Toe aan rust in het hoofd?

13-03-2018
Ester Foppen werkt bij Zuyd als professional organizer. Als aan het begin van het gesprek een ietwat verbaasde opmerking gemaakt wordt over het feit dat Zuyd Hogeschool dus blijkbaar zo iemand in dienst heeft, antwoordt ze: "Ja, leuk hè?" Als professional organizer geeft ze op hbo-niveau workshops met namen als: Slimmer Mailen, Slimmer Werken, Slimmer Opslaan en Vinden. Ze begon met individuele begeleiding voor een paar collega's en de belangstelling bleek groot: er ontstonden wachtlijsten. Met als resultaat dat nu via Zuyd Professional workshops aangeboden worden aan iedereen die er baat bij denkt te hebben.

Moedeloos van de mailbox

Wat leidt tot het tweede punt van verbazing: slimmer mailen, slimmer werken? Dat lijkt allemaal behoorlijk basaal. Is daar werkelijk behoefte aan, op hbo-niveau? "Ja, daar is behoefte aan", zegt Ester. Een citaat uit de flyer over Slimmer Mailen: 'voor íedereen die wel eens moedeloos wordt van zijn of haar mailbox.' Ester: "Veel mensen vanaf een bepaalde leeftijd zijn niet opgegroeid met het verwerken van grote hoeveelheden informatie, ze hebben nooit geleerd hoe je een goede mappenstructuur op je pc inricht. Ze zijn erin meegegroeid, maar hebben nooit echt digitale vaardigheden verworven. Dan kan het dus zijn dat je eindeloos op je pc aan het zoeken bent naar een document dat je dringend nodig hebt. Of neem een docent die blijft hangen in zijn mailbox. Opeens realiseert hij zich: o jee, ik heb dadelijk college en ik moet nog wat kopiëren. Hij rent naar het kopieerapparaat en vervolgens naar het leslokaal. Op weg daar naartoe stormt hij zijn studenten voorbij. En hij doet dus niet wat vele malen belangrijker is: even rustig een praatje met zijn studenten maken."

"Hoe gaat het? Schiet je goed op? Lukt het allemaal?"

Het eigenlijke werk

En dat is precies waar het om gaat, zegt Ester. "Ik help mensen hun werk beter te organiseren zodat ze zich bezig kunnen houden met hun eigenlijke werk. Voor een docent is dat bijvoorbeeld het contact met zijn studenten, voor een ondernemer de behoeften van zijn klanten. De klanten komen op de eerste plaats, dat is je werk. Maar het organiseren van dat werk, dat is vaak een ondergeschoven kindje. Als die basis goed in orde, krijg je meer rust in je hoofd. Meer tijd voor je klanten, meer tijd voor innovatie."

Bron: Zuyd in Bedrijf Nieuwsbrief nr. 9