Let op! Voor deze opleiding geldt een specifieke toelatings- en aanmeldprocedure. Meer informatie vind je onder het tabblad ’toelatingseisen’.

Het aantal personen met dementie neemt de komende jaren fors toe. Dit ingrijpende ziektebeeld heeft grote impact op het dagelijks functioneren en de kwaliteit van leven van de persoon met dementie, maar ook op dat van hun naasten. Als casemanager dementie vervul je een belangrijke regiefunctie en ben je tegelijkertijd steunpilaar en vertrouwenspersoon voor de persoon met dementie en zijn/ haar omgeving. Met het volgen van de post hbo opleiding Casemanagement Dementie verdiep én verbreed jij als ervaren casemanager je kennis en vaardigheden. 

Hulp bij Dementie Limburg en Zuyd Hogeschool hebben samen met regionale partners, Alzheimer Centrum Limburg en Academische Werkplaats Ouderenzorg Limburg de post-hbo opleiding Casemanagement Dementie ontwikkeld. De opleiding is door de beroepsverenigingen erkend. 

Doelgroep

Ben jij al casemanager dementie met aantoonbare werkervaring en momenteel minimaal 24 uren werkzaam in de praktijk? Heb jij een hbo-achtergrond in Verpleegkunde of Social Work?  Ben je gemotiveerd om je verder te ontwikkelen in je functie? Dan is de post-hbo opleiding casemanagement dementie geschikt voor jou!  
 
Heb je geen of niet de juiste hbo achtergrond, maar ben jij wel een ervaren casemanager dementie met het juiste werk en denkniveau, dan kan de opleiding mogelijk toch geschikt voor je zijn. Bekijk daarvoor onze toelatingscriteria. 

De (ervaren) casemanagers die in dit programma deelnemen hebben al een inwerkprogramma casemanagement dementie doorlopen en beschikken over ruime werkervaring. Hierdoor staat tijdens de opleiding vooral verdieping van kennis en vaardigheden centraal. 

Hierna kun je

Je kunt als casemanager dementie na afloop van de opleiding op onderbouwde wijze de volgende interventies bieden aan de persoon met dementie en zijn/haar mantelzorger: 

 • Informeren, begeleiden en coördineren van zorg.
 • (Incidenteel) praktische behandeling toepassen. 
 • Zorg- en hulpverlening bieden, zoals (psycho)sociale interventies.    

Lees voor meer informatie ook de (door) te ontwikkelen competenties. 

Te verbeteren competenties

De opleiding is gericht op de ontwikkeling van competenties volgens de expertiseprofielen van casemanager dementie/dementie verpleegkundige van respectievelijk de BSPW en van de V&VN. De competenties en leeractiviteiten sluiten zoveel mogelijk aan op de individuele behoefte en praktijk van de casemanagers. 

Als casemanager dementie draait het allemaal om het vervullen van essentiële taken die voortkomen uit zeven competentiegebieden, gebaseerd op de CanMEDS-structuur. Dit zijn de belangrijkste taken waarop de competentie-ontwikkeling zich richt: 

 • Ondersteuning op maat 
 • Complexe situatie inschatten en zorg organiseren
 • Begeleiding met respect voor belangen 
 • Netwerkverbindingen leggen 
 • Professionele standaarden handhaven 
 • Omgaan met morele en ethische kwesties
 • Leiderschap ontwikkelen en tonen

Details

Niveau post HBO
Duur 12 maanden
Locatie Heerlen
Erkenning Diploma
Alle details weergeven

Opbouw

De opleiding is gebaseerd op de Zorgstandaard Dementie,die een functionele beschrijving biedt van zorg en ondersteuning op maat voor mensen met dementie en hun naasten, gebaseerd op actuele bewijsvoering. Deze standaard vormt de basis van ons curriculum, dat het volledige proces van dementiebehandeling en -ondersteuning omvat, van preventie tot nazorg. 

De opleiding bestaat uit 10 bijeenkomsten van 8 uren. De inhoud van de bijeenkomsten is in nauw overleg met werkveld en expertisecentra samengesteld. Tal van experts leveren hun specifieke bijdrage tijdens de veelal interactieve werkvormen die tijdens de bijeenkomsten aan bod komen. Alle (gast)docenten zijn experts uit het onderwijs, academische wereld en uit de praktijk.  

Leerlijnen 
De opleiding kent twee leerlijnen die niet los van elkaar staan maar juist steeds in samenhang op elkaar in werken:

 1. In de leerlijn Kennis &Toepassing staat het opdoen van kennis en vaardigheden centraal. Je ontwikkelt kennis in verschillende werkvormen als colleges, demonstraties etc. 
 2. In de leerlijn Persoonlijk Professionele Ontwikkeling (PPO) werk je aan (door)ontwikkeling van communicatieve vaardigheden, attitudes en competentieontwikkeling om zo persoonlijke en professionele groei en effectiviteit te bevorderen. Je neemt deel aan trainingen, masterclasses en Open Space programma’s en je participeert in een leernetwerk.  

Het leerproces start bij de uitkomsten van het zelfassessment. Je reflecteert op de uitkomsten, bevindingen en formuleert leerbehoeften, ambities. Tijdens de opleiding en in de leernetwerk werk je aan (door)ontwikkeling van je kennis, vaardigheden en attitude. Het leernetwerk wordt ondersteund door een gecertificeerde coach. 

Programma

Het inhoudelijk programma is gebaseerd op de opbouw van de Zorgstandaard Dementie. Er zijn 10 lesdagen gepland op locatie Zuyd Hogeschool in Heerlen. Daarna volgen het Competence Development Assessment en de diplomering. Onderstaand zijn de belangrijkste thema’s weergegeven: 

 1. Basisinformatie (o.a. kennismaking, formuleren persoonlijke leerdoelen, positionering en takenpakket, preventie) 
 2. Niet pluis (o.a. vroeg signalering, eerste signalen (mogelijke) dementie en de betekenis hiervan, instrumenten/tools) 
 3. Diagnostiek (o.a. diagnostiek, verloop, gevolgen, gedrag, beleving  onderscheid dementie en overige cognitieve stoornissen) 
 4. Leven met dementie (1) (o.a. levensverhaal, ervaringswereld, belang van sociale participatie, dementievriendelijke samenleving, sociale benadering) 
 5. Familiezorg (o.a. systeemproblematiek, (dreigende) overbelasting mantelzorg, vraag-, belevingsgerichte en psychosociale ondersteuning aan cliëntsysteem)  
 6. Hanteren van (dreigende)acute crisissituaties (o.a. acute situaties, onbegrepen gedrag, complexe problematiek, persoonlijkheidsstoornissen, psychiatrische problematiek) 
 7. Hanteren van (dreigende)acute crisissituaties (o.a. acute situaties, onbegrepen gedrag, complexe problematiek, persoonlijkheidsstoornissen, psychiatrische problematiek) 
 8. Acute opname in het ziekenhuis (o.a. ervaringen en risico’s van een (acute) opname ziekenhuis, seniorvriendelijke ziekenhuiszorg, Transmurale Zorgbrug en medicatieveiligheid) 
 9.  Laatste levensfase (o.a. Palliatieve fase, Markering, Vroegtijdige Zorgplanning, Comfortzorg en de taken van de casemanager) 
 10. Nazorg (o.a. rouw en rouwverwerking, vaardigheden rondom nazorg aan de familie) 
 11.  Competence Development Assessment 
 12.  Uitreiking diploma 

Planning

De opleiding start in november 2024. Aanmelden is mogelijk via de ketenregiseur van jouw organisatie. Weet je niet wie dit is of wil je meer informatie over deze opleiding of de aanmeldprocedure? Neem dan contact op met Simone Arkesteyn

Accreditatie

Opleiding is erkend door V&VN en door BPSW. 

Registerplein Sociaal Werk 

 • Maatschappelijk werker: 310 punten 

 • Sociaal werker: 310 punten 

V&VN, algemeen: 80 punten 

Praktische informatie

Studiebelasting   

Uitgegaan wordt van een zelfstudie met een gemiddelde belasting van 4 tot 6 uren per week naast de opleidingsdag van één keer per maand. De totale studiebelasting van de opleiding inclusief toetsen en diplomering wordt op 250 uren geschat. 

Toelatingseisen

Toelating  

De opleiding is toelaatbaar voor:

 1. Verpleegkundigen met een hbo-V vooropleiding die werkzaam zijn de praktijk als casemanager dementie bij zelfstandig wonende cliënten met dementie en betrokken mantelzorgers 
2. Social Workers met een hbo vooropleiding die werkzaam zijn in de praktijk als casemanager dementie bij zelfstandig wonende cliënten met dementie en betrokken mantelzorgers. 
De hbo-opgeleide deelnemer heeft minimaal 1 jaar ervaring als casemanager.  
3. Verpleegkundigen en Social Workers met een mbo-vooropleiding (niveau 4) met minimaal 5 jaar praktische ervaring en met een aanbeveling voor het volgen van deze opleiding door de werkgever.  

De casemanager is minimaal 24 uur werkzaam in de praktijk bij mensen met dementie en hun mantelzorgers.

Aanmelden

Wanneer je start met deze opleiding heb je minimaal 1,5 jaar werkervaring als casemanager en heb je het inwerkprogramma gevolgd. Aanmelden voor deze opleiding is alleen mogelijk via je regionale ketenregisseur (Hulp bij Dementie Limburg). Ben je geïnteresseerd? Dan kun je met je ketenregisseur contact opnemen. Weet je niet wie dit is of wil je meer informatie over deze opleiding of de aanmeldprocedure? Neem dan contact op met Simone Arkesteyn

Kunnen wij je helpen?

Heb je een vraag over een van onze opleidingen of ben je nog niet helemaal zeker van je keuze? Neem contact met ons op. Wij zijn op werkdagen bereikbaar tussen 9.00 en 12.00 uur.

Aanmelden voor deze opleiding

Lijkt deze opleiding je wat en wil je je graag aanmelden? Klik dan op onderstaande knop om naar het inschrijfformulier te gaan.