Ontwikkel je tot expert in Interprofessioneel Samenwerken. In het brede domein van wonen – welzijn - zorg kom je steeds vaker complexe vraagstukken tegen die je niet alleen kunt oplossen vanuit je eigen discipline of expertise. De maatschappij vraagt om samenwerking over de grenzen van sectoren, organisaties en disciplines heen. Dit noemen we interprofessionele samenwerking: een dynamisch samenspel van kennis, achtergrond en vaardigheden, zowel formeel als informeel. Deze post hbo opleiding helpt je om deze interprofessionele samenwerking systematisch, gestructureerd en methodisch te ontwikkelen, begeleiden en coachen. Verhoog je professionele vaardigheden en word een onmisbare schakel in de zorg en welzijn van de toekomst!

Doelgroep

Deze post hbo opleiding is ideaal voor professionals die betrokken zijn bij het creëren en ontwikkelen van interprofessionele samenwerkingen. Ben je manager, teamleider, coach, facilitator of begeleider van een dergelijk team? Dan kun je door effectief te handelen een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling hiervan. Om deze rol succesvol te vervullen, heb je kennis en vaardigheden nodig. In de post hbo opleiding 'Facilitator Interprofessioneel Samenwerken' ontwikkel je jezelf om deze belangrijke rol met vertrouwen en expertise te vervullen. 

Hierna kun je

Na het volgen van deze opleiding kun je interprofessionele samenwerkingsverbanden opzetten, coachen en begeleiden. Je kunt je keuzes en acties als facilitator goed uitleggen en verantwoorden. Daarnaast ben je in staat om verbeteringen voor interprofessionele samenwerking te bedenken, plannen te maken en deze ook uit te voeren. 

Concreet kun je na het volgen van de opleiding tot facilitator Interprofessioneel Samenwerken:  

 • De 8 ontwikkelfactoren voor interprofessionele samenwerking herkennen, observeren en analyseren.
 • Deze analyse vertalen naar een verbeterplan voor je eigen interprofessionele samenwerkingsverband.
 • Blokkades en hindernissen voor interprofessioneel samenwerken signaleren en hierop actie ondernemen.
 • Interventies uitvoeren om interprofessionele samenwerking te bevorderen.
 • Implicaties voor beleid formuleren en initiëren voor de doorontwikkeling van interprofessionele samenwerking in je eigen organisatie.
 • Persoonlijke competenties en stijlvariaties hanteren bij het ondersteunen van een interprofessioneel samenwerkingsverband.

Te verbeteren competenties

 • Analyseren: Je leert je eigen interprofessionele beroepspraktijk grondig te analyseren.
 • Reflecteren: Je leert vaardigheden om kritisch te reflecteren op je eigen beroepspraktijk en je rol daarin.
 • Signaleren: Je wordt getraind om belangrijke zaken aan beleidsverantwoordelijken te signaleren.
 • Adviseren: Je leert om op basis van je analyse tot gedegen aanbevelingen en advisering over de interprofessionele samenwerking.
 • Initiëren: Je leert hoe je verbeteracties kunt opzetten en in gang zetten.
 • Implementeren: Je wordt vaardig in het uitvoeren van de genoemde verbeteracties.
 • Samenwerken: Je ontwikkelt vaardigheden om effectieve en duurzame interprofessionele samenwerking te bevorderen.

Details

Niveau post HBO
Duur 9 tot 12 maanden
Eerstvolgende startdatum 26-11-2024
Erkenning Certificaat
Kosten 2.200,00
Alle details weergeven

Opbouw

Het programma start met een kick-off bijeenkomst, gevolgd door 8 masterclasses en een transferbijeenkomst. Je werkt samen met een peercoach, een medestudent, om je eigen praktijk van interprofessionele samenwerking te verkennen en hindernissen te bespreken. Jullie ondersteunen elkaar middels intercollegiale coaching in het leerproces.

Tijdens de leergang krijg je theoretische kaders en maak je kennis met 8 ontwikkelfactoren voor interprofessionele samenwerking. De begeleiders van de masterclasses staan klaar om hun expertise met je te delen, zodat je praktijkervaring en theorie duurzaam aan elkaar kunt koppelen

IPT Model

Programma

Het programma is als volgt opgebouwd: 

• Kick Off
Tijdens de kick off sessie maak je kennis met het thema interprofessionele samenwerking en de onderliggende theoretische modellen die ten grondslag liggen aan deze opleiding. Je krijgt een doorkijkje in de 8 inhoudelijke masterclasses en de eindopdracht.

• Masterclass 01: Contextbewustzijn
Tijdens de eerste masterclass leer je de vijf contexten binnen een team te onderscheiden volgens het IPG-model. Je ontdekt hoe je je bewust kunt worden van je eigen context en de invloed daarvan op je handelen als coach. Samen met je team onderzoek je de contexten die het functioneren beïnvloeden en vertaal je deze naar concrete handelingsalternatieven.

• Masterclass 02: Gemeenschappelijke Waarden
In deze masterclass leer je het belang van gemeenschappelijke waarden in interprofessionele teams kennen. Je ontdekt hoe deze waarden bijdragen aan teamvorming, cohesie en efficiëntie, en hoe ze verschillende niveaus binnen het team beïnvloeden. Samen verkennen we de gelaagdheid van waarden, van samenlevingswaarden tot persoonlijke kernwaarden, en hun rol in het creëren van een sterke teamcultuur en groepsnormen.

• Masterclass 03: Meerperspectivisch Leiderschap
Ontdek de verschillende perspectieven op leiderschap en hun impact op teamontwikkeling. Je leert hoe situationeel leiderschap zich aanpast aan de context, terwijl persoonlijk leiderschap focust op eigenaarschap en initiatief van elk teamlid. Daarnaast verken je gedeeld leiderschap, dat uitgaat van complementariteit binnen het team, en hoe meerperspectivisch leiderschap de teamontwikkeling bevordert.

• Masterclass 04: Structuur en organisatie
Tijdens de vierde masterclass leer je de zeven kernelementen voor het organiseren van teams kennen: visie en besturingsfilosofie, kaders, teamopdracht, werkprocessen, systemen en randvoorwaarden, rollen, en besluitvorming. Je ontdekt hoe duidelijke werkprocessen leiden tot effectieve werkstructuren en ondersteunende systemen. We verkennen de ideale teamgrootte en het belang van werken met rollen boven functies, evenals het bewuste en onbewuste besluitvormingsproces in interprofessionele teams.

• Masterclass 05 Groepsdynamica en Interactie
Leer alles over welke factoren een groepsklimaat beïnvloeden, zoals frequentie, duurzaamheid en samenstelling. We verkennen verschillende vormen van groepsklimaat en de behoeften aan erkenning in vier lagen: inclusie, controle, affectie en schaduwkanten. Daarnaast ontdek je hoe intercollegiale consultatie en advies kunnen bijdragen aan het oplossen van werkproblemen, en hoe complementariteit in teams de wederzijdse consultatie en advisering verdiept.

• Masterclass 06: Veiligheid
Ontdek het belang van psychologische veiligheid, gedefinieerd als een gedeeld geloof dat het team een veilige omgeving is voor het nemen van interpersoonlijke risico’s (Edmondson). We bespreken factoren die psychologische onveiligheid veroorzaken, zoals subgroepvorming en dominante groepsleden, en de relatie met teamontwikkeling en leiderschap. Je leert de vijf kenmerken van psychologische veiligheid kennen en hoe je als coach door professionele reflectie en contextbewustzijn de veiligheid binnen het team kunt vergroten.

• Masterclass 07: Lerend Vermogen
Tijdens deze masterclass leer je hoe team- en organisatieleren organisaties helpen om wendbaar en flexibel te reageren op veranderingen. Je ontdekt hoe optimale samenwerking en van elkaar leren leidt tot betere resultaten en meer werkplezier. We benadrukken het belang van werkplekleren, waar leren plaatsvindt in echte werksituaties met dagelijkse praktijkproblemen. Het vergroten van het lerende en innoverende vermogen van teams en organisaties vraagt om gerichte interventies op individueel, team- en organisatieniveau.

• Masterclass 08: Ondernemerschap
In masterclass 8 leer je hoe ondernemerschap in interprofessionele teams helpt om markttrends te signaleren en erop te anticiperen. We bespreken hoe een ondernemende attitude, gekenmerkt door marktgerichtheid en proactiviteit, bijdraagt aan de vitaliteit en toekomstgerichtheid van het team. Daarnaast ontdek je het belang van teambranding als inspiratiebron en voor het beïnvloeden van het teamimago. Je leert hoe je een helder teamprofiel opstelt en implementeert volgens een stappenplan.

• Transfer en borging
Na afrondende sessie heb je je eindproduct (praktijkontwikkel-plan) ingeleverd en gepresenteerd. Je kunt vanuit de opgedane kennis en ervaring de vertaalslag maken naar je eigen beroepspraktijk.

Planning

Deze opleiding gaat in het najaar 2024 van start. De masterclasses zijn op dinsdagen gepland van 13.30 tot 17.30 uur. De geplande data zijn: 

 • 26 november: Kick Off
 • 17 december: Masterclass 01: Contextbewustzijn
 • 14 januari: Masterclass 02: Gemeenschappelijke Waarden
 • 4 februari: Masterclass 03: Meerperspectivisch Leiderschap
 • 25 februari: Masterclass 04: Structuur en organisatie
 • 25 maart: Masterclass 05 Groepsdynamica en Interactie
 • 15 april: Masterclass 06: Veiligheid
 • 13 mei: Masterclass 07: Lerend Vermogen
 • 3 juni: Masterclass 08: Ondernemerschap
 • 1 juli: Transfer en borging
Startdatum
26-11-2024
Prijs
2.200,00
Bijeenkomsten
10 bijeenkomsten
Locatie
Meerssen
Beschikbare plaatsen
Beschikbaar

FAQ

Voor wie is deze post hbo opleiding Facilitator Interprofessioneel Samenwerken bedoeld?

Deze opleiding is ideaal voor professionals in het brede domein van wonen - welzijn - en zorg die betrokken zijn bij het creëren en ontwikkelen van interprofessionele samenwerking. Denk aan managers, teamleiders, coaches, facilitators of begeleiders van interprofessionele samenwerkingsverbanden.

Is de opleiding een post-hbo opleiding?

Ja, de post hbo opleiding Facilitator Interprofessionele Samenwerking is een studie die je kunt volgen na je hbo opleiding. We gaan uit van hbo werk- en denkniveau, wat nodig is om de masterclasses te volgen en een verbeterplan voor interprofessionele samenwerking gericht op je eigen praktijk te schrijven.

Ontvang ik na het afronden van de opleiding Facilitator Interprofessioneel Samenwerken een diploma?

Ja, je ontvangt een erkend certificaat na het voltooien van deze post hbo opleiding. Voorwaarden voor certificering zijn onder andere het bijwonen van minstens 8 van de 10 bijeenkomsten, het uitwerken van een verbeterplan en het verzorgen van een pitch hierover, en het organiseren van peercoachbijeenkomsten.

Hoe wordt verbinding met de praktijk gelegd?

We leggen verbinding met de praktijk door de leerinzichten uit de masterclasses te koppelen aan je eigen praktijk van interprofessionele samenwerking. Je schrijft ook een verbeterplan voor je eigen praktijk en bespreekt praktijksituaties met je peercoach en experts uit de opleiding om de leerinzichten te verankeren.

Kan ik de opleiding combineren met een fulltime baan?

Ja, de 10 bijeenkomsten zijn telkens op een dinsdagmiddag gepland, zodat je de opleiding kunt inplannen in je eigen agenda. Je leest voorbereidende hoofdstukken uit het boek "Interprofessionele Teams in hun kracht" en voert voorbereidingsopdrachten uit. Na elke bijeenkomst krijg je een opdracht mee voor je verbeterplan.

Wat is de studiebelasting van de post hbo opleiding Facilitator Interprofessioneel Samenwerken?

De totale studiebelasting voor deze leergang is 128 uur, met een gemiddelde studiebelasting van 4 uur per week gedurende de leergang. Dit omvat onder andere voorbereiding en uitvoering van masterclasses, peercoachbijeenkomsten, het schrijven van het verbeterplan, voorbereiding van de pitch en consultatie met experts.

Incompany

De post hbo opleiding Facilitator Interprofessionele Samenwerking kan zowel individueel als open inschrijving als incompany, op maar voor jouw team binnen je eigen organisatie, worden gevolgd.

Praktische informatie

Locatie

De bijeenkomsten vinden plaats in Meerssen bij ‘Ontmoet Anna’. Dit gebouw is de thuisbasis van de werkplaats ondersteuning thuiswonende ouderen, het bijzonder lectoraat Interprofessionele samenwerking en de Innovatiewerkplaats van MIK & PIW groep. Het gebouw ligt naast het NS Station in Meersen en makkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer. Ook is er ruime parkeergelegenheid aanwezig.

Kosten

In de kosten zijn ook de kosten van literatuur inbegrepen. 

Toelatingseisen

Om deel te nemen aan deze leergang dien je te voldoen aan de volgende toelatingseisen:

 • Hbo denk- en werkniveau
 • Werkzaam zijn in een organisatie waarin interprofessionele samenwerking plaatsvindt
 • Een rol hebben in het ontwikkelen, begeleiden en coachen van interprofessionele samenwerking
 • Bereidheid tot reflectie op je eigen gedrag, benodigde kennis en handelingsvermogen in het ondersteunen van interprofessionele samenwerkingsverbanden
 • Ruimte binnen jouw organisatie om verbetervoorstellen voor interprofessionele samenwerking te formuleren, operationaliseren en uit te voeren.

Over de trainers

Portretfoto van Wim Goossens

Wim Goossens (Stein, 1959) is expert docent groepsdynamica en teamcoaching bij Zuyd Hogeschool, Academie Sociaal Werk, Academie Verpleegkunde. Bij het lectoraat Sociale Integratie en de Werkplaats Sociaal Domein Zuyd is hij kartrekker van het ‘Leeratelier Interprofessionaliteit’.

Wim Goossens Hoofdopleider -supervisor trainer en coach
Portretfoto van Dr. Jerôme van Dongen

Dr. Jerôme van Dongen (Geleen, 1986) is per 1 september 2022 benoemd tot bijzonder lector Interprofessionele Samenwerking in de Wijk.

Dr. Jerôme van Dongen Hoofdopleider - Lector interprofessionele samenwerking

Kunnen wij je helpen?

Heb je een vraag over een van onze opleidingen of ben je nog niet helemaal zeker van je keuze? Neem contact met ons op. Wij zijn op werkdagen bereikbaar tussen 9:00 en 12:00 uur.

Aanmelden voor deze opleiding

Lijkt deze opleiding je wat en wil je je graag aanmelden? Klik dan op onderstaande knop om naar het inschrijfformulier te gaan.