Future Proof Financial - Fraude bezien vanuit een data-perspectief

Future Proof Financial - Fraude bezien vanuit een data-perspectief

Type
cursus
Duur
1 dagdeel
Niveau
post hbo
Startdatum
10 maart 2020
Locatie
Sittard Ligne 1, 6131 MT
Erkenning
4 PE-uren
Keurmerk
Cedeo
Tijdsinvestering
4 uur
Lesdag
10 maart 2020 & 26 mei 2020
Kostenspecificatie
€ 395,-

Na een korte break zal ingegaan worden op een praktijkvoorbeeld, waarbij in eerste instantie op basis van cijferbeoordeling geprobeerd

wordt onregelmatigheden boven water te krijgen. Vervolgens zal met behulp van algoritmen gezocht worden naar verdere (eventuele) onregelmatigheden. Onder andere zal hierbij aandacht worden geschonken aan Benford's law en Naive Bayes Classifier. Aangezien er - zeker bij financials - koudwatervrees bestaat ten aanzien van algoritmen, zal een overzicht worden gegeven van de totstandkoming ervan, het functioneren en de zekerheid, respectievelijk de onzekerheid, die eromheen hangt. Van alle onderdelen van deze masterclass zal toonaangevende literatuur worden gedeeld. Aangezien zowel Eric Mantelaers als Maik Beuken werkzaam zijn in de praktijk, alsook in de onderzoeks- en onderwijswereld, mag een zeer interactieve cursus worden verwacht, waarin ter plekke kan worden ingegaan op door de groep aan te dragen praktijksituaties.

 

Klik hier voor ons gehele aanbod voor het studiejaar 2019-2020.

 

algemeen
opbouw
Incompany

Future Proof Financial - Fraude bezien vanuit een data-perspectief

Doelgroep
De Future Proof Financial: (register)accountants, (register)controllers en financiele dienstverleners.

Na dit traject kun je...

Na het volgen van deze masterclass bent u in staat om duidelijk de relatie te zien tussen de mogelijkheden van data-analyse en fraude ontdekking, alsmede de relevante wet- en regelgeving.

De accountant van vandaag en morgen
In deze veelomvattende sessie wordt op basis van de onlangs ingevoerde nieuwe CEA-normen een overzicht gegeven van de verschillende soorten accountants en de toekomstige opleidingsvereisten welke toereikend beogen te zijn voor de accountant van morgen. Rekening houdend met de verschillende taken van de accountant zoals controleren, samenstellen en adviseren zal een historisch overzicht worden geven van de wijzen waarop deze werkzaamheden werden, worden en zullen worden uitgevoerd. Hierbij kan gedacht worden aan de ontwikkelingen van de controleaanpak, maar ook de wijze waarop accountant jaarrekeningen samenstelt.

Technologische ontwikkelingen
Vervolgens wordt uitgebreid ingegaan op de technologische ontwikkelingen waarmee de accountant in zijn beroepsuitoefening (zowel 'tooling' als bij zijn cliënten) te maken krijgt. Vanzelfsprekend komen we dan uit bij zaken als Data Science, Data Analytics, Process Mining, Data Mining, Continuous Assurance en Robotisering.

Er wordt ingegaan op de technische aspecten hiervan, maar ook worden praktische toepassingen benoemd van deze - in veel gevallen - containerbegrippen:

  • hoe wordt in de regelgeving omgegaan met Data Analytics?
  • dient de HRA te worden herschreven en wat zijn de internationale ontwikkelingen in dezen?

Tot slot wordt - interactief - aandacht besteed aan de accountant en de accountantsfirma van de toekomst:

  • een dalend aantal controleplichtige bedrijven,
  • nieuwe opleidingseisen voor de accountant,
  • andere disciplines in een controleteam,
  • accountantskantoren die in handen komen van Google of van een bank, enzovoort. Hoewel de titel van deze sessie ('disruption') anders zou doen vermoeden, is er een toekomst voor de accountant, mits en tenzij....

De cursus "Future Proof Financial - Fraude bezien vanuit een data-perspectief" wordt ook incompany aangeboden. Wij informeren je graag hierover. Mail voor meer informatie naar diana.wetzels@zuyd.nl.

Deel deze pagina op