Van strategie naar doel en resultaat in 7 masterclasses

Jouw organisatie is constant in beweging. Continu op zoek naar verbeteringen om jullie klant, cliënt, burger of student beter van dienst te kunnen zijn. Die constante beweging vraagt ook om constante ontwikkeling. Maar hoe ga je aan de slag met zo’n ontwikkelopgave? Hoe definieer je de juiste opgave, hoe stippel je de route uit en hoe zorg je ervoor dat je zo efficiënt mogelijk op de plaats van bestemming aankomt?

In een serie van zeven interactieve masterclasses leer je hoe jij aan de slag kunt met elke ontwikkelopgave binnen jouw organisatie. Hoe je vanuit de strategie op een projectmatige en integrale manier mensen ambassadeur maakt van jouw project, de risico’s die zich voordoen beheerst en uiteindelijk het optimale resultaat behaalt. Dat doen we langs het spoor van het ORGfit O7 model, dat al jaren succesvol wordt ingezet bij iedere ontwikkelopgave waarbij ORGfit haar klanten ondersteunt.

Dit programma geeft jou, aan de hand van zeven interactieve masterclasses, de handvatten om op een projectmatige en integrale manier alle stappen te doorlopen die noodzakelijk zijn voor het succesvol doorvoeren van iedere ontwikkelopgave.

Doelgroep

De manager, adviseur of projectleider die een rol heeft in veranderprocessen en impact wil maken op de ontwikkelopgave van zijn organisatie.

Hierna kun je

 • vanuit een integraal denkkader voor elke ontwikkelopgave binnen jouw organisatie een projectmatige aanpak formuleren
 • uitvoering geven aan deze ontwikkelopgave middels projectmatig werken
 • de verschillende relevante onderdelen binnen een ontwikkeltraject herkennen, er invulling aan geven en op elkaar afstemmen
 • risico's binnen het project signaleren en beheersen
 • resultaatgericht werken door het verbeteren van de samenwerking in de organisatie
 • het potentieel van medewerkers binnen je organisatie optimaal benutten door ze onderdeel te maken van de totale ontwikkelopgave.

Te verbeteren competenties

 • integraal denken en werken
 • projectmatig werken
 • soft skills benutten
 • risicomanagement
 • procesmanagement
 • analyseren
 • beïnvloeden

Details

Niveau Master
Duur korter dan 3 maanden
Eerstvolgende startdatum 27-10-2022
Locatie Heerlen
Erkenning Certificaat
Kosten 3.210,00
Alle details weergeven

Opbouw

Dit programma bestaat uit 7 masterclasses. Deze worden gegeven van 18.30 tot 21.30 uur.

 1. Strategische herijking/ routebepaling
 2. Projectmanagement
 3. Risicomanagement in tijden van verandering
 4. Mensen als motor in mijn veranderproces
 5. Processen: hoe ondersteunen mijn processen de strategische verandering?
 6. Systemen in veranderprocessen
 7. Informatie: hoe bepaal ik met behulp van stuurinformatie of ik nog op koers lig?

Programma

Masterclass 1: strategische herijking & routebepaling

Elke ontwikkelopgave start vanuit de kern. Hoe voeg je als organisatie waarde toe voor je klanten? En hoe ziet, op basis daarvan, je strategie er dan uit? We starten de reeks dus vanuit de kern, namelijk je strategie. Deze vormt namelijk het fundament van iedere ontwikkeling. De omgeving en klanten van organisaties veranderen continue. Hun wensen, behoeften en eisen wijzigen in een steeds sneller tempo. Als organisatie moeten we ervoor zorgen dat we weten wat onze klanten belangrijk vinden en op welke manier we daar invulling aan geven. Met andere woorden, welke klantwaarde leveren wij? De veranderende klant betekent iets voor de strategie van onze organisatie en de manier waarop we daar invulling aan geven. En als we dan weten op welke manier wij klantwaarde toevoegen, wat betekent dit dan voor de inrichting van onze organisatie en de diensten die we aanbieden? Je wordt meegenomen in ons integrale model om naar organisaties en veranderingen te kijken.

Tijdens de workshop worden o.a. de volgende vragen beantwoord:

 • Wat is klantwaarde?
 • Waarom is een strategie eigenlijk belangrijk?
 • Hoe kan ik een strategie bepalen en vertalen naar een concreet routeplan?
 • Hoe zorg ik voor een integraal routeplan dat alle facetten van de organisatie dekt?

Masterclass 2: Projectmanagement in veranderprocessen

Je strategie is helder, de stip op de horizon is bepaald en de route daarnaartoe is helder. Maar hoe ga je van start? Wat is je plan? Hoe pak je je ontwikkelopgave projectmatig aan?

Wil je inspelen op veranderingen, dan past projectmatig werken daar uitstekend bij. Het aantal projecten in organisaties neemt dan ook gestaag toe en bijna iedereen krijgt op een gegeven moment te maken met een project! Toch komt het toch nog regelmatig voor dat projecten niet in control zijn, niet het gewenste resultaat opleveren en dat ze meer kosten dan vooraf is begroot of te laat worden opgeleverd. Het werken in projecten is dus blijkbaar niet gemakkelijk en er kan nog veel worden verbeterd. 

Tijdens de workshop worden o.a. de volgende vragen beantwoord, zodat een optimale bijdrage wordt geleverd aan het doorvoeren van de verandering:

 • Hoe moet je nu een organisatie inrichten voor het werken in en beheersen van projecten?
 • Hoe beheers je de aspecten als scope, informatie, kwaliteit, tijd, capaciteit, organisatie, sociale dynamiek, stakeholders, risico’s en budget?
 • Welke functies spelen een cruciale rol bij het werken in projecten, wat zijn de bijbehorende verantwoordelijkheden en welke competenties heb je hiervoor nodig?

Masterclass 3: Risicomanagement in tijden van verandering

Je hebt de basis staan. Je hebt je route bepaald. Maar hoe signaleer je tijdig de hobbels die je onderweg tegenkomt? Of hoe voorkom je dat je ze überhaupt tegenkomt? Zodat je jouw organisatie vloeiend door jullie ontwikkelopgave heen kunt loodsen.

Projecten verlopen namelijk niet altijd zoals gepland. Het is moeilijk om in de toekomst te kijken; de meeste van ons zijn niet helderziend. Het is echter wel mogelijk om met een relatief geringe tijdsinvestering voor en tijdens een project toekomstige problemen te inventariseren, te analyseren, aan te pakken en te bewaken.
Tijdens de workshop gaan we in op onderstaande vragen:

 • Hoe pak je risicomanagement aan?
 • Wat is de passende manier om projectrisico’s te identificeren en beoordelen?
 • Op welke manier breng je de risico’s in kaart?
 • Hoe organiseer je de besluitvorming t.a.v. risico’s?
 • En wat doe je als een project toch in een crisis terecht is gekomen?

Masterclass 4: Mensen als motor in mijn veranderproces

Dat onze medewerkers het belangrijkste kapitaal binnen de organisatie is, is voor veel mensen een vanzelfsprekendheid. Het succes van je organisatie valt of staat dan ook met het in de kracht zetten van deze medewerkers.

Ze zijn het uithangbord van de organisatie naar onze klanten. In de praktijk blijkt dit in de kracht zetten echter niet zo eenvoudig. Doen onze mensen wel waar ze goed in zijn en waar hun passie ligt? Hoe kunnen we het meeste uit onze mensen halen zodat zij vervolgens maximale klantwaarde kunnen realiseren? Je bereikt namelijk veel betere resultaten wanneer je de mensen in je organisatie en de talenten die zij bezitten onderdeel maakt van de totale ontwikkelopgave.

Tijdens deze masterclass worden o.a. de volgende vragen beantwoord:

 • Hoe benut je de talenten en motivaties van je mensen om hun ontwikkeling te versnellen?
 • Hoe motiveer je mensen om samen met jou aan de opgave te werken? Welke competenties zijn dan benodigd?
 • Hoe krijg ik inzicht in de competenties en voorkeuren van mijn medewerkers en hoe gebruik ik deze inzichten om een gebalanceerd (project)team te formeren waarin alle kwalificaties aanwezig zijn?
 • Hoe neem ik medewerkers mee in de verandering?

Masterclass 5: Processen: hoe ondersteunen mijn processen de strategische verandering?

“Het proces loopt niet!” is een veelgehoorde kreet in organisaties. Maar om een vinger op de zere plek te leggen, laat staan dit vervolgens ook op te lossen, is een uitdaging. De processen zijn bedoeld om op een eenduidige, vastgestelde wijze de activiteiten uit te voeren. En elke stap in het proces zou erop gericht moeten zijn om klantwaarde toe te voegen. Toch sluipen er naar verloop van tijd allerlei extra stappen in het proces, die weinig tot niets toe voegen.

Hoe kunnen we dit tijdig signaleren en verbeteren?

Tijdens de workshop worden o.a. de volgende vragen beantwoord:

 • Welke rol hebben processen en procesmanagement bij het functioneren van een organisatie?
 • Wanneer heb je een goed proces, en wat is goed eigenlijk?
 • Hoe verwerken we onze identiteit in onze processen?
 • Wat is een proces nog meer dan alleen het beschrijven ervan?
 • Hoe stuur je een proces goed aan?
 • Hoe identificeer ik optimalisaties en bepaal ik de juiste verbeteroptie?
 • Hoe stel ik een implementatieplan op?

Masterclass 6: systemen in veranderprocessen

De rol van (ICT-)systemen in organisaties is haast niet te onderschatten. Steeds meer processen en activiteiten worden geautomatiseerd waardoor we efficiënter kunnen werken. Daarnaast blijven de digitale ontwikkelingen in rap tempo zich ontwikkelen. Deze ontwikkelingen zorgen er wel eens voor dat we het gevoel hebben meer last van digitalisering te hebben dan profijt. Toch zal deze trend blijven voortbestaan. Hoe kunnen we onze systemen dan zo gebruiken en   inrichten dat deze een maximale bijdrage leveren aan de realisatie van onze ambitie?

Tijdens deze workshop worden o.a. de volgende vragen beantwoord:

 • Waaruit bestaat een ICT-visie en waarom is deze nodig?
 • Welke ontwikkelingen spelen er op het gebied van digitalisering?
 • Waarom is het voor mijn organisatie belangrijk om daar op in te blijven spelen?
 • Op welke wijze kunnen wij gebruik maken van de ontwikkelingen?

Masterclass 7: Informatie: inzicht, verantwoording en realisatie

In deze tijd is eerder te veel informatie dan te weinig informatie aanwezig. Maar hoe kunnen we het kaf van het koren scheiden? Wat is écht relevant voor een organisatie? En hoe mooi zou het zijn om onze informatie niet alleen te gebruiken om ons te verantwoorden, maar dat deze informatie ook inzicht geeft in onze prestaties en hoever we zijn met het realiseren van onze ambitie. Dat vraagt om een informatievolwassen organisatie die in staat is de juiste vraag te stellen en deze kan vertalen naar betekenisvolle inzichten.

Tijdens de workshop worden o.a. de volgende vragen beantwoord:

 • Waarom heb ik informatie(producten) nodig?
 • Wat is stuur- en verantwoordingsinformatie? En hoe zet ik dit in bij het realiseren van mijn opgave?
 • Wat zijn strategische, tactische en operationele KPI’s en wat is hun onderlinge samenhang?
 • Wat is relevant bij het opstellen van een goede informatievoorziening en hoe doe ik dit?
 • Hoe stuur ik, of mijn organisatie, vervolgens op deze informatie?

Planning

De volgende startdatum is gepland op 31 oktober 2022.

Startdatum
27-10-2022
Prijs
3.210,00
Variant
Avond
Bijeenkomsten
Geen bijeenkomsten
Locatie
Heerlen

Accreditatie

De masterclassreeks is Cedeo gecertificeerd. De NBA-aanvraag ten behoeve van PE-registratie is in behandeling.

Kunnen wij je helpen?

Heb je een vraag over een van onze opleidingen of ben je nog niet helemaal zeker van je keuze? Neem contact met ons op via de onderstaande knoppen of vraag vrijblijvend studieadvies aan.

Aanmelden voor deze opleiding

Lijkt deze opleiding je wat en wil je je graag aanmelden? Klik dan op onderstaande knop om naar het inschrijfformulier te gaan.