Contract- en Leveranciersmanagement

Contract- en Leveranciersmanagement

Type
cursus
Duur
< 3 maanden
Niveau
hbo
Startdatum
29 september 2020
Vooropleiding
mbo
Locatie
Heerlen Nieuw Eyckholt 300, 6419 DJ
Erkenning
certificaat
Tijdsinvestering
zes avondbijeenkomsten en één terugkomavond
Lesdag
dinsdagavond
Kostenspecificatie
€ 1.645,--

Organisaties besteden in toenemende mate hun operationele facilitaire activiteiten uit aan gespecialiseerde marktpartijen, met de verwachting dat dit een aantrekkelijkere kwaliteit-/prijsverhouding oplevert. Het imago van de facilitaire afdeling wordt in toenemende mate bepaald door de performance van de gecontracteerde leveranciers. Hun doen en laten, en de resultaten ervan zijn waarneembaar; jouw regisserende facilitymanagementtaken veel minder. Als opdrachtgever heb je dus belang bij een goede performance van je leveranciers.

Hoe je daarvoor zorgt en hoe je zelf proactief invulling kunt geven aan contract- en leveranciersmanagement leer je in deze cursus. Je krijgt handvaten aangereikt hoe je in jouw rol kunt bijdragen aan hogere kwaliteit tegen lagere kosten.

algemeen
opbouw
programma
Incompany
Lesdata

Contract- en Leveranciersmanagement

Doelgroep
Deze cursus is interessant voor inkopers, contractmanagers, facility coördinatoren, facility managers en overige functionarissen die verantwoordelijkheden hebben in het kader van succesvol samenwerken met interne en/of externe leveranciers.

Na dit traject kun je...

proactief invulling geven aan een optimale relatie met je leveranciers. Je zorgt ervoor dat jouw organisatie krijgt waarvoor je betaalt, je benut het maximale potentieel van de afgesloten contracten en je ziet waar besparingen mogelijk zijn. Je schept randvoorwaarden waardoor leveranciers optimaal kunnen presteren, wat de kwaliteit ten goede komt en tot lagere kosten leidt.

Je werkt aan de volgende competenties:

 • Beheersing operaties
 • Doelgericht besturen
 • Informatieanalyse
 • Prestatiemotivatie
 • Schriftelijke vaardigheid

Deze cursus bestaat uit zes bijeenkomsten van elk drie uur. Elke bijeenkomst behandelt een ander specifiek thema. Tussen de bijeenkomsten door is er telkens twee weken verwerkings- en voorbereidingstijd. De doorlooptijd van deze cursus komt daarmee inclusief beoordelen van de praktijkopdracht en de individuele assessmentgesprekken op veertien weken.

Houd rekening met 80 uren zelfstudie, afhankelijk van je voorkennis.

1. Introductie op het thema en de opdracht -  29 september 2020

In toenemende mate worden operationele facilitaire activiteiten uitbesteed aan marktpartijen die daar hun specialisme van hebben gemaakt. Door schaalgrootte, specialisatie, de tucht van de markt en soms goedkopere CAO’s, is de verwachting dat hiermee een aantrekkelijkere kwaliteit/prijsverhouding gerealiseerd kan worden. Bij de totstandkoming van een overeenkomst met zo’n marktpartij zijn vele belanghebbenden betrokken. De Nederlandse facility markt bestrijkt zo’n 60 miljard euro, waarvan circa 40 miljard opgaat aan ‘externen’, ingehuurde partijen voor uitbestede activiteiten. Ziedaar het belang van goede contracten en het goed managen ervan!

2. Contractbeheer, contractmanagement, leveranciersmanagement - 6 oktober 2020


Het managen van het contract en ook het managen van de relatie en de prestatie van de leverancier krijgt in veel situaties minder aandacht. Want wie herkent niet dat een contract onbedoeld stilzwijgend verlengd wordt, dat zaken gefactureerd worden die conform het afgesloten contract inclusief zijn?

3. Prestatiemeting - 27 oktober 2020

Zorgen dat je krijgt waar je voor betaalt is geen vanzelfsprekendheid. Soms worden contracten niet goed uitgenut, waardoor er (besparings)potentieel blijft liggen. Daarnaast wordt het imago dat beslissers en eindgebruikers hebben van de facilitaire organisatie in toenemende mate bepaald door de performance van de gecontracteerde leveranciers. Hun doen en laten, en de resultaten ervan zijn waarneembaar; de regisserende facility management taken zijn dat in veel mindere mate. Als opdrachtgever heb je dus belang bij een goede performance van je leveranciers.

4. Prestatieverbetering - 10 november 2020

Die goede performance wordt niet ‘als vanzelf’ geleverd. Als opdrachtgever moet je voorwaarden scheppen waaronder leveranciers optimaal kunnen performen; dat zal de gepercipieerde kwaliteit ten goede komen. Proactief invulling geven aan contract- en leveranciersmanagement leidt tot hogere kwaliteit tegen lagere kosten.

5. Triggeren van high performance - 24 november 2020

Als opdrachtgever moet je voorwaarden scheppen waaronder leveranciers optimaal kunnen performen; dat zal de gepercipieerde kwaliteit ten goede komen. Pro-actief invulling geven aan contract- en leveranciersmanagement leidt tot hogere kwaliteit tegen lagere kosten. Het gaat daarbij om het managen van de prestatie en de relatie.

6. Best value aanbesteding als wegbereider voor high performance - 8 december 2020

Bij best value aanbestedingen worden de inschrijvingen gewaardeerd volgens het principe dat de meeste waarde moet worden verkregen voor de laagste prijs. Op deze wijze krijgt de leverancier meer ruimte om al zijn kennis en kunde los te laten om een optimale oplossing voor de klant te realiseren.

7. Deadline paper 12 januari 2021

De cursus wordt afgesloten met een praktijkopdracht. Dit houdt in dat je een paper schrijft van ca. 5.000 woorden waarin je de zes thema’s projecteert op je eigen situatie en met behulp van de behandelde stof concrete verbeteradviezen ontwikkelt. Dit paper verdedig je in een mondeling assessment van 30 minuten. Als deze verdediging getuigt van voldoende inzicht, ontvang je een certificaat.

De opleiding "Contract- en Leveranciersmanagement" wordt ook incompany aangeboden. Onze accountmanagers informeren je graag. Mail voor meer informatie naar serviceteam@zuydprofessional.nl.

De lesdata zijn:
 • 29 september 2020
 • 6 oktober 2020
 • 27 oktober 2020
 • 10 november 2020
 • 24 november 2020
 • 8 december 2020
 • 12 januari 2021
Deel deze pagina op