De palliatieve zorg in jouw organisatie tot bloei laten komen. Daar draait het om in de opleiding Adviserend Verpleegkundige Palliatieve Zorg (AVPZ). Heb jij als verpleegkundige al ruime ervaring met palliatieve zorg? En zie jij het als een uitdaging om die positieve beweging in je organisatie mee vorm te geven als kartrekker, inspirator en coach voor je collega’s? Dan is de opleiding AVPZ een perfecte match voor jou. Tijdens de opleiding leer je hoe je de processen en samenwerking rondom palliatieve zorg in jouw organisatie verbetert. Het resultaat: een organisatie met aandacht voor kwaliteit van leven in de laatste levensfase van de cliënt en zijn naasten!

Doelgroep

Ben je een mbo-4- of hbo-verpleegkundige en heb je al stevige basiskennis van palliatieve zorg, op het niveau van de opleiding Interdisciplinaire Palliatieve Zorg? Heb je de ambitie om palliatieve zorg binnen je zorgorganisatie verder te ontwikkelen? En voel je de intrinsieke betrokkenheid om deze beweging mee vorm te geven? Meld je dan aan voor de opleiding AVPZ! Het is wel belangrijk dat jouw leidinggevende het belang daarvan inziet én je daarin faciliteert. De opleiding kost immers tijd en je nieuwe rol brengt nieuwe verantwoordelijkheden met zich mee.

Hierna kun je

 • collega’s meer gevoel geven voor palliatieve zorg binnen hun werkomgeving en de organisatie;
 • collega’s, team en organisatie coachen om samen de kwaliteit van palliatieve zorg continu te verbeteren;
 • kwaliteitsverbetering rondom palliatieve zorg en initiëren en borgen, met gevoel voor wat passend is bij jouw organisatie;
 • bijdragen aan de deskundigheidsbevordering van professionals in jouw organisatie. Dat doe je vraaggericht en proactief via het geven van trainingen, bed-side teaching, casuïstiekbesprekingen en intervisie;
 • het netwerk palliatieve zorg in en buiten je eigen organisatie onderhouden en versterken;
 • interprofessioneel samenwerken en zorgen voor kwaliteit op het gebied van palliatieve zorg;
 • continu aandacht geven aan je eigen persoonlijke en professionele rolontwikkeling.

Te verbeteren competenties

Kerncompetenties:

 • Coachen van collega’s,team en organisaties
 • Innovatief verduurzamen van kwaliteitsverbeteringstrajectie
 • Optimaliseren van vakinhoudelijk handelen
 • Interprofessioneel samenwerken
 • Organisatieonderzoek en advies

Gedragsvoorwaardelijke competenties:

 • Samenwerken
 • Reflecteren
 • Doorzettingsvermogen (volharding)
 • Methodisch & Resultaatgericht
 • Analyseren
 • Innovatief en creatief
 • Inspireren
 • Organisatiesensitiviteit

Details

Niveau post HBO
Duur 12 maanden
Eerstvolgende startdatum 25-04-2024
Locatie Heerlen
Erkenning Diploma
Kosten 2.900,00
Alle details weergeven

Opbouw

Voor de start van de opleiding vul je een 360 graden feedbackformulier in. Daarvoor vraag je ook je leidinggevende en enkele kritische collega’s om feedback. Zo verzamel je informatie over jouw competenties en ontwikkelpunten om de rol van adviserend verpleegkundige palliatieve zorg te kunnen invullen. Bij twijfel of je voldoende bagage hebt om de opleiding succesvol te doorlopen, kan een gesprek met de coördinator van de opleiding plaatsvinden.

We nemen in de opleiding ruimschoots de tijd om het geleerde in de praktijk te toetsen en te reflecteren. Tussendoor ga je aan de slag met een concrete opdracht om de kwaliteit op je werkplek te verbeteren. Daarvoor werk je nauw samen met je leidinggevende. Zo krijg je de kans om het geleerde meteen in praktijk te brengen; dit versterkt het leereffect.

Kleine groepen, persoonlijke aandacht

Persoonlijke aandacht is erg belangrijk in deze opleiding. Net als leren van én met elkaar. Daarom houden we de groep klein. Vanzelfsprekend werken we met zeer ervaren docenten en coaches.

Maatwerk en coaching

De opleiding adviserend verpleegkundige palliatieve zorg (AVPZ) kent geen traditioneel lesprogramma waar docenten bepalen wat jij moet leren. De ontwikkeling van competenties, samen leren en jouw professionele rolontwikkeling staan centraal in deze opleiding. De competenties van de AVPZ vormen steeds het uitgangspunt. De ingevulde 360 graden feedback geeft je inzicht in waar je goed in bent en waar nog leerpunten liggen als het gaat om kennis, vaardigheden en attitude. Zo weet je precies waar je leer- en ontwikkelbehoeften liggen. Op basis daarvan geven we het programma (deels) vorm. Een stuk maatwerk dus. Ook coaching is een belangrijk onderdeel van je rol en in de opleiding. Tijdens de opleiding word je ook zelf gecoacht. In het eindassessment toon je aan of je de competenties voldoende hebt ontwikkeld om de rol van adviserend verpleegkundige te kunnen waarmaken.

Programma

De opleiding AVPZ duurt een jaar. Elke maand vindt één bijeenkomst van een hele dag plaats (11 in totaal: 10 opleidingsdagen en 1 dag voor assessmentgesprekken en diplomering).

De nadruk in de opleiding ligt op de volgende drie kernthema’s die de rode draad vormen voor het programma:

Jouw rol als zorgmakelaar en coach
Daarbij gaat het om adviserende, agogische, didactische en coachende vaardigheden. In jouw werkwijze draait het om inspireren en enthousiasmeren. Je kent ook duidelijk de grens van jouw competenties; je weet wanneer je moet doorverwijzen.
Collega’s kunnen van elkaar leren en meer voor elkaar betekenen. Ook de logopedist, de ergo- of fysiotherapeut zijn belangrijk en kunnen ingezet worden in een persoonlijk zorgplan bij cliënten of bewoners die palliatieve zorg krijgen.

De rol van zorgverbeteraar
In deze rol staan projectmatig werken (van idee naar uitvoering én borging), adviseren over verbeteringen en samenwerken met aandachtfunctionarissenen management voorop. Het is de bedoeling te komen tot handzame, praktische en compacte modellen en werkmethoden (gericht op palliatieve zorg) die overdraagbaar zijn. Dat doen we onder andere via het delen van best practices onder deelnemers.

Inhoudelijke thema’s palliatieve zorg
Hoewel de opleiding primair gericht is op competentieontwikkeling met betrekking tot de rol van adviserend verpleegkundige palliatieve zorg, is een verdere verdieping mogelijk van de vier dimensies van palliatieve zorg: fysiek, psychisch, sociaal en spiritueel.

Planning

De opleiding duurt een jaar. Het programma bestaat uit 11 bijeenkomsten (9.00 – 17.00 uur). De les is op donderdag. Daarnaast wordt zelfstudie gevraagd en werk je aan een opdracht om de kwaliteit op je werkplek te verbeteren. Houd rekening met een studiebelasting van zo’n 20 uur per maand, inclusief de bijeenkomsten. De opleiding vindt plaats op een locatie van Zuyd Hogeschool.

Startdatum
25-04-2024
Prijs
2.900,00
Bijeenkomsten
11 bijeenkomsten
Locatie
Heerlen, Nieuw Eyckholt 300
Beschikbare plaatsen
Beschikbaar

Accreditatie

De accreditatie geldt voor verpleegkundigen die bij de V&VN zijn ingeschreven. 

Accreditatie ID 512475
75 punten worden na afronding toegekend.

 

Kunnen wij je helpen?

Heb je een vraag over een van onze opleidingen of ben je nog niet helemaal zeker van je keuze? Neem contact met ons op. Wij zijn op werkdagen bereikbaar tussen 9.00 en 12.00 uur.

Aanmelden voor deze opleiding

Lijkt deze opleiding je wat en wil je je graag aanmelden? Klik dan op onderstaande knop om naar het inschrijfformulier te gaan.