Met beide benen in de praktijk

31-01-2019
“In de post Hbo-opleiding Strategische HRM nemen we studenten mee van het operationele niveau waarop ze vaak opereren naar het strategische vlak. We leren hen waar organisaties mee bezig zijn, welke ontwikkelingen organisaties bezighouden en welke invloed dat heeft op hun vak. Vergrijzing en krimp hebben bijvoorbeeld een enorme impact op de arbeidsmarkt en dus ook op strategisch beleid. HRM-adviseurs moeten dus niet alleen werven, maar ook nadenken over hoe werknemers binnen te houden, te boeien en wat onder andere de financiële en organisatorische gevolgen daarvan zijn. Ik zie echter nog te vaak dat HRM te weinig of niet haar strategische rol in organisaties opeist. Dat is natuurlijk ook een groeiproces en precies waar we met deze opleiding een impuls aan kunnen geven.” Aan het woord is Peter Smeets, manager Personeels- en salarisadministratie bij Zuyderland, gepokt en gemazeld in bedrijfsvoering van zorginstellingen en gemeenten en tevens docent bij Zuyd Professional.

Vinden, binden en boeien
Smeets: “Waar we op insteken, is dat studenten door praktische modellen en veel oefenen daadwerkelijk grip krijgen op onderwerpen als Strategische Personeelsplanning (SPP) en zo ook businesspartner kunnen worden van hun collega’s. De arbeidsmarkt is op dit moment overspannen en het is lastig om medewerkers te vinden, binden en boeien. Dat is in de opleiding dan ook een onderwerp dat sterk benadruk wordt. Medewerkers-tevredenheid is één van de belangrijkste aspecten in een organisatie. En dus ook weten dat de medewerker van vandaag niet de medewerker van gisteren is.

Medewerkers stellen andere eisen. Ze willen flexibele arbeidstijden, hebben geen moeite met werken in weekend en willen werken met laptop en smartphone en overal bereikbaar zijn. Wat je ziet, is dat organisaties daar vaak nog niet klaar voor zijn en te klassiek zijn ingericht. Resultaat is dat je dan mensen verliest aan de buren; je concurrenten. Je moet je als werkgever aantrekkelijk maken. Zeker nu. De rol van de economie is sterk. Moest je tien jaar geleden als werknemer veel meer pikken en slikken, nu is dat er niet meer bij.”

Duurzame inzetbaarheid
“In het Zuiden hebben we momenteel niet alleen te maken met een groeiende economie, maar ook met dubbele vergrijzing, ontgroening en krimp. Hier zie je dan ook veel meer dat werkgevers blijvend een probleem hebben met het vinden van mensen. En dus moeten organisaties echt gaan veranderen, willen ze die enkele vissen uit de vijver kunnen blijven hengelen. Het betekent ook dat ze verder moeten kijken dan hun neus lang is. Dan doel ik met name op duurzame inzetbaarheid. Organisaties moeten blijven investeren in werknemers. Ook die van 55 jaar en ouder. Je wilt menselijk kapitaal binnenhouden, want aan de onderkant komt nagenoeg niets meer bij en de pensioenleeftijd wordt steeds hoger. Als je tegenwoordig 55 bent, dan kun je nog 13 jaar van betekenis zijn voor je bedrijf. Dat moeten organisaties erkennen en actief gebruik van maken.”

Financiële perspectieven
“Wat we in de opleiding naast strategische HRM, leidinggeven, competentiemanagement en adviseren, ook aan bod laten komen, zijn de financiële vraagstukken binnen HRM. Je moet Human Resource kunnen vertalen naar een financieel perspectief voor de organisatie. Niet alleen wat salarissen kosten, de formatie dus, maar ook welke financiële invloed de visie van HR heeft op voorzieningen, hoe wordt omgegaan met verzuimmanagement, competentiemanagement, arbobeleid en werving en selectie. Alles moet worden door vertaald en berekend. Dat hele pakket is veelomvattend en moet ook in overleg bespreekbaar gemaakt worden. En liefst aan tafel van een bestuur. HR moet een plek hebben in control cycli, begrotingen en planningen. En dat is wat we studenten in een jaar leren.”

Competenties en ambities
“We verwachten veel van onze studenten. Je moet op een hoog niveau kunnen functioneren. Je moet zakelijk en bedrijfsmatig kunnen opereren, maar tevens ook een echt ‘mensenmens’ zijn. Studenten moeten integraal kunnen managen en situationeel leidinggeven.” Smeets lacht: “Zoals altijd moeten ze eigenlijk alles kunnen, maar dat is natuurlijk onzin. Wat vooral van belang is, is dat deze mensen verantwoordelijkheid nemen, in staat zijn goede mensen om zich heen te verzamelen en een objectieve kritische kijk op zichzelf hebben. Dat laatste moet je vooral kunnen. Kijk, je bent gebreid zoals je gebreid bent, wees dus vooral realistisch in waar je zelf goed in bent en steek niet alleen maar kracht in het omhooghouden van te veel ballen.

Die spiegel van zelfreflectie houden we - naast de grotere kijk op organisaties - gedurende de opleiding steeds voor. “Wat doet het met jou en hoe ga je er mee om,” zijn vragen die we continue stellen. We zien mensen dan ook groeien en vertrouwen krijgen in hun kunnen. Iedereen vanuit eigen verwachtingen en ervaringen. Studenten krijgen vervolgens dan ook andere gesprekken in hun organisatie. Benaderen veel meer de toplaag en zijn in staat hun werk, maar juist ook hun bedrijf en collega’s vanuit een ander perspectief te bekijken en benaderen. De mix van theorie en praktijk die we bieden wordt dan ook gewaardeerd.”

Wil jij je verder ontwikkelen als HRM professional? Volg dan de post hbo opleiding Strategisch HRM van Zuyd Professional.