzettend leerzaam te zijn, onder andere omdat iedere deelnemer vanuit zijn eigen professionele achtergrond informatie inbrengt waar de anderen veel aan hebben. “De professionals brengen bagage mee die relevant is voor het welslagen van het groepsproces.” En omdat het onderwijs van Zuyd Professional doorgaans in kleine groepen plaatsvindt (5 tot 12 personen) is het goed mogelijk om de afstand te waarborgen, dankzij de grotere ruimten waar nu gebruik van wordt gemaakt. Daarnaast houdt het serviceteam voortdurend nauw contact met de deelnemers. “Als iemand twijfelt over deelname aan een bijeenkomst, bijvoorbeeld vanwege een verkoudheid, dan faciliteren we op dat moment deelname via Teams of Zoom. Er is dus altijd een plan B, een alternatief dat we kunnen aanbieden.”

Persoonlijke ontwikkeling

Zuyd Professional oogst met deze aanpak lof bij de deelnemers die dit najaar cursussen en trainingen volgen. “Deelnemers zijn blij dat ze naast thuiswerken in zo’n groep met anderen in gesprek kunnen gaan en dat ze verder kunnen werken aan hun persoonlijke ontwikkeling”, zegt Maud hierover. De belangstelling voor na- en bijscholing blijft onverminderd groot en neemt eerder zelfs toe. “Mensen hebben door het vele thuiswerken plots ruimte in hun hoofd om na te denken over hun persoonlijke ontwikkeling."

Je vindt het hele aanbod op onze website