Werken aan een leerrijke organisatie

26-08-2019
Slechts een klein deel van wat mensen leren tijdens een training of opleiding, passen ze daarna ook echt toe op de werkvloer. Hoe zorg je ervoor dat deskundigheidsbevordering wel rendement oplevert in het werk? Hoe creƫer je leerwerkarrangementen die aansluiten bij de leerbehoefte van medewerkers? En hoe bereik je dat medewerkers zelf de regie nemen over hun leerproces? Daar draait het om in de leergang Expert Werkplekleren van Zuyd Professional.

Nicole Hamers, docent aan de opleiding Logopedie en Fysiotherapie bij Zuyd Hogeschool en coördinator van de leergang Expert Werkplekleren. Ze legt uit wat werkplekleren inhoudt: “In vrijwel elke organisatie is het belangrijk dat medewerkers continu in ontwikkeling blijven. Vaak worden ze daarvoor naar een training of opleiding gestuurd. Bij werkplekleren gaat het er juist om dat je goed kijkt naar wat je medewerkers echt nodig hebben. Dankzij een goede interne en externe analyse ontdek je waar hun krachten zitten, welke aanvullende kennis en vaardigheden ze nodig hebben en hoe ze die het beste kunnen aanleren: door opleiding of in de praktijk. Voorbeelden hiervan zijn intervisie, teambuilding, casusbesprekingen, meelopen op andere afdelingen of werkplekken, etc. Uiteindelijk draait het erom hoe de medewerkers het geleerde omzetten in de praktijk, met andere woorden: hun attitude op de werkvloer. Willen en durven ze hun eigen regie te nemen, tonen ze persoonlijk leiderschap? Dat is belangrijk, want interne motivatie werkt altijd beter dan iemand iets van bovenaf opleggen.”

Modulaire opbouw
De leergang Expert Werkplekleren helpt onder andere HR-adviseurs en mensen die verantwoordelijk zijn voor opleiding en ontwikkeling om werkplekleren in te bedden in hun eigen organisatie. Nicole: “Je leert te analyseren waar de behoefte aan competenties in jouw organisatie, afdeling of team ligt, hoe leerrijk de organisatie is en waar extra aandacht voor ontwikkeling nodig is. Op basis daarvan maak je een adviesnota. In de tweede module leer je hoe je leerwerkarrangementen kunt vormgeven. Bijvoorbeeld een training in combinatie met intervisie of juist een teamontwikkeldag in combinatie met e-learning. Je werkt dus ook aan didactische vaardigheden én leert hoe je anderen kunt inspireren, motiveren en stimuleren. Je bent dus zowel bezig met formeel als met informeel leren. In de derde module werk je aan het daadwerkelijk implementeren en evalueren van het leerwerkarrangement in jouw organisatie.”

Werken en leren in jouw organisatie
Dat is ook het grote pluspunt van deze leergang: vanuit de theorie ga je meteen aan de slag met een concreet project voor jouw organisatie. Deelnemer Sylvia Feij, specialist leren & ontwikkelen bij zorgorganisatie Radar, kan daarover meepraten. “De leergang is gericht op jouw eigen praktijk, je draagt dus echt iets bij aan de ontwikkeling van je organisatie en van je medewerkers. Zelf heb ik bijvoorbeeld gekeken naar een begeleidingsteam voor jongeren met een licht verstandelijke beperking. Deze doelgroep heeft te maken met hele specifieke problematieken, het is niet altijd makkelijk om de juiste zorg te leveren. Vanuit de leergang heb ik in kaart gebracht hoe het zit met de kennis en vaardigheden van het team, welke interne en externe ontwikkelingen er zijn, wat er al is aan opleiding en interventies en waar nog behoefte aan is. Inmiddels ligt er een concreet plan, inclusief leerwerkarrangement en implementatieplan. Wat verder prettig is aan de leergang: je zit met mensen van diverse organisaties bij elkaar. Daardoor kun je ervaringen delen en van elkaar leren.”

Eye opener
Wat was voor Sylvia de grootste eye opener in de leergang? Sylvia: “Je ziet vaak dat mensen ‘verliefd’ worden op de oplossing, bijvoorbeeld een training of opleiding. Maar je moet juist ‘verliefd’ worden op het probleem: pas als je daar echt grip op hebt, kun je werken aan een passende oplossing. En wat ik heel bijzonder vond is dat je gaat ervaren hoe werkplekleren voor jou persoonlijk werkt. Daardoor snap je beter wat het is en kun je het ook beter inbedden in je eigen organisatie en het werk van alledag. Het is trouwens wel belangrijk dat je werkgever beseft wat de leergang inhoudt. Je hebt immers niet alleen te maken met je eigen studiebelasting, maar vraagt ook tijd en energie van anderen in de organisatie. Dat is niet altijd even makkelijk, maar uiteindelijk werk je wel aan de ontwikkeling van de hele organisatie. Daar heeft iedereen profijt van!”

Interesse?
Meer weten over de leergang Expert Werkplekleren? Kijk dan bij de Leergang Expert Werkplekleren
Heb je nog vragen neem dan contact met ons op via +31 (0) 88 989 30 00 of info@zuydprofessional.nl