Het STAP-budget komt eraan!

02-07-2021

STAP is bedoeld voor scholingsactiviteiten die opleiden tot een door OCW-erkend diploma of certificaat. En voor scholingsactiviteiten die opleiden tot een branche- of sector erkend certificaat, of een opleiding die is ingeschaald in het NLQF, en opleidingen van opleiders met een NRTO-keurmerk of voor EVC-procedures bij een erkende EVC-aanbieder. Dit alles is Zuyd Professional. Dat betekent dus dat je STAP- budget kan aanvragen voor bijna alle Zuyd Professional opleidingen en trainingen.

 Het UWV, dat de regeling gaat uitvoeren, neemt alle goedgekeurde opleidingen op in een register.  Je kan dus straks via het UWV register alle Zuyd Professional opleidingen inzien.  Dat register is te raadplegen in een nieuw te ontwikkelen STAP-portaal. Via dit portaal kan het STAP-budget eenvoudig en digitaal worden aangevraagd. Uiteraard helpen we je daar graag bij.

Geen andere financiering

Iedereen ouder dan 18 jaar kan de budgetten gebruiken, mits je binding hebt met de Nederlandse arbeidsmarkt. Een beperkender voorwaarde is dat je geen andere mogelijkheden mag hebben om de scholing te financieren. Het UWV kijkt hiervoor naar de criteria die bestaande opleidingen hanteren om subsidie te krijgen op soorten onderwijs. In totaal is 218 miljoen euro beschikbaar.

Waarom STAP?

De arbeidsmarkt verandert ingrijpend tussen nu en 2030. En dat komt niet alleen door de opkomst van robots en computers, maar ook door maatschappelijke ontwikkelingen. Zo zal de vergrijzing de vraag naar zorgpersoneel verder laten stijgen. En krijgen engineers heel andere opdrachten als het land langzaam maar zeker van het gas af gaat, en overschakelt naar natuurlijke hulpbronnen.

Niet alleen jongeren

Al die nieuwe taken zou je bij voorkeur aan jongeren willen geven. Zij moeten er het langst mee doorwerken. Maar Nederland vergrijst, er zijn niet genoeg jongeren om dit aan ‘uit te besteden’. Ook kunnen de opleidingen niet snel genoeg volledig geschoolde mensen afleveren. Het hoeft ook niet alleen door jongeren te worden gedaan. Er zijn nu al meer ouderen dan jongeren op onze arbeidsmarkt.

Heel veel scholing is nodig

Miljoenen mensen moeten dus een ander beroep leren, of een andere invulling aan hun beroep geven. Steeds meer sectoren hebben te maken met een tekort aan goed gekwalificeerd personeel. In de onderwijs en de zorg, waar dat tekort al vrij lang speelt, hebben ze goede ervaringen opgedaan met aparte opleidingsprogramma’s voor zij-instromers en duale leerwerkroutes. De komende 10 jaar is er heel veel bij- en omscholing nodig, zowel bij de overheid als in het bedrijfsleven.

En de fiscale aftrek dan?

De fiscale scholingsaftrek, die nu nog bestaat, wordt vooral gebruikt door hoger opgeleiden. En deze mensen doen al relatief veel aan om-, her- en bijscholing. De mensen die het meeste baat hebben bij bijscholing zijn ‘helaas vaak ook de mensen die er het minst gebruik van maken. Denk aan flexwerkers, werkzoekenden en werkenden in krimpberoepen, zoals verkoop- en administratief medewerkers,’ aldus het ministerie in een persbericht. Daarom verdwijnt de fiscale scholingsaftrek.

Vanaf wanneer?

Het STAP-budget is te gebruiken vanaf alle opleidingen die van start gaan in maart 2022.

Blijf op de hoogte.

Via de Zuyd Professional nieuwsbrief houden we je steeds op de hoogte over de volgende concrete stappen in het gebruik van het STAP budget per januari 2022. Houd je de nieuwsbrief dus goed in de gaten.