Module kwetsbare ouderen in de eerste lijn

Module kwetsbare ouderen in de eerste lijn

Type
training
Duur
1 jaar
Niveau
post hbo
Startdatum
23 december 2021
Vooropleiding
hbo
Locatie
Heerlen Nieuw Eyckholt 300, 6419 DJ
Erkenning
certificaat
Tijdsinvestering
8 bijeenkomsten van 14:00 tot 17:00 uur.
Lesdag
donderdag
Kostenspecificatie
€ 1.600,00

Veel ouderen zijn lang gezond en vitaal. Voor hen is geen speciale zorg nodig. Er is echter ook een groep die intensieve aandacht behoeft door een combinatie van multi-morbiditeit, beperkingen en toenemende kwetsbaarheid. De zorg voor die groep stelt extra eisen aan de huisartsenzorg/ wijkzorg en vraagt een proactieve aanpak en integrale zorg met de huisarts in de regierol. Als zorgprofessional speel je daarin een cruciale rol. Je leert hoe je als verpleegkundige in de eerste lijn op een professionele wijze de oudere patiënt begeleidt en ondersteunt.

Toelatingscriteria voor de module kwetsbare ouderen in de eerste lijn:

 • Verpleegkundigen met een hbo-v vooropleiding die affiniteit hebben met het thema ouderenzorg.
  Hierbij te denken aan wijkverpleegkundige, praktijkondersteuners;
 • Verpleegkundigen met een mbo-vooropleiding (niveau 4) met een aantal jaren praktijkervaring en met een aanbeveling voor het volgen van deze opleiding door de werkgever;
 • Minimaal 40% van het dienstverband werkzaam zijn in de klinische praktijk bij zelfstandig wonende ouderen thuis, in de eerste lijn.

Heeft u vragen rondom de toelating, neem dan gerust contact met ons op.


*Deze opleiding kan vanaf maart 2022 voordelig worden gevolgd met inzet van het STAP-budget. Bekijk hier meer informatie over het STAP-budget!


 

algemeen
programma

Module kwetsbare ouderen in de eerste lijn

Doelgroep
Deze cursus is bedoeld voor verpleegkundigen binnen de eerste lijn die affiniteit hebben met het thema ouderenzorg, denkende aan wijkverpleegkundigen, praktijkondersteuners etc. Zie toelatingseisen onderstaand.

Na dit traject kun je...

... op een professionele wijze de oudere patiënt in de werksetting begeleiden en ondersteunen.

Je werkt aan de volgende competenties:

Medisch handelen, Organisatie, Samenwerken, Communicatie, Professionaliteit

Data 2021

23 december

Data 2022
27 januari,
24 februari,
7 april,
19 mei,
23 juni en 
8 september.

Alle lesdagen zijn gepland op donderdag van 14.00-17.00 uur en zullen fysiek plaatsvinden.Dagdeel 1: Ouderen basisinformatie en start in de eigen praktijk

Welkom en Introductie

 1. Ouderen, beeldvorming, trends
 2. Normale  (en gezonde) veroudering
 3. Communicatie met Ouderen
 4. Praktijk: visie op zorg voor ouderen
 5. Praktijk:  leeftijdsopbouw HA praktijk
 6. Praktijk:  in kaart brengen ouderen

Voorbereidingsopdracht

Dagdeel 2: Het in kaart brengen van (kwetsbare) ouderen met een complexe zorgvraag

Bespreken voorbereidingsopdracht

 1. Kwetsbaarheid en Veerkracht
 2. Workshop Systematische Methodiek in kaart brengen kwetsbare ouderen
 3. Praktijk: rapportage methodiek

Voorbereidingsopdracht


Dagdeel 3: 
Cognitieve problematiek in de huisartsenpraktijk

Bespreken voorbereidingsopdracht

 1. Delier en Dementie: kernaspecten
 2. Specifiek: Het in kaart brengen van cognitieve problematiek: OLD, MMSE, kloktekentest, MOCA
 3. Samenwerken rondom cognitieve problematiek: caroussel professionals
 4. Gedragsproblematiek
 5. Sociale Kaart Cognitieve Problematiek in mijn huisartsenpraktijk
 6. Praktijk: concept Zorgplan en bespreken plan in MDO

Voorbereidingsopdracht


Dagdeel 4: Mobiliteitsproblemen en Valpreventie in de huisartsenpraktijk

Bespreken voorbereidingsopdracht

 1. Belang van Bewegen, Mobiliteitsproblemen en Valpreventie
 2. Specifiek: Het in kaart brengen van mobiliteitsproblemen en Valanalyse
 3. Samenwerken: de rol van de (geriatrie) fysiotherapeut
 4. Sociale Kaart Bewegen/Valpreventie in mijn huisartsenpraktijk

Voorbereidingsopdracht

 

Dagdeel 5: Sociale contacten en Eenzaamheid

Bespreken voorbereidingsopdracht

 1. Belang van sociale contacten, concept eenzaamheid, werkzame interventies
 2. Specifiek: Het in kaart brengen van het sociale netwerk en (mogelijke) eenzaamheid
 3. Samenwerken: de rol van social work, wijkgerichte aanpak
 4. Sociale Kaart Sociale contacten en Ontmoetingsmogelijkheden in mijn huisartsenpraktijk

Voorbereidingsopdracht

Dagdeel 6: Medicijngebruik en Ouderen en Nazorg na Ziekenhuisontslag

Bespreken voorbereidingsopdracht

 1. Medicatie en Ouderen: overview van belangrijkste aspecten, polyfarmacie
 2. Specifiek: de rol van de POH/PV mbt medicatiegebruik bij ouderen, het in kaart brengen van het medicatiegebruik bij ouderen
 3. Specifiek;: de rol van de POH/PV bij ontslag van een kwetsbare oudere uit het ziekenhuis
 4. Samenwerken: de rol van Huisarts en Apotheker rondom medicatiegebruik bij ouderen

Voorbereidingsopdracht


Dagdeel 7: Risicovolle transities / Advanced Care Planning

Bespreken voorbereidingsopdracht

 1. Opname en ontslag als risicovolle transitiemomenten
 2. De rol van de POH/PV rondom opname en ontslag van kwetsbare ouderen
 3. Samenwerken: innovatieve functies in transitiezorg, ontslagmodellen en voorzieningen.
 4. Sociale Kaart: in kaart brengen van relevante sleutelfiguren t.b.v. mijn huisartsenpraktijk

Advanced Health Care Planning: kernpunten en vertaalslag naar huisartsenpraktijk


Dagdeel 8: Presentatie eindopdrachten

Presentaties studenten eindopdracht en beoordeling, evaluatie en certificaat uitreiking.

Deel deze pagina op