Ketensamenwerking; samen werken aan een circulair gebouwde omgeving

26-01-2018
Anders samenwerken in de bouwketen heeft het laatste decennium steeds meer aandacht gekregen in de bouwwereld. Daarnaast ontstaat er maatschappij breed een steeds breder besef dat ons huidige consumeergedrag niet volhoudbaar is en produceren, werken en leven volgens de circulaire gedachte nodig is. De enorme uitdaging in de bouwsector om deze transitie van een lineaire naar een circulaire productieketen mogelijk te maken is niet mogelijk zonder ketensamenwerking.

Met dat doel starten Platform Ketensamenwerking Zuid en Zuyd Professional binnenkort de leergang ‘Ketensamenwerking; samen werken aan een circulaire bouw’. De leergang is opgebouwd uit een zevental bijeenkomsten waarin op verschillende schaalniveaus de ontwikkeling en uitdagingen van een ketensamenwerking zullen worden behandeld en deelnemers handvatten krijgen aangereikt om de samenwerking te optimaliseren en circulaire bouw te bevorderen. De eerste bijeenkomsten staan in het teken van de bouwketen van de toekomst. Vervolgens behandelen we de effecten en de impact die deze ontwikkeling heeft op uw eigen bedrijfsstrategie en positie van de organisatie. De leergang wordt afgesloten met een tweetal bijeenkomsten waarbij we stilstaan bij de ontwikkeling van het individu die leiding neemt in de ketensamenwerking.

Voor wie?
Of je nu werkzaam bent als opdrachtgever, (onder)aannemer, of dat je strateeg, projectleider, beleidsmaker of manager bent, in de bouwsector krijgt iedereen met deze omschakeling te maken.

Wat vraagt deze omschakeling van je en welke vaardigheden heb je nodig om ketensamenwerking voor jouw bedrijf te bevorderen? Zonder ketensamenwerking is een circulaire manier van bouwen niet mogelijk.

Het programma
Meer informatie over de thema’s, inhoudelijk programma en data kunt u vinden op:
http://www.ketensamenwerkingzuid.nl/wat-we-doen/ketenacademie

Naast informatie die via de inhoudelijke thema’s worden aangereikt, staat aan het eind van de bijeenkomst het persoonlijk leren centraal onder leiding van een intervisiecoach waarbij gereflecteerd wordt op praktijkcasussen van de deelnemers. De focus in deze leergang ligt op het aanreiken van kennis en vaardigheden welke direct in de praktijk van de deelnemers toegepast kunnen worden door middel van reflectie en action learning.

Aanmelden
Ben jij geïnteresseerd in de nieuwste inzichten en praktijkervaring van anderen? Meld je dan nu aan voor de leergang ‘Ketensamenwerking; samen werken aan een circulaire bouw.’

Dat kan door je aan te melden via email bij Yvonne Beks van het LWV: Beks@lwv.nl. De investering voor deze leergang bedraagt € 3.175,- exclusief BTW en start op 5 september 2017.