Kiezen voor duurzame groei

17-05-2019
In oktober 2019 start Zuyd Professional met twee nieuwe post hbo-opleidingen: Projectmanagement Basis en Projectmanagement Senior. Guido Fröhlichs, docent Zuyd Professional en tevens zelfstandig organisatieadviseur, geeft mee vorm aan de opleidingen.

Fröhlichs: “Projectmanagement is een wezenlijk andere professie dan het managen van een afdeling. Een afdelingsmanager - in de staf of lijn - heeft continue een vast team met mensen met eenzelfde achtergrond en is bijvoorbeeld ook verantwoordelijk voor lange termijn visies en missies en HR-zaken als loopbaanbegeleiding. Het zijn toch meer managers die delegeren. Werk je echter als projectmanager, dan moet je binnen randvoorwaarden zoals tijd, geld en kwaliteit resultaat opleveren met een multidisciplinair samengesteld projectteam. Je moet dus in ieder geval resultaatgericht zijn, kunnen leidinggeven, plannen en organiseren, besluiten nemen en kunnen omgaan met onzekerheden. Het vak projectmanagement vergt dus wezenlijk andere vaardigheden dan van een afdelingsmanager. Aandacht voor duurzame groei is mijn inziens dan ook nodig.”

Verschillen versterken
“Een projectmanager heeft meestal een multidisciplinair team met professionals waar hij sturing aan geeft. Als projectmanager hoef je dan ook geen vakspecialist te zijn. Je hoeft niet alles tot in detail te weten, maar moet wel met projectleden kunnen sparren en ze autonoom kunnen laten werken. Je geef richting en coaching. Overtuigt, stimuleert en bent alert op conflicten en voortgang. Daarbij heb je te maken met allerlei persoonlijkheden. Iedereen is immers verschillend en je hebt ook verschillende mensen en teamrollen nodig om tot resultaten te komen. Je begint dan ook niet direct met een optimaal werkend team en zult rekening moeten houden met de diverse fases waar een projectteam doorheen gaat. De sociaalpsycholoog Bruce Tuckman formuleerde er vier: forming, storming, norming en performing. In elk van die fases geef je anders leiding.”

Teamontwikkeling leidt tot resultaten
Fröhlichs benadrukt: “Projectmanagers moeten allereerst inzetten op mensen kennis met elkaar laten maken en helder krijgen wie wat gaat opleveren. Vervolgens zal je merken dat teamleden zich willen profileren en dat er mogelijk pikordes ontstaan (storming). Daar wil je mensen doorheen loodsen. In de norming fase zullen resultaten loskomen. Je zult dan vooral sturen door coaching. Tijdens de performing fase weet iedereen wat verwacht wordt en wat ze moeten doen. De professionals kunnen dan meer hun gang gaan en de projectmanager kan zich op dat moment meer focussen op delegeren.

Om als projectmanager tijdens een project respect te verdienen van je team is authentiek, duidelijk en eerlijk communiceren over het projectresultaat en de weg ernaartoe gewenst. Je moet onder spanning kunnen functioneren en rust uitstralen tijdens hectische momenten. Dat geven we ook mee in de opleidingen. We delen daarbij niet alleen theorie, maar werken bovendien met casussen en brengen verkorte testen in om deelnemers inzicht te geven in hun eigen vaardigheden en gedragspatronen.”

Basis voor groei
“We behandelen in een reeks van zes lessen, die overigens ook los te volgen zijn als workshops, een grote diversiteit aan thema’s die aansluiten bij de rol van projectmanager. Dat kan gaan van benefitsmanagement, risico- en stakeholdermanagement tot projectplanning en -management, waarbij methoden zoals Prince-2 en Scrum aan bod komen. Deelnemers leren de ins-and-outs, wisselen ervaringen uit, krijgen de kans om te netwerken en worden getriggerd om interactief mee te doen. Eén van de workshops gaat over duurzaam groeien als projectleider, waarbij stevig wordt ingegaan op de menskant van projectmanagement. We laten deelnemers tijdens deze workshop en door middel van onder andere teamspellen kennis maken met facetten als persoonlijke kenmerken, waarden en overtuigingen. We leggen met die inzichten een basis. Wil je als projectmanager namelijk echt werken aan duurzame groei en dat bestendigen, dan is aanvullende managementcoaching onontbeerlijk.”

Ken jezelf
Fröhlichs vervolgt: “Gedragsverandering is niet iets wat je gemakkelijk alleen voor elkaar krijgt. Zeker niet als bepaalde vaardigheden diep zijn verankerd in je persoonlijkheid. Het is echt gemakkelijker nieuwe vaardigheden aan te leren, dan bestaande waarden of overtuigingen te veranderen. Er is een coach nodig om je te spiegelen en continuïteit in het proces te garanderen. Wat daarbij belangrijk is, is dat vooraf wordt vastgesteld of mensen eigenlijk wel geschikt zijn als projectmanager of -controller.

Daarom hebben we een normering voor de ideale persoonlijkheidsstructuur van een projectmanager ontwikkeld. Een basisprofiel waar je als projectmanager of -controller aan moet voldoen en waarbij helder wordt dat bijvoorbeeld een Pietje precies misschien beter boekhouder kan worden dan projectcontroller. Met de normering kunnen we - in combinatie met persoonlijkheidstesten en zelfreflectie - analyseren of mensen kunnen groeien. En geloof me: je kunt niet alle vaardigheden of inzichten veranderen. Soms zitten ze zo ingebakken in je persoonlijkheid, dat je ook realistisch moet zijn om teleurstelling achteraf te voorkomen.

Stellen we echter vast dat het verschil tussen wat je bent en wie je wilt zijn niet te groot en dus groei mogelijk is, dan gaan we met NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren) technieken aan de slag. Wat we tijdens deze processen zien, is dat mensen, ook ingegeven door situaties in het verleden, tot nieuwe inzichten komen en leren begrijpen waar bijvoorbeeld overtuigingen en waardeoordelen vandaan komen. Door het herkennen en erkennen van vroegere situaties en imprints van destijds, het benoemen van oplossingen, het vervolgens kunnen extrapoleren naar de huidige werksituatie en het beleven van nieuwe ervaringen ontstaat duurzame groei. En daar moet het je uiteindelijk om te doen zijn.”

Wil jij je na het lezen van dit artikel meer informatie over Projectmanagement? Kijk dan bij de opleiding Basis Projectmanagent en/of Projectmanagement Senior.
Heb je nog vragen neem dan contact met ons op via +31 (0) 88 989 30 00 of info@zuydprofessional.nl