“Strategisch leiderschap helpt organisaties vooruit”

07-12-2018
2019 staat voor de deur. Wat heeft het nieuwe jaar voor jou als manager in petto? Hoe ga je om met technologische ontwikkelingen die elkaar in rap tempo opvolgen? Of met teruglopende budgetten in de zorg, krapte op de arbeidsmarkt, veranderende marktbehoeften in het onderwijs en veranderend consumentengedrag? Lukt het je om de juiste strategische keuzes te maken en jouw organisatie toekomstbestendig te maken?

Oog voor innovatie

De wereld om ons heen verandert razendsnel. Voor organisaties – in elke sector – is het niet altijd makkelijk om daarop te anticiperen. Het vraagt om een heldere visie op de toekomst en een continue vernieuwing van je organisatie, om je zo duurzaam en bijna als vanzelfsprekend aan te passen aan de veranderende omgeving. En dat vraagt weer om een andere manier van werken: slimmer, flexibeler met meer regelruimte voor medewerkers en met continue aandacht voor leren en innoveren. Innovatie gericht op nieuwe diensten en producten, maar zeker ook als het gaat om sociale innovatie.

aar hoe bereik je dat in jouw organisatie? “Als manager ben je allang niet meer de leidinggevende die ervoor zorgt dat de afdeling op rolletjes loopt. Er wordt van je verwacht dat je jouw organisatie meeneemt in deze nieuwe ontwikkelingen, medewerkers stimuleert om het beste uit zichzelf te halen en veranderontwikkelingen in gang zet. Maar natuurlijk mag de dagelijkse gang van zaken binnen de organisatie daar niet onder lijden”, vertelt Ernst, hoofddocent van de master Personal Leadership in Innovation and Change van Zuyd Professional.

Goede strategische keuzes maken

Dat stelt nogal wat eisen aan de manager of leidinggevende die actief betrokken is bij innovatie en innovatieve processen binnen een organisatie. Ernst: “Allereerst ben je iemand die de markt/omgeving goed moet kunnen volgen en aanvoelen en in staat is om strategische keuzes te maken. Daarbij zijn twee benaderingen mogelijk. Vanuit het externe perspectief (outside in) van de klant en concurrentie is het belangrijk om een eigen profiel en positie in de markt op te bouwen. Het geeft aan waar de organisatie voor staat en waar zij haar toegevoegde waarde denkt te kunnen bieden om haar doelstellingen van groei en innovatie te kunnen realiseren. Maar minstens zo belangrijk is het perspectief van binnenuit (inside out), van de medewerkers en het management van de organisatie.

Hierbij draait het om de ambities, drijfveren, competenties, maar ook om het commitment en het adaptieve vermogen van mensen. Zeker in een tijd van schaarste op de arbeidsmarkt is daarnaast het gevoel van betrokkenheid (en identificatie) van de medewerker met de eigen organisatie een belangrijk aandachtspunt. Hoewel de insteek heel anders is, zul je in beide gevallen je medewerkers mee moeten krijgen. Veranderen en innoveren kun je immers niet alleen. Daarom moet je ook in staat zijn de dialoog met je medewerkers te voeren en je medewerkers aan te voelen en in hun kracht te zetten, zodat zij hun innoverend en lerend vermogen en hun competenties optimaal gaan benutten. En niet voor even, maar continu.”

Praktijkgerichte masterclass

“In mijn dagelijkse consultancy-praktijk zie ik managers die zich met strategische vraagstukken willen en moeten bezighouden, maar soms nog wat extra bagage of oefening nodig hebben om dit goed te kunnen doen”, vervolgt Ernst. “De masterclass Strategic Management speelt hier mooi op in. In zes bijeenkomsten zullen de deelnemers vertrouwd raken met een aantal concepten en ideeën uit het vakgebied strategisch management. Denk aan het 5 krachtenmodel van Michael Porter, het strategisch model van Coimbatore Prahalad, de product-marktmatrix van Igor Ansoff, de 5 P’s van Mintzberg en Blue Ocean Strategie van Kim & Mauborgne.

Deze concepten zien we niet als antwoorden op de strategische vraagstukken. Het zijn op zijn best hulpmiddelen, die de deelnemers kunnen helpen om hun eigen strategisch denken aan te scherpen en te structureren. Vervolgens gaan ze aan de slag met het vertalen van de theorie naar hun eigen praktijksituatie. Dit gebeurt in de ReflActionLab, waar ‘action learning’ centraal staat. Door samen te werken aan zelf ingebrachte cases en met elkaar hierover te praten en te reflecteren, ontwikkelen de deelnemers de vaardigheden die ze nodig hebben in hun rol als strategisch manager. Ik zie ze in enkele maanden tijd echt groeien. Dat blijft een mooi proces, waar ze de rest van hun leven profijt van hebben. En de organisaties waar ze voor werken natuurlijk ook.”

Interesse?

De masterclass Strategic Management is onderdeel van de master Personal Leadership in Innovation and Change van Zuyd Professional, maar kan ook los worden gevolgd.