Corona-update: geen extra maatregelen hoger onderwijs, wel extra alertheid

29-11-2021

Op 26 november heeft het Kabinet een vervroegde persconferentie gehouden. Aanleiding was het aantal coronabesmettingen dat nog nooit zo hoog is geweest als in de laatste weken. Het goede nieuws is dat de maatregelen ten aanzien van het hoger onderwijs de komende drie weken ongewijzigd blijven. Dit betekent dat het onderwijs van Zuyd Professional ook op locatie door kan blijven gaan. 

Extra maatregelen Zuyd Professional
De toegenomen ernst van de situatie maakt dat Zuyd als Limburgse onderwijsinstelling, extra alert is. Wij doen er dan ook alles aan om veilig onderwijs op locatie aan te kunnen bieden. Zo volgen wij de richtlijnen van het RIVM met betrekking tot de maximale groepsgroottes en het ventileren van de ruimtes tussen de lessen. Heb je toch nog zorgen? Deel deze dan met de trainer, zodat er samen naar een passende oplossing gezocht kan worden.

Basismaatregelen
Natuurlijk blijven ook de basismaatregelen van kracht. Wij vragen dan ook deze in acht te blijven nemen:

  • Bij klachten: blijf thuis en laat je testen bij de GGD. Ook als je al gevaccineerd bent;
  • Bij een positieve test: blijf thuis en vermijd contact met anderen, ook als zij gevaccineerd zijn. Volg de instructies van de GGD op;
  • Er geldt een mondkapjesplicht bij verplaatsing in de gebouwen van Zuyd. Zuyd volgt bij het praktijkonderwijs de geldende brancheprotocollen. Dit betekent dat bij onderwijs/uitvoering van contactberoepen, waar nodig, ook een mondkapjesplicht geldt. Bij elke receptie in de gebouwen zijn mondkapjes verkrijgbaar;
  • Geef elkaar de ruimte. Bescherm jezelf en anderen. Meer ruimte betekent minder kans op besmetting;
  • Schud geen handen;
  • Was vaak en goed je handen;
  • Hoest en nies in je elleboog;
  • Zorg voor voldoende frisse lucht en ventilatie in binnenruimtes;
  • Neem een zelftest af voordat je naar locatie komt. Is de uitslag positief, laat je dan testen door de GGD en volg hun instructies op. 
  • Het naleven van de basisregels blijft zeer belangrijk. Laten wij samen zorgen voor een veilige werk en studieomgeving. Draag mondkapjes waar dat moet en geef elkaar de ruimte.

Vragen of zorgen? Neem contact met ons op via serviceteam@zuydprofessional.nl of ga in gesprek met de trainer!