Persoonlijk Leiderschap: rode draad in managementopleidingen

17-05-2019
“Goed onderwijs stel je continu bij. Veranderingen in opleidingen worden ingegeven door feedback van studenten, ontwikkelingen in het bedrijfsleven en doorlopend onderzoek. We willen ten alle tijden onderwijs op niveau aanbieden. Educatie die ertoe doet en waarin een duidelijke wisselwerking is tussen opleiding en de eigen praktijk van elke student. Vanuit die motivatie besloten we dan ook vier jaar geleden om de opleidingen Operationeel Management en Middenmanagement aan te passen. We hebben modules geactualiseerd en meer op elkaar afgestemd.

We hebben intervisie structureel als terugkomend onderdeel toegevoegd, docenten uit de praktijk erbij betrokken én meer samenhang tussen de modules gecreëerd door de ontwikkeling van de module Persoonlijk Leiderschap.” Aan het woord zijn Don Binnendijk, senior coach & docent en Carin Breukers, docent communicatie en studieloopbaanbegeleider. Beiden zijn verbonden aan de Academie Business Studies van Zuyd Hogeschool.

De kracht zit in het verschil
Binnendijk vervolgt: “Persoonlijk Leiderschap - als in: hoe geef ik regie aan mijn persoonlijke én professionele ontwikkeling - wordt niet alleen als module aangeboden, maar loopt vervolgens ook nog eens als een rode draad door alle inhoudelijke modules heen. Studenten worden tijdens deze module constant uitgedaagd hun eigen referentiekaders bij te stellen en te werken aan hun gedrag. Het resultaat is uitermate goed.” Breukers knikt bevestigend: “We hebben veel positieve mond-tot-mond-reclame, dat resulteert in deelnemers uit een brede diversiteit van sectoren. We zien startende en ervaren managers starten, die werken in de chemische industrie, in ziekenhuizen of in de IT. Dankzij die verscheidenheid en omdat deelnemers hun eigen casussen inbrengen die we laten terugkomen tijdens oefeningen en simulaties, ontstaat van nature een rijke leeromgeving. Een ideale situatie waarin deelnemers zich kunnen ontwikkelen.” Binnendijk: “Die verschillen in de groepen en de koppeling met praktijk zijn de kracht van de opleiding. Iedereen loopt namelijk tegen dezelfde thema’s aan binnen zijn of haar werkveld. Er is altijd overlap, waardoor je van elkaar kunt leren.”

Verandering van perspectief
Binnendijk: “Door tijdens de opleiding in een vaste setting van deelnemers te studeren en bewust te starten met de module Persoonlijk Leiderschap, ontstaat een effectieve leergroep. Deelnemers worden in die eerste weken gemotiveerd elkaar goed te leren kennen. Nodig, want ze blijven gedurende de hele opleiding van 15 maanden bij elkaar en zullen elkaar tijdens intervisie en andere momenten heel gericht moeten spiegelen en zich dus kwetsbaar moet durven opstellen. Ook als individu worden deelnemers in ontwikkeling gezet. We laten hen gericht informatie over zichzelf verzamelen, zodat ze leerdoelen kunnen opstellen over hun persoonlijk en professioneel functioneren.” Breukers: “Bovendien wordt dus elke module - afhankelijk van de opleiding en variërend van organisatiekunde, conflictmanagement, financieel en kwaliteitsmanagement tot begeleiden van veranderprocessen - afgesloten met de module Persoonlijk Leiderschap. Door dit onderwerp consistent te laten terugkomen, kunnen elke keer weer de concreet geformuleerde individuele leerdoelen en het persoonlijk ontwikkelplan worden besproken. Belangrijk, zoals Don ook al zei, omdat mensen zo continue leren hun problemen en uitdagingen anders te bekijken en in een breder perspectief te zetten.”

Zonder reflectie geen ontwikkeling
Binnendijk: “Reflectie en zelfinzicht staat centraal. Je moet jezelf leren kennen, je handelen kritisch kunnen bekijken en de ruimte kunnen nemen om een essentiële ontwikkeling door te maken. Je moet om jezelf te kunnen ontwikkelen en je leidinggevende positie te kunnen versterken zicht hebben op je eigen kwaliteiten en uitdagingen. De crux van beide opleidingen zit hem niet alleen in die rode draad van Persoonlijk Leiderschap, maar juist ook in de combinatie van persoonlijke en professionele ontwikkeling én het vertalen van kennis en theorie naar de realiteit. Wat je leert, moet je ook in de praktijk kunnen brengen. Je moet in staat zijn om je rol te kunnen aanscherpen. Jezelf beter te positioneren zowel naar boven als naar onder toe, je team in haar kracht te zetten en teamleden eigenaarschap te laten nemen. Dat vraagt iets van je; zowel qua persoonlijke als professionele competenties. We vinden het dan ook van wezenlijk belang dat tijdens het traject, naast de zelfanalyse, niet alleen aan collega-studenten tijdens de terugkerende intervisie, maar juist ook aan werknemers en leidinggevenden feedback wordt gevraagd. Die resultaten kunnen deelnemers aanzetten tot verdere ontwikkeling.”

Onderwijs gekoppeld aan praktijk en persoonlijke context
Binnendijk: “Mensen die kiezen voor één van deze twee opleidingen, willen vooral meer bewust worden van hun eigen functioneren en willen bijvoorbeeld beter begrijpen hoe (hun) organisaties functioneren en welke rol zij daarin kunnen spelen. Het is echt een stekker-stopcontact situatie; ze zijn hongerig naar kennis en hoe het anders kan en bouwen bij ons hun eigen leiderschapsrepertoire op.” Breukers: “Het zijn kritische mensen die wij zien. Ze vragen veel. Willen hun besluiten beter kunnen onderbouwen en onder woorden leren brengen. Zekerheid en durf krijgen. En dat zie je ook terug na afloop van de opleidingen. Sommige mensen zijn dan zo gegroeid dat ze binnen hun functie hun plafond hebben bereikt en verder solliciteren.” Binnendijk knikt enthousiast: “Een deelnemer die solliciteerde op een nieuwe functie en deze ook kreeg, zei letterlijk: “Zonder deze opleiding had ik dit niet durven doen.” Daarin zie je ook meteen terug hoe context-gebonden de opleidingen zijn: leerdoelen zijn gekoppeld aan concrete praktijksituaties. Wij propageren nooit: zó moet het, maar nemen deelnemers serieus en sturen op het samen inhoud geven aan opleiding en ontwikkeling. Alleen zo kunnen transformerende processen ontstaan.”

Wil jij je na het lezen van dit artikel meer informatie. Kijk dan bij de opleidingen Operationeel Management en/of Midden Management.
Heb je nog vragen neem dan contact met ons op via +31 (0) 88 989 30 00 of info@zuydprofessional.nl