Masterclass Energietransitie

Masterclass Energietransitie

Type
masterclass
Duur
< 3 maanden
Niveau
master
Startdatum
08 februari 2022
Vooropleiding
hbo
Locatie
Chemelot
Erkenning
Certificaat
Keurmerk
Cedeo
Lesdag
Dinsdag
Kostenspecificatie
€ 2095,-

Deze masterclass energietransitie bied je de nieuwste inzichten in duurzaam energie gebruik. Aan de hand van inspirerende projecten in de regio nemen we je mee in de opties die er zijn om ook in jouw omgeving duurzaam om te gaan met grondstoffen en het slim inzetten van techniek. De thema’s uit het collegeprogramma ‘vernieuwend verbinden’ zijn leidend in deze masterclass (zie ‘programma).

algemeen
opbouw
programma
Incompany

Masterclass Energietransitie

Doelgroep
Voor alle professionals die met projecten rondom energie transitie werken en hun vakgebied op hbo, post-hbo en universitair niveau hun kennis op het gebied van energietransitie willen verbreden.

Na dit traject kun je...

 • transitieprocessen en de waarde daarvan;
 • de integrale en interdisciplinaire aanpak;
 • de rol van burgers en maatschappij in de energietransitie;

Je werkt aan de volgende competenties:

 • innoveren
 • verduurzamen leef- en werkomgeving
 • projectmatig werken
 • interdisciplinair werken

De masterclass bestaat uit 5 modules die in 8 dagdelen worden aangeboden. Deze dagdelen worden aangeboden in een periode drie maanden. In iedere module komen sprekers aan bod die vanuit onderzoek en vanuit regionale casuïstiek vertellen over de energietransitie in de provincie Limburg. 

We kiezen voor een interactieve hybride didactische werkvorm. De masterclass bijeenkomsten vinden plaats op locatie, uiteraard in een covid-proof setting. Naast deze fysieke bijeenkomsten worden online kennisclips aangeboden via onze online leeromgeving, om de onderwerpen verder te ondersteunen en verdieping aan te brengen op het onderwerp.

De masterclass bestaat uit 5 modules, verdeeld over 8 dagdelen.

Module 1: Waarom is een Limburgse energietransitie nodig? (1 dagdeel)

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 1. Klimaatverandering en het effect op Limburg 
 2. Wat is een energie-transitie? 
 • kennis van transitieprocessen en de waarde daarvan 
 1. Wet- en regelgeving – bestuurlijke opgave 
 • Europese energie- en klimaatregelgeving 
 • Nationale wet- en regelgeving: 
 • Klimaatakkoord 
 • Warmtewet
 • Energiewet 
 • Regelingen (salderingsregelingsregeling, SDE etc.) 
 • Regionale energie strategieën (RES) in Limburg 
 • Gemeentelijke warmteplannen in Limburg 
 • (Bestuurlijke) opgave voor de verschillende sectoren (gebouwde omgeving; verkeer en vervoer; industrie; landbouw) en de rol voor burgers en maatschappij (human capital). 

Werkvorm

Inspiratiesessie in combinatie met een plenaire discussie en aanvullende online kennisclips.  

Resultaat

Na deze module kun je:

 • het belang van de Limburgse energietransitie beschrijven
 • heb je in de wet- en regelgeving op hoofdlijnen op het gebied van energie
 • ben je in staat een transitieproces te beschrijven

Module 2: Technieken in de energietransitie (2 dagdelen)

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

1. Aardgasvrije en klimaatbestendige wijken - energietransitie bestaande gebouwde omgeving: o.a. Bestaande wijk van Morgen, testwoningen TIORC & Modlar in Heerlen; 
2. Gebouwoptimalisatie;
3. Duurzame energie opwekking en technische innovaties: 

 • duurzame elektriciteit;
 • duurzame warmte: o.a. Mijnwaterproject Heerlen  & Groene net Sittard-Geleen; 
 • de rol van waterstof in de energietransitie;
 • andere groene alternatieven: groen gas, waterkracht en biomassa. 

4. Circulair bouwen: o.a. Superlocal Kerkrade; 
5. Energietransitie industrie (als grootste energie-verbruiker in Limburg) – Masterplan Chemelot 2030.

Werkvorm

Interactieve doe- bijeenkomst in combinatie met een plenaire discussie en aanvullende online kennisclips. De module zal afgesloten worden met een rondleiding met toelichting op de testlocaties van TNO, UM en Zuyd op Chemelot.

Resultaat

Na deze module kun je verschillende energietechnieken herkennen en benoemen voor de verschillende sectoren.  

 

Module 3: Lokale verduurzaming: integrale aanpak nodig voor Limburgse energietransitie (2 dagdelen)

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 1. Meervoudige waarde creatie door sociale innovatie, multi-actor procesmanagement en verbeterperspectieven: Proefproject Asbestdaken en Zonnepanelen in de landbouw;
 2. Innovatieve business modellen in de energietransitie; 
 3. Marktwerking op de energiemarkt;
 4. Het economisch perspectief op energieconsumptie;
 5. De ecologische en landschappelijke impact van de Limburgse energietransitie – voorbeeld Parkstad Limburg. 

De module zal worden afgesloten met een rondleiding op de pilotlocatie van Superlocal in Kerkrade.

Werkvorm

Interactief inspiratie lab in combinatie met een excursie.

Resultaat

Na deze module kun je:

 • benoemen wat nodig is voor een integrale aanpak in de Limburgse Energietransitie
 • een keuze maken voor passende businessmodellen

Module 4: Maatschappelijke verandering en stakeholders: de rol van burgers en samenleving in de energietransitie (2 dagdelen)

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 1. Bewonersinitiatieven o.a. energie coöperaties, ENERGISE: energiebesparende maatregelen en ervaringen bij huishoudens; ENLEB: Energie Neutraal Levensloopbestendig Bouwen van particuliere woningen; ACE-Retrofitting: energieneutraal maken van appartementen;
 2. Sociale acceptatie van de energietransitie – maatregelen door burgers: welke factoren zijn belangrijk? Wij presenteren onder meer de resultaten uit onderzoeken onder Limburgse particuliere woningeigenaren en huurdersparticipatie bij woningcorporaties;
 3. Multidisciplinaire wijkaanpak – Citydeal Maastricht;
 4. Stakeholder participatie – een interactieve workshop aan de hand van een toolkit. 

Werkvorm

On the job sessie in combinatie met een plenaire discussie en een interactieve workshop.

Resultaat

Na deze module heb je inzicht in de maatschappelijke verandering die nodig is voor de energietransitie en wat dit betekent voor burgers en samenleving.

De wordt Masterclass Energietransitie wordt ook incompany aangeboden. Onze relatiemanagers informeren je graag. Mail voor meer informatie naar serviceteam@zuydprofessional.nl. 

Deel deze pagina op

Anderen bekeken ook