Effectieve wijkverpleegkundige Incompany traject

Effectieve wijkverpleegkundige Incompany traject

Type
opleiding
Duur
2 jaar
Niveau
post hbo
Startdatum
01 november 2020
Vooropleiding
hbo
Locatie
Heerlen Nieuw Eyckholt 300, 6419 DJ
Erkenning
certificaat
Keurmerk
V&VN
Tijdsinvestering
30 bijeenkomsten verdeeld over 15 maanden. Incompany traject
Kostenspecificatie
€ 4.800,-

Steeds meer mensen blijven langer thuis wonen, ook in complexe zorgsituaties. Daarmee nemen ook de taken, verantwoordelijkheid en complexiteit toe van de zorgverlening aan huis. Voor de wijkverpleegkundige is een belangrijke rol weggelegd als zorgprofessional die de verbinding legt tussen wonen, zorg en welzijn. Als wijkverpleegkundige coördineer je multidisciplinaire zorg en ben je thuis in innovatieve zorgconcepten. In deze opleiding leer je de regie te voeren rondom complexe zorgvragen van cliënten en kun je mee vormgeven aan innovaties in de beroepspraktijk. De opleiding besteedt uitgebreid aandacht aan de competenties regievoeren en coachen. Daarnaast krijg je vakinhoudelijke kennis aangereikt.

Houd rekening met een studiebelasting inclusief bijeenkomsten van 660 uren.

algemeen
opbouw
programma
Lesdata

Effectieve wijkverpleegkundige Incompany traject

Doelgroep
Deze opleiding is ontwikkeld in samenwerking met de beroepspraktijk en is bedoeld voor verpleegkundigen die werkzaam zijn in de wijk. Je dient in het bezit te zijn van een diploma Verpleegkundige niveau 4 of 5.

Na dit traject kun je...

... vanuit je functie als wijkverpleegkundige de regie voeren rondom complexe zorgvragen van cliënten en mee vormgeven aan innovaties in de beroepspraktijk. De opleiding besteedt uitgebreid aandacht aan de competenties regievoeren en coachen. Daarnaast krijg je vakinhoudelijke kennis aangereikt.

Je werkt aan de volgende competenties:

Medisch handelen, Kennis en wetenschap

De opleiding combineert zelfstudie en contactbijeenkomsten, theorie en praktijk. Deelname aan hoor- en werkcolleges is verplicht. Je bestudeert methoden en theorieën, traint vaardigheden en voert een aantal opdrachten uit die gebaseerd zijn op de inhoud en de context van de eigen werkomgeving. Je werkt binnen het programma toe naar zelfsturing in je werk als wijkverpleegkundige. Er wordt van jou een actieve leerhouding verwacht.

In de opleiding wordt gebruikt gemaakt van e-learning. Hiervoor is de elektronische leeromgeving Blackboard ingericht. Alle informatie die nodig is voor de voorbereiding van de lessen is op Blackboard te vinden. Voor iedere leertaak wordt een leertaakboek verstrekt via Blackboard. Hierin zijn opgenomen: de doelstellingen, de programmaonderdelen, de te bestuderen literatuur, opdrachten, etc. In de leertaak staat ook aangegeven hoe er precies getoetst wordt en wat de leertaakopdracht inhoudt.

De opleiding is verdeeld in drie fasen:

Fase 1 bestaat uit vijftien bijeenkomsten; structuur en kennis wordt aangereikt.
Fase 2 bestaat uit acht bijeenkomsten; leren onder gestructureerde begeleiding.
Fase 3 bestaat uit zeven bijeenkomsten; leren door zelfsturing.


Fase 1
In de eerste fase krijg je een aantal leertaken. Een leertaak is een geheel van les- en onderwijsactiviteiten rondom een bepaald thema. Docenten en deelnemers leveren vanuit verschillende invalshoeken een bijdrage aan deze thema’s. De leergang bestaat uit acht leertaken:

 1. De lerende professional
 2. Autonomie en participatie
 3. Methoden en technieken
 4. Preventie en voorlichting
 5. Wijkgerichte zorg
 6. Chronisch zieken
 7. Regisseur-ontwerper
 8. Communicatie, intervisie en professionele rolontwikkeling

Iedere leertaak zoomt nadrukkelijk in op vakspecifieke kennis en vaardigheden, in combinatie met de leerlijnen die de rode draad vormen in het leerprogramma. We onderscheiden de volgende leerlijnen:

 • de zorgverlener-ontwerper (het ontwerp van zorgconcepten);
 • de regisseur-ontwerper (de implementatie van zorgconcepten);
 • professionele rolontwikkeling en intervisie.


Fase 2 en 3
In de tweede en derde fase voer je een aantal projectopdrachten uit. Voor de leerlijn regisseur-ontwerper formuleer je een projectopdracht in overleg met je leidinggevende. Vervolgens werk je dit project uit. De uitvoering wordt door middel van assessments getoetst. In de derde fase van de leergang werk je aan een door jouw management verstrekte opdracht. Deze fase sluit je af met de organisatie van een mini-symposium samen met je medecursisten. In het minisymposium presenteren jullie de resultaten van de leergang.

In de tweede fase krijg je gestructureerd begeleiding en kennis aangereikt. In de derde fase gebeurt dit alleen nog maar op verzoek.

Deze leergang wordt voornamelijk als incompany traject / maatwerk verzorgd.

Planning in overleg met de aanvragende instelling.

Accreditatie kan op verzoek van aanvragende instelling worden aangevraagd bij V&VN.

Deel deze pagina op