Oncologie voor Professionals in de Zorg

Oncologie voor Professionals in de Zorg

Type
opleiding
Duur
2 jaar
Niveau
post hbo
Startdatum
14 september 2019
Vooropleiding
hbo
Locatie
Heerlen Nieuw Eyckholt 300, 6419 DJ
Erkenning
certificaat
Keurmerk
KNFG, stADAP
Tijdsinvestering
twee jaar
Lesdag
vrijdag
Kostenspecificatie
€ 4.800,- (losse modules volgen is mogelijk)

Ben jij er klaar voor om je te verdiepen in je vakgebied? En wil jij dé specialist worden op het gebied van paramedische zorg voor kankerpatiënten? Dan is de opleiding 'Oncologie voor Professionals in de Zorg' iets voor jou. Je leert alles over kanker, diagnostiek, behandeling, symptoombestrijding, psychosociale zorg, revalidatie, nazorg en palliatieve zorg. Je beroep uitoefenen binnen een interprofessioneel team: dat wil jij toch ook?

De opleiding Oncologie voor Professionals in de Zorg biedt een interessant pakket aan diverse competenties. We sluiten naadloos aan op jouw eerder verworven competenties, maar we gaan verder de diepte in. Je leert gezamenlijke competenties die we verwachten van iedere hbo-professional die werkt met kankerpatiënten. Het onderwerp samenwerken komt uitgebreid aan bod. Hoe zorg je ervoor dat men van elkaar weet wat de ander doet, zodat de verschillende disciplines op de beste manier zijn afgestemd? We besteden tevens aandacht aan de specifieke competenties per beroepsgroep. Als professional doe jij immers je uiterste best om de juiste zorg en behandeling te leveren. Volg de opleiding Oncologie voor Professionals in de Zorg en vergroot je vakkennis.

algemeen
opbouw
programma
extra info
Lesdata

Oncologie voor Professionals in de Zorg

Doelgroep
De opleiding is bedoeld voor hbo-professionals zoals fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, creatief therapeuten, diëtisten, verpleegkundigen en andere hbo-opgeleide professionals.

Na dit traject kun je...

... werken binnen een interprofessioneel team als specialist op het gebied van de paramedische zorg voor kankerpatiënten. Na deze opleiding kun je je verder bekwamen in de begeleiding en behandeling, revalidatie en nazorg van patiënten en hun naasten. Dit kan in de klinische setting en met name ook in de extramurale zorgverlening.

Je werkt aan de volgende competenties:

Medisch handelen, Kennis en expertise, Maatschappelijk handelen

In de opleiding gaan we uit van het Concurrency Principe. Wij bieden de theoretische kaders waarbinnen jouw eigen ervaringen uit de praktijk worden geïntegreerd. Door de combinatie van onderwijs en werk of stage verwerf je nieuwe competenties.

Van de deelnemers verwachten we dan ook een actieve leerhouding. Om te leren moet je zelf informatie vinden en verwerken in de praktijk. Dit doe je tijdens de opdrachten. Kritisch denken, zoals het redeneringsproces, vormt een belangrijk onderdeel binnen de opleiding. We gebruiken diverse werkvormen en zoeken steeds naar de toepassing daarvan in jouw eigen beroepssituatie. Kennis heeft immers pas nut, als je iets met die kennis kunt doen!

De rode draad van de opleiding wordt gevormd door drie modules:

 • Oncologische basiskennis
 • Client-centred care in het behandelingsproces
 • De professional in de zorgketen

Naast de vakinhoud komen de onderstaande leerlijnen aan bod:

Leerlijn Cliënt-gecentreerd werken

De hulpvraag van de patiënt staat steeds centraal en vormt de basis voor jouw handelen als professional.

Leerlijn Evidence-Based Practice (EBP)

In deze leerlijn plaatsen we de methodieken, standaarden/richtlijnen, rapportage en registratie in het licht van evidence-based practice en kwaliteitsverbetering.

Leerlijn Professionalisering/ Professionele rolontwikkeling

Door intervisie, een externe stage bij een collega professional van een andere discipline, het werken in peergroepen en een persoonlijk supervisietraject ontwikkel je de competentie Professionele rolontwikkeling.

Leerlijn Interprofessioneel werken 

Deze leerlijn legt een verbinding met de drie bovenstaande leerlijnen. Dit betekent dat elk beschreven casuïstiekonderdeel van deze leerlijn deel uitmaakt van het leerprogramma. Specifiek worden de samenwerkingsvormen tussen de verschillende professionals uitgewerkt in concrete actieplannen. Hiervoor is kennis nodig van de beroepsspecifieke competenties van de verschillende professionals.

Losse modules volgen? Dat is mogelijk. Je dient hiervoor wel eerst module 1 met goed gevolg af te ronden.

Module 1:

Oncologische basiskennis. Soorten kanker (groepen): borstkanker, longkanker, darmkanker, hoofd/hals kanker en huidkanker, blaas en prostaatkanker (urologie) .

 • RPS en ICF als leidraad
 • Epidemiologie
 • Basiskennis
 • Fundamentele kenmerken (basiskennis, classificatie van kanker, cytologie, histologie, wat is kanker)
 • Diagnosticeren (technieken, screenen, klachten/ voorbodes/ pluis en niet pluis)
 • Medische beeldvorming Algemene behandelvormen (chemotherapie, radiotherapie, chirurgie, etc.)
 • Tumorspecifieke richtlijnen (EBP proof)

Werkvormen: theorie, vaardigheden (presentaties, gespreksvoering besluitvorming, coaching, reflecteren, omgaan met weerstand, groepsdynamica), werken aan persoonlijke ontwikkeling (werken met POP, intervisiebijeenkomsten, individuele supervisie en coaching)

Studiebelasting: 8 dagen, totaal 64 contact gebonden Studiebelastinguren. Daarnaast 236 studie- en praktijkuren
Stage: 20 Studiebelastinguren

Module 2:

Client-Centred Care in het behandelingsproces. Soorten kanker (groepen): bloed/lymfeklierkanker, baarmoeder/eierstokkanker (gynaecologie). En de soorten kanker die in module 1 aan bod zijn gekomen.

 • Hulpvraag verduidelijken, o.a. vakspecifiek, meten, klinimetrie
 • Wat zijn de meest voorkomende problemen met betrekking tot de hulpvraag. Werken met de 'echte' patiënt
 • Symptoomgebied, pijn, incontinentie, vermoeidheid, bijwerkingen enz.
 • Omgaan met emoties, angst, seksualiteit enz.
 • Cliënt coachen naar zelfmanagement
 • Koppeling naar: Revalidatie na behandeling, Nabehandeling, Palliatie, Chronisch ziek
 • Mantelzorg

Werkvormen: theorie, vaardigheden (presentaties, gespreksvoering besluitvorming, coaching, reflecteren, omgaan met weerstand, groepsdynamica), werken aan persoonlijke ontwikkeling (werken met POP, intervisiebijeenkomsten, individuele supervisie en coaching)

Studiebelasting: 7 dagen, totaal 56 contact gebonden Studiebelastinguren. Daarnaast 204 studie en praktijkuren
Stage: 20 Studiebelastinguren

Module 3:

De professional in de zorgketen

 • De cliënt in de zorgketen staat centraal
 • De behandelaar in de zorgketen staat centraal
 • Verdieping leerlijnen met nadruk op communicatie met elkaar en samenwerking
 • Casemanagement in het kader van de zorgketen
 • Interprofessioneel coachen/ intervisie
 • Organiseren en afstemmen van zorg
 • Veranderingen van zorg binnen de huidige politiek
 • Zorginnovatie naar meer zelfstandigheid met aandacht voor EBP
 • Comorbiditeit, kanker en ouderen
 • Koppeling naar: patiëntenorganisaties, KWF, IKNL, verenigingen.

Studiebelasting: 5 dagen, totaal 40 contact gebonden Studiebelastinguren Daarnaast 140 studie en praktijkuren
Stage: 20 Studiebelastinguren

NB: Het is mogelijk om losse modules te volgen waarbij het eerst met goed gevolg afronden van module 1 verplicht is.

Extra informatie doelgroepen

De opleiding is interessant voor hbo professionals werkzaam in:

 • Huisartsenpraktijken
 • Ziekenhuizen
 • Gezondheidszorgcentra
 • Eigen praktijken voor fysiotherapie, ergotherapie, logopedie
 • Revalidatiecentra

Je kunt tot de opleiding worden toegelaten indien je voldoet aan een van de volgende voorwaarden:

 • Bachelor paramedische beroepen
 • Bachelor verpleegkunde
 • Andere professionals met een hbo opleiding
 • Registratie volgens de wet BIG (voor art. 3 beroepen)
 • Een jaar werkervaring van ten minste de helft van een volledige weektaak

Kosten

De opleiding kost € 4.800. Het is ook mogelijk om losse modules te volgen waarbij het eerst met goed gevolg afronden van module 1 verplicht is.

 • Module 1: € 2.075
 • Module 2: € 1.830
 • Module 3: € 1.350

Kostenindicatie literatuur: circa € 350. Je draagt zelf zorg voor aanschaf van literatuur.

Accreditatie Module 1
KNGF register Oncologie + Algemeen fysiotherapie: 132 punten, nr. 21576
stADAP paramedici: 116 punten, nr. 319265

Accreditatie Module 2
KNGF register Oncologie + Algemeen fysiotherapie: 132 punten, nr. 22569
stADAP paramedici: 140 punten, nr. 319265

Accreditatie Module 3
KNGF register Oncologie + Algemeen fysiotherapie: 87 punten, nr. 23710
stADAP paramedici: 68 punten, nr. 319265

Algemeen:

 • Module 1: 21 september, 5 oktober, 2 november, 30 november 2018, 18 januari, 15 februari, 15 maart, 12 april 2019
 • Module 2: dataplanning volgt na start module 1
 • Module 3: dataplanning volgt na start module 1

Voor wie module 1 al heeft afgesloten:

 • Module 2: 12 januari, 23 februari, 23 maart, 13 april, 25 mei, 15 juni en 6 juli 2018
 • Module 3: 14 september, 26 oktober, 16 november, 14 december 2018 en 11 januari 2019

Lestijden:

 • De bijeenkomsten zijn maandelijks gepland op vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur.
Deel deze pagina op