Cognitive Orientation to daily Occupational Performance (CO-OP)

Cognitive Orientation to daily Occupational Performance (CO-OP)

Type
workshop
Duur
< 3 maanden
Niveau
post hbo
Startdatum
01 november 2019
Vooropleiding
hbo
Locatie
Ergotherapie Nederland Utrecht
Tijdsinvestering
drie maanden - drie bijeenkomsten - studiebelasting 26 uur

In deze driedaagse workshop leer je hoe je met Cognitive Orientation to daily Occupational Performance (CO-OP) interventies je cliënt kunt helpen bij het dagelijks motorisch functioneren. De interventie is gebaseerd op cognitieve leertheorie en motorisch leren. CO-OP wordt geadviseerd voor volwassenen na CVA en voor kinderen met een stoornis in de ontwikkeling van de coördinatie van bewegingen (Developmental Coordination Disorder, DCD). Uit onderzoek blijkt het ook effectief bij kinderen met autisme-spectrum stoornissen, ADHD en CP.

De uitvoering van deze workshop is vanaf najaar 2018 overgenomen door Ergotherapie Nederland

algemeen
opbouw
programma
lesdata

Cognitive Orientation to daily Occupational Performance (CO-OP)

Doelgroep
De workshop is bedoeld voor ergotherapeuten, fysiotherapeuten en andere professionals die werken met volwassenen en kinderen. Je bent werkzaam in de eerste lijn, ambulante begeleiding, ziekenhuis of kinderrevalidatiecentrum.

Na dit traject kun je...

... aan de slag met de CO-OP (Cognitive Orientation to daily Occupational Performance) benadering in de eigen praktijk. Na de derde workshop (ongeveer vier maanden later) ben je in staat interventies nader aan te passen en te verbeteren.

Je werkt aan de volgende competenties:

 • Communicatie
 • Samenwerken
 • Kennis en wetenschap
 • Professionaliteit

De workshop bestaat uit werkcolleges en onderwijsleergesprekken. Je oefent technieken en past het geleerde toe. Met huiswerkopdrachten maak je je nieuwe kennis eigen of pas je opgedane kennis toe. Je werkt klassikaal maar ook in subgroepen. Je ontvangt feedback van instructeurs en medecursisten. CO-OP biedt jou als therapeut tools om:

 • cliëntgerichte doelstellingen te formuleren;
 • het handelen van de cliënt in de context te analyseren en te beïnvloeden vanuit de persoon, de omgeving en de activiteiten;
 • actief leren bij de cliënt te bevorderen door 'begeleid ontdekken' (guided discovery), een sterk variërende werkwijze die de lerende persoon als uitgangspunt neemt en waarbij de fasen van het motorisch leren worden toegepast;
 • oplossingsgericht werken verder vorm te geven;
 • het geleerde en nieuwe taken in een andere context toe te passen;
 • CO-OP te implementeren in de eigen praktijk.

Er vindt geen toetsing plaats.

Op basis van kennis en begrip van de theorie en de voortdurende ontwikkeling van het CO-OP concept, trainen wij technieken die je kunt gebruiken bij de toepassing van CO-OP, zoals:

 • kind- en kindsysteem-gecentreerde doelbepaling, met instrumenten zoals de COPM en de PACS;
 • analyse van de taakuitvoering waarin de dynamische interactie tussen de cliënt, de taak en de omgeving als uitgangspunt wordt genomen, met behulp van een Dynamische Performance Analyse (DPA);
 • aanleren van de globale probleemoplossende cognitieve strategie Doel-Plan-Actie-Check aan de cliënt;
 • stimuleren van het ontdekken van domein-specifieke strategieën (DSS) door middel van begeleid ontdekken;
 • therapeutische begeleidingstechnieken horende bij begeleid ontdekken;
 • technieken voor de transfer en generalisatie van het geleerde door de cliënt;
 • betrekken van de sociale omgeving van de cliënt in de vorm van begeleiding en educatie;
 • hanteren van ondersteunende middelen zoals werken met een mediator, werkbladen;
 • evaluatie aan de hand van instrumenten zoals de COPM;
 • verwerken data in de vorm van een rapportage.

Tijdens de eerste twee dagen van de workshop oefen je op verschillende manieren met deze technieken en discussiëren wij over toepassingsmogelijkheden.

Concrete planning en kosten zie de website van Ergotherapie Nederland.

Deel deze pagina op