Innoveren én werkdruk verminderen? Zo doet de Stichting Kom Leren dat!

16-01-2020
Het primair onderwijs is volop in ontwikkeling. Nieuwe onderwijsmethodieken, digitale innovaties, maar ook meer administratieve taken en meer regeldruk. Hoe ga je daar als docent mee om? En vooral: hoe kun je als school innoveren en professionaliseren zónder je medewerkers te overbelasten? Anouk Husson en Peter Otermans vertellen hoe onderwijsstichting Kom Leren dat aanpakt.

Stichting Kom Leren heeft twintig basisscholen in de regio Maastricht-Heuvelland. De stichting staat voor kwalitatief goed onderwijs, waarbij ze voortdurend zoekt naar verbetering en innovatie. “Dat betekent ook dat we medewerkers continu stimuleren om zich te blijven ontwikkelen”, legt Anouk Husson, coördinator van de Kom Leren Academie uit. “Natuurlijk willen we daarbij niemand overbelasten. Het gaat er juist om ieders talenten zo goed mogelijk tot hun recht te laten komen, leraren helpen om te groeien en bloeien als professional. Dat zorgt uiteindelijk ook voor nóg beter onderwijs.”

Leren van én met elkaar
Om dit te realiseren is de Kom Leren Academie opgericht. Medecoördinator en directeur van basisschool De Spiegel, Peter Otermans vertelt: “De Academie is ons eigen opleidingscentrum waar medewerkers op verschillende manieren van en met elkaar kunnen leren. Bijvoorbeeld door ervaringen rond een maatschappelijk thema met elkaar te delen in zogenaamde kwaliteitskringen. Denk aan NT2 (taalexamens), het afnemen van testen en landelijke ontwikkelingen in het onderwijs. Maar er worden ook inspirerende workshops, interactieve cursussen en trainingen gegeven. Het mooie hieraan is dat ze veelal worden verzorgd door onze eigen medewerkers. Dat maakt het laagdrempelig en betaalbaar. Een docent die zich bijvoorbeeld heeft gespecialiseerd in hoogbegaafdheid, verzorgt dan een workshop voor docenten van andere scholen die zich meer willen verdiepen in dit onderwerp. Hierdoor kan die docent zijn eigen talenten en kennis optimaal inzetten om anderen te inspireren. Dat levert voor iedereen energie op!”

Startende leraren begeleiden
Ook startende leraren kunnen rekenen op goede begeleiding in de eerste jaren van hun carrière. Peter legt uit: “Speciaal voor starters bieden we intervisie en een uitgebreid begeleidingstraject. Een onderdeel daarvan is de cursus Slimmer Organiseren, verzorgd door Ester Foppen van Zuyd Professional. We zien namelijk dat veel startende leraren moeite hebben met het goed organiseren van hun werk. In eerste instantie hebben drie docenten deze cursus gevolgd. Zij waren zo enthousiast, dat we hebben besloten deze voor alle startende leraren aan te bieden. En vanwege het grote succes hebben we de cursus nu zelfs opengesteld voor alle medewerkers. Leraren geven aan dat deze cursus echt bijdraagt aan het verminderen van de werkdruk.”

Vaardigheden ontwikkelen
De Academie biedt ook allerlei trainingen die docenten helpen vaardigheden verder te ontwikkelen en hun werk makkelijker te maken. Anouk: “Denk bijvoorbeeld aan trainingen rondom het administratiesysteem ParnasSys, het analyseren van toetsen, het creëren van meer ouderbetrokkenheid en digitalisering met leerlijnen. Daarnaast volgen alle docenten van kom Leren een cursus van Human Dynamics om hun eigen persoonlijkheid én die van anderen beter te leren kennen. Dit helpt onder meer om de onderlinge communicatie en die met ouders te verbeteren. Meer begrip voor elkaar en betere communicatie zorgen immers voor minder stress. Bovendien krijgen de docenten lerarenpunten voor het volgen van een cursus, die ze kunnen gebruiken voor het lerarenregister dat waarschijnlijk binnenkort landelijk wordt ingevoerd.”

Innovatiebudget per school
Naast een breed scholingsaanbod via de Academie stelt Kom Leren ook een innovatiebudget per school beschikbaar. Dit is bedoeld om op schoolniveau te werken aan onderwijsvernieuwingen. Peter: “Het kan dan gaan om vernieuwende lesvormen, een andere manier van werken of bijvoorbeeld een digitaal portfolio. Waar nodig kunnen de scholen ook hier weer gebruikmaken van de kennis en expertise bij andere scholen via de kwaliteitskringen. Zo werken scholen zelf aan innovaties die passen bij hun eigen school en het docententeam.”

Bottom-up
Deze bottom-up aanpak van Kom Leren werkt heel goed, aldus Anouk. “We zien echt een impuls binnen de scholen als het gaat om innovatie. En ook de Academie is zeer succesvol. We bieden de trainingen en cursussen pas sinds september aan, maar hebben al zo’n 250 aanvragen gehad. Ik denk dat ook dit vooral komt doordat we goed luisteren naar de behoeftes van de medewerkers. Dit zorgt voor een passend aanbod, dat bijdraagt aan de professionalisering en het werkgeluk van onze medewerkers. En meer werkgeluk zorgt voor meer energie om te werken aan innovatie en kwaliteit van ons onderwijs. Zo snijdt het mes aan twee kanten.”

Heb je nog vragen neem dan contact met ons op via +31 (0) 88 989 30 00 of info@zuydprofessional.nl