Core Interaction

Core Interaction

Type
training
Duur
< 1 week
Niveau
post hbo
Startdatum
05 oktober 2020
Vooropleiding
hbo
Locatie
Buitenplaats Vaeshartelt Weert 9, 6222 PG Maastricht
Erkenning
certificaat
Tijdsinvestering
5 aaneengesloten dagen
Kostenspecificatie
€ 2.495,-

 

Essentie van succesvol leiderschap
Leiderschap in de 21e eeuw vraagt om een nieuwe focus: kijk, werk en stuur op interactie, dat is Core-interaction.
Verbeter met Core-interaction de samenwerking en bereik het omvangrijke resultaat dat in potentie aanwezig is zodra mensen met een vrijwel onbegrensde hoeveelheid kennis, ervaring en inzicht daadwerkelijk samen aan dezelfde doelen werken.

Als - ondanks vele inspanningen - bedrijfsresultaten onder de maat blijven, als samenwerking stroef verloopt, als weerstanden blijven duren en ontevredenheid blijft bestaan, is de kans groot dat je net naast de belangrijkste veroorzaker van de problemen kijkt. Want we communiceren wel binnen organistaties, systemen doen hun werk, plannen zijn vaak weldoordacht en intenties zijn opbouwend, maar de dagelijkse interactie tussen mensen heeft onvoldoende kwaliteit. Zodra je vanuit je leiderschapspositie de interactie tussen mensen en jezelf naar een hoger level brengt zullen alignment, samenwerking en efficiency toenemen en besluiten worden gedragen. Dat is precies wat leiderschap in de 21e eeuw vraagt.

algemeen
opbouw
programma
Incompany
Startdatum

Core Interaction

Doelgroep
Dez opleiding is speciaal bedoeld voor ervaren leidinggevenden en coaches die regelmatig in organisaties met teams en leidinggevenden werken.

Na dit traject kun je...

Na deze training is je visie op interactie en de impact daarvan in de organisatie vitaal veranderd. Dit zorgt ervoor dat je veel scherper en preciezer ziet en ervaart wat de gevolgen zijn van inadequate interactie (tijdens werkoverleg, bijeenkomsten, managementteams, tussen afdelingen etc). Met behulp van de aangereikte interventies en methodieken weet je hoe je kunt bouwen aan betere interacties die leiden tot betere samenwerking, meer welbevinden en meer draagvlak. Uiteindelijke doel is dat de resultaten verbeteren en het alignment binnen de afdeling c.q. organisatie verbetert.

Je werkt aan de volgende competenties:

 1. Core interaction:
  • gerichte interactie kennis- en vaardigheden op individueel- en groepsniveau
  • gerichte interactie kennis- en vaardigheden vruchtbaar vergaderen en het opbouwen van alignment in de organisatie.
 2. Een nieuwe gefundeerde visie op verbeteren van organisaties
 3. Een nieuwe visie op de kracht van interactie
 4. Verdieping van de reflectievaardigheden
 5. Versteviging van innerlijk vertrouwen en leiderschap in interactie
 6. Het vermogen om uit te houden in spannende situaties en hierin te handelen
 7. Methodische aanpak om de organisatieverbetering in te zetten

Met de vijfdaagse intensive Core interaction zet je als leidinggevende of ervaren teamcoach, de eerste fundamentele stap op weg naar een verrijkte interactiecultuur. De intensive bied je een diepgaand nieuw perspectief op interactie binnen jezelf, teams en organisaties. Het verandert je visie en vergroot je invloed. We nodigen je uit een probleem of uitdaging mee te nemen naar deze intensive. Laat je verrassen door het nieuwe perspectief hierop.

Essentie van de intensive
Core-interaction is gebaseerd op het Rondo©-principe. Dit principe, ontwikkeld in 2017, is de aanjager van een interactiecultuur waarbij de focus ligt op verbinding, alignment en constructieve samenwerking van hoog tot laag. Leidinggevenden spelen hierin de cruciale rol. Zie ook het artikel Meer balans door een includerende interactiecultuur van Don Binnendijk & Jol Stoffers (€ 5,95).


Gedurende deze vijfdaagse intensive staan eerst bewustzijn, awareness en je wezenlijke intenties centraal. Aansluitend wordt door toepassing in de praktijk, reflectie en normalisatie, de essentie van dit nieuwe leiderschap steeds meer voelbaar en hanteerbaar.


Na deze vijf dagen stap je vanuit een ander perspectief in je werk. Je gaat zodanig het gesprek aan dat de mensen meer tot bloei komen waardoor welzijn, betrokkenheid, samenwerking en eigen verantwoordelijkheid groeien. Dit leidt op drie niveaus – in de mens, tussen de mensen en in de organisatie - tot effectieve informatie-uitwisseling, meer transparantie én tot betere werkresultaten. En niet onbelangrijk, medewerkers en teams voelen zich beter gehoord.

Hoofdlijnen per dag

Dag 1 Richting bepalen: start van de transitie 

We starten met een gevarieerd en grondig beeld van Core-interaction en de essentie van nieuw leiderschap. Je onderzoekt je eigen denkbeelden en uw ruimte voor nieuwe perspectieven. Je persoonlijke uitdagingen en intenties die daaruit voortkomen, vormen je gids en focus.

Dag 2 Onderweg: aan de slag

Op deze dag ligt de focus op jezelf en op de interactie tussen mensen. Core-interaction werkt o.a. met elementen uit Deep Democracy, Organisational Relationship System Coaching, de Dialoog, Theory U, Transformational Presence, systemische en holistische benadering.

Dag 3 Normaliseren: waar staat ieder nu? 

Dag 3 is een dag van reflectie. Wat brengt het nieuwe perspectief? Wat doet het met jezelf? Wat doet het met je mensbeeld? Wat daagt écht uit? Wat inspireert? Welke kansen zie je in je eigen werkomgeving? Alle informaties doen ertoe.

Dag 4 en 5  Doorgaan en opvolgen

Op dag 4 ligt de focus op organisaties. Hoe bouw je de nieuwe interactiecultuur op in je organisatie? Welke andere focus brengt het in je leiderschap?
Dag 5 is vooral gericht op de praktische vertaalslag van de training naar het werk. De exacte inhoud van de laatste dagen wordt, conform het Rondo-principe afgestemd op de behoeften en aspiraties van de deelnemers.

Core Interaction wordt ook incompany aangeboden. Onze accountmanagers informeren je graag. Mail voor meer informatie naar serviceteam@zuydprofessional.nl.

De precieze startdatum is afhankelijk van het aantal aanmeldingen en op dit moment nog niet bekend. Heb je interesse in deze training dan kun je je wel alvast aanmelden. Wij nemen dan contact met je op als de definitieve startdatum bekend is.

Deel deze pagina op