'Het was heel mooi dat je met z´n tweeën begint in een klein kamertje en een projectplan opstelt, dat vervolgens uitgroeit naar een organisatie van 220 fte’

03-09-2018
Graag stellen we je voor aan Pierre Erven, trainer van de opleidingen projectmanagement bij Zuyd Professional. Erven is van oorsprong bedrijfskundige met meer dan 25 jaar werkervaring bij zowel planstudie als ook in de uitvoering van diverse landelijke megaprojecten van Rijkswaterstaat, waterschappen, provincies, gemeenten en ProRail.

Projectmatig werken vraagt andere competenties
‘Ik heb bij Rijkswaterstaat diverse managementfuncties vervuld in de lijnorganisatie. In het kader van de hoogwaters in 1993 en 1995 diende zich bij de Rijkswaterstaat directie Limburg een Megaproject aan dat zijn weerga niet kende namelijk de Maaswerken. Deze projectorganisatie moest in korte tijd van de grond komen. Het opbouwen van de organisatie gebeurde door een zeer ervaren externe consultant en mij. Ik werd hiertoe door Rijkswaterstaat gevraagd omdat ik de organisatie goed kende. Het succes van dit project was met name afhankelijk van de menskracht die vanuit de organisatie moest worden ingezet en de externen die moesten worden ingehuurd.’

‘De dynamiek die hierdoor in de organisatie ontstond sprak mij ten zeerste aan. Projectmatig werken vraagt andere mensen met andere competenties dan medewerkers die in een lijnorganisatie werken. Het was heel mooi dat je met z´n tweeën begint in een klein kamertje en een projectplan uitwerkt, dat vervolgens uitgroeit naar een organisatie van 220 fte.’

Succesfactoren van een project
Dat het managen van een project gepaard gaat met de nodige uitdagingen en valkuilen, weet Erven als geen ander. 'Een hele belangrijke uitdaging is dat men een goede basis legt bij de start van het project middels een projectplan waarbij de gewenste middelen goed zijn omschreven. Voldoende geld moet aanwezig zijn maar ook voldoende personeel met de juiste competenties. Het gebeurt maar al te vaak dat een project start zonder dat de benodigde middelen zijn omschreven en geregeld. Vroeg of laat betaal je daar als project de rekening voor. Een goede projectmanager onderscheidt zich van een minder goede projectmanager dat hij eisen kan en mag stellen aan deze middelen.’ En dat kun je leren; bijvoorbeeld in de opleiding basisopleiding projectmanagement. Hierin leer je meerdere projecten tegelijkertijd te managen. Of in de opleiding senior projectmanagement, waarin je leert hoe je projecten moet formuleren op basis van de behoeften van alle belanghebbenden.

De paradepaardjes
‘Het project waar ik het meest trots op ben? Dat zijn toch wel een aantal Megaprojecten waarbij het niet zozeer gaat om het budget dat boven de 1 miljard euro van belang is maar de organisatie, de mensen, de teamvorming. Hierbij denk ik dan aan de Maaswerken vanwege de samenwerking met de diverse ministeries, de 3 provincies en de talloze gemeenten. Maar ook in het bijzonder de mensen die langs het traject van de Maaswerken wonen.’

‘Verder natuurlijk ook het project A73 met zijn Swalm- en Roertunnel die regelmatig onderwerp was in de diverse media. Tot slot ook het project A15 tussen Arnhem en Nijmegen waarbij een viaduct moest worden gerealiseerd midden een natuurgebied en een nieuwe contractvorm werd toegepast.’

De zachte kant van projectmanagement
Door de jarenlange ervaring, heeft Erven een brede basis en kennis opgebouwd, die hij graag deelt met zijn cursisten. ‘Ik denk dat ik op basis van mijn kennis en ervaring vrij snel zie waar de zwakke plekken in een project zitten. Tevens is mijn liefde voor het vak Projectmanagement oprecht. Daarnaast kan ik de theorie vrij makkelijk toelichten aan de hand van zelf ervaren praktijksituaties. Ik geef de deelnemers in de cursussen ook vaak de boodschap mee dat je naast het feit dat je oog moet hebben voor de harde kant van projectmanagement (processen, systemen etc.) ook voldoende aandacht schenkt aan de zachte kant van projectmanagement, de factor mens die van doorslaggevende betekenis is voor het succes van een project.’