Masterclass Employability

Masterclass Employability

Type
masterclass
Duur
< 6 maanden
Niveau
master
Startdatum
10 september 2020
Vooropleiding
hbo
Locatie
Sittard Ligne 1, 6131 MT
Erkenning
certificaat (eventueel in te brengen in PLIC voor behalen masterdegree)
Keurmerk
NVAO
Tijdsinvestering
7 bijeenkomsten van 7 uren op donderdagmiddag en -avond (om de week)
Lesdag
donderdagmiddag en -avond
Kostenspecificatie
€ 2.995,-
Zuyd Professional beschermt de privacy van bezoekers van deze website. Lees meer daarover in onze privacyverklaring.

 


algemeen
opbouw
programma
startdatum

Masterclass Employability

Doelgroep
Voor managers, projectleiders, teamleiders en (senior) adviseurs met managementervaring. Uitgangspunt is dat je actief betrokken bent bij innovatie en innovatieve processen binnen een organisatie.

Na dit traject kun je...

Denken en handelen bij organisatie overstijgende employability. Samenwerking organiseren, innovatieve krachten bundelen en nieuwe kennis inzetten voor de verdere ontwikkeling van regionale employability. Gebruik maken van diverse kennisbronnen en ook zelf een bijdrage leveren aan de kenniscirculatie rondom regionale employability. Een netwerk creëren met de andere deelnemers waarin samenwerkingsverbanden op efficiënte en effectieve wijze gestalte krijgen.

Je werkt aan de volgende competenties:

Innovatie, Succesvol, Wetenschappelijk, Authentiek, Inspirerend

De masterclass bestaat uit 7 bijeenkomsten op donderdag van 13.00-20.00 uur. De lessen vinden om de andere week plaats waarbij er van 13.00-17.00 uur een gastdocent/expert is naast de hoofddocent die bij alle bijeenkomsten aanwezig is. van 18.00-20.00 uur is er een interactief gedeelte waarbij de studenten in kleine groepen de verbinding gaan maken naar de praktijk. De masterclass wordt afgesloten met een paper/essay en presentatie. Reken daarnaast op ongeveer 100 uur zelfstudie en werken aan opdrachten.

Regionale ontwikkeling is een belangrijk thema in Limburg, denk aan issues als vergrijzing, ontgroening en het wegvloeien van competenties. Het vemogen van individuele managers, professionals en ondernemers om vorm en richting te geven aan strategisch HRM is daarom zeer belangrijk. Dit kan niet langer meer alleen binnen de kaders van de eigen organisatie, daarvoor is bredere visievorming en samenwerking nodig. In de masterclass Employability leer je te anticiperen op ontwikkelingen in de regionale agenda en een voortrekkersrol te vervullen in de samenwerking met relevante partners als overheden, MKB, onderwijs en bedrijven. Regionale Employability is effectiever en heeft meer kans van slagen naarmate de betrokken partijen beter samenwerken.

De precieze startdatum is op dit moment nog niet bekend. De verwachting is dat de definitieve planning in september 2020 via deze website gepubliceerd zal worden. Uiteraard kunt u zich nu al wel aanmelden. Wij nemen dan na het bekend worden van de definitieve planning contact met u op.

Deel deze pagina op