Indiceren en Zorgtoewijzing voor Wijkverpleegkundigen

Indiceren en Zorgtoewijzing voor Wijkverpleegkundigen

Type
cursus
Duur
< 3 maanden
Niveau
post hbo
Startdatum
24 september 2020
Vooropleiding
hbo
Locatie
Heerlen Nieuw Eyckholt 300, 6419 DJ
Erkenning
certificaat
Keurmerk
V&VN
Tijdsinvestering
6 dagdelen
Lesdag
donderdag
Kostenspecificatie
€ 550

Vanaf 1 januari 2015 valt extramurale verpleging en verzorging niet meer onder de AWBZ, maar onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). Voor alle beroepsbeoefenaren binnen het domein van de Zvw, dus ook voor jou als wijkverpleegkundige, geldt dat het ''indiceren'' van zorg een onlosmakelijk onderdeel vormt van je professionele handelen. Je dient inzichtelijk te kunnen maken welke zorg je precies levert, waarom je deze zorg levert en of de zorg ook de gewenste resultaten heeft opgeleverd. Je coördineert de zorg in samenwerking met collega-verpleegkundigen, huisartsen en sociale wijkteams. In deze cursus leer je om op grond van professionele kennis en in relatie tot de zorgvragen van de cliënt beargumenteerd afwegingen te maken.

Houd rekening met een studiebelasting van 54 uur.

algemeen
opbouw
programma
accreditatie
lesdata
FAQ

Indiceren en Zorgtoewijzing voor Wijkverpleegkundigen

Doelgroep
De cursus is interessant voor wijkverpleegkundigen en alumni van de leergang 'Effectieve Wijkverpleegkundige'. De cursus is toegankelijk voor BIG-geregistreerde verpleegkundigen met een geldig hbo diploma en uitstroom MGZ, of HBO-V zonder uitstroom maar met de post-bachelor opleiding wijkverpleegkunde, of HBO-V zonder uitstroom maar met meer dan drie jaar werkervaring in de functie van wijkverpleegkundige.

Na dit traject kun je...

... op transparante wijze indiceren en het proces van indiceren en zorgverwijzing in jouw dagelijkse praktijk toepassen, beschrijven en onderbouwen, dit op basis van evidence-based practice en klinisch redeneren. Het aspect van tussentijdse evaluatie, verslaglegging en overdracht van zorg komt hierbij ook aan de orde.

Je werkt aan de volgende competenties:

Communicatie, Kennis en wetenschap, Professionaliteit

De module is competentiegericht opgezet. Dit betekent dat het programma interactieve en praktijkgerichte werk- en onderwijsvormen omvat. Je eigen werkervaring en die van je medecursisten wordt zoveel mogelijk in het programma geïntegreerd. Met name het praktijkgerichte karakter staat hoog in het vaandel. De vertaalslag is praktijk-theorie-praktijk. Voor elke bijeenkomst maak je een voorbereidende opdracht.

Voorafgaand aan de eerste bijeenkomst ontvang je digitaal de studiewijzer met hierin de opzet van de cursus, het lesrooster en de gebruikte bronnen. Je krijgt toegang tot de elektronische leeromgeving van Zuyd. Hierop bevinden zich alle documenten, als ook web-lectures die gebruikt dienen te worden bij de voorbereiding van de cursusdagen en bij de toetsing.

Je sluit de cursus af met een toets waarbij je aan de hand van een reële praktijksituatie alle stappen doorloopt en presenteert aan een panel bestaande uit een praktijkdeskundige-wijkverpleegkundige en/of een docent/trainer.

De volgende thema's komen aan bod:

  • Introductie op de taken en rol van de wijkverpleegkundige in relatie met het nieuwe werken. Landelijke ontwikkelingen, wetgeving, transities in de zorg, normenkader V&VN, indiceren en de rol van de zorgverzekeraars.
  • Eigen kracht/eigen regie/zelfredzaamheid gericht op cliënt, professional en cliëntsysteem.
  • Samenwerken in de wijk (cliënt/cliëntsysteem, eigen team, sociaal domein).
  • Gebruik van EBP meetinstrumenten.
  • Besluitvorming rondom indiceren en organiseren van zorg.
  • EBP in de dagelijkse praktijk, toepassen verpleegkundige methodiek, klinisch redeneren.
  • Verslaglegging en overdracht in eigen systemen. Praktijktraining Indiceren aan de hand van reële praktijksituaties.
  • Integratie theorie en praktijk aangaande indiceren, proces van besluitvorming, verantwoording en beschrijven van besluit in rapportage.

V&VN reguliere register EN deskundigheidsgebied Wijkverpleegkundigen: 20 punten, nr. 354027.

Groep 28:

24-09-2020
01-10-2020
08-10-2020
15-10-2020
29-10-2020
05-11-2020

Deel deze pagina op