De verbinding tussen deeltijdopleiding Engineering en de praktijk

16-11-2018
Een werknemer die een deeltijdopleiding naast zijn of haar baan volgt. Wat vindt de werkgever daarvan? We vroegen het aan Ivan Theunissen, projectmanager bij Enexis. Ivan is verantwoordelijk voor een grootschalig driejarig project genaamd ‘DALI’. Het project heeft tot doel de automatisering van bedrijfsmiddelen op middenspanningsniveau te realiseren. Hij vertelt over zijn ervaringen met Moustapha, die als deeltijdstudent Engineering van Zuyd Professional aan de slag is gegaan bij Enexis.

“Moustapha maakt deel uit van meerdere deelprojecten, waaronder het project DALI. Hij wordt van aanbesteding tot oplevering betrokken waarbij hij intensief begeleid wordt.”
De grote kwaliteit van Moustapha is de aanwezige kennis op inhoud van de uitvoerende werkzaamheden op de werkvloer. Ivan legt uit dat Moustapha daardoor als technisch expert de linking-pin is tussen de monteurs en de consultant. Door het ontbreken van een consultant vervult Moustapha ook deels deze rol. “Deze linking-pin rol is hem op het lijf geschreven, door zijn ervaring als monteur tot het niveau waar hij zich nu op begeeft”.

Aansluiting van de deeltijdopleiding op de praktijk
De deeltijdopleiding Engineering zoals deze nu wordt aangeboden, is anders dan hoe Ivan hem in zijn eigen studietijd kende. “Ik merk dat er een veel grotere link met de beroepspraktijk is. Dat kan ik alleen maar toejuichen, want in principe zou Moustapha alle werkzaamheden uit DALI kunnen verbinden met het onderwijsprogramma om de competenties aan te tonen.” 
“De rol van analist 2 die Moustapha op dit moment vervult, is zeer actueel en goed toepasbaar. Er wordt aandacht geschonken aan databases en voorspelbaarheid van bedrijfsmiddelen op grond van data. Dit is nuttig voor de miljoenen metingen die wij met DALI ontvangen. Deze moeten we toetsen op juistheid voordat het project kan worden opgeleverd.”

Ontwikkeling Moustapha
“Moustapha heeft een grote ontwikkeling doorgemaakt op het vlak van communicatie, zowel mondeling als schriftelijk”, vertelt Ivan over Moustapha’s groei bij het bedrijf. “Ook op rapportagevlak zijn er echt stappen gezet. Moustapha was al een goede techneut, maar kan nu nog beter zijn bevindingen onderbouwen. Hij neemt de monteurs steeds mee in zijn leermomenten, door uitleg te geven. Er zit een logische opbouw in zijn redenering en rapportage.”

Door de dubbelrol van adviseur en professional engineer die Moustapha vervult, heeft hij ook op het vlak van Soft Skills ontzettend veel geleerd. Dit is van groot belang bij Enexis. Als de Soft Skills namelijk niet goed ontwikkeld, komen de zinvolle signalen vanuit de werkvloer niet goed door bij het management en krijgen deze onvoldoende aandacht”.

“Moustapha kan nu ook de link leggen waarom bepaalde zaken gebeuren en de achtergrond is duidelijk. Bijvoorbeeld bij metingen, zoals stroom, spanning, vermogen. Voorheen werd de meting uitgevoerd en werd er aangenomen wat de apparatuur aangaf. Nu kan hij met vectoren ook uitleg geven van deze metingen en deze valideren en verklaren aan anderen. Het achterliggende inzicht is stukken verbeterd en in zijn groeiende rol naar technisch expert ook noodzakelijk natuurlijk.”

Collega’s en leidinggevenden geven aan dat Moustapha meer senioriteit is gaan uitstralen en een goede link naar managerial facetten kan leggen. Voorheen werd altijd gezocht naar de beste technologische oplossing, nu wordt veel meer gekeken naar kosten versus baten en dat is essentieel!

Is de deeltijdopleiding iets voor jou? Bekijk de opleiding op onze website en vraag een informatiebrochure aan.