Palliatieve Zorg voor Verzorgenden

Palliatieve Zorg voor Verzorgenden

Type
cursus
Duur
< 6 maanden
Niveau
mbo
Startdatum
11 februari 2022
Vooropleiding
mbo niveau 2 en 3
Locatie
Heerlen Nieuw Eyckholt 300, 6419 DJ
Erkenning
certificaat, of bewijs van deelname per module
Tijdsinvestering
10 bijeenkomsten van 13.00-17.00 uur.
Lesdag
vrijdag
Kostenspecificatie
€ 1075
algemeen
opbouw
programma
kosten en accreditatie
FAQ

Palliatieve Zorg voor Verzorgenden

Doelgroep
Ben je verzorgende, helpende of SPW-begeleider (niveau 2 of 3) in een zorginstelling of in de thuiszorg? Werk je met chronisch zieken en terminale patiënten? En wil je leren hoe je hen zo goed mogelijk ondersteunt tijdens deze laatste levensfase als lid van een interdisciplinair team? Dan is de opleiding palliatieve zorg echt iets voor jou. De opleiding wordt verzorgd op mbo-niveau. Je kunt ook losse modules volgen.

Na dit traject kun je...

 • palliatieve zorg verlenen aan chronisch zieken en uitbehandelde patiënten en hun naasten die een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid hebben?
 • lichamelijk, psychosociaal en spiritueel lijden voorkomen en verlichten en de patiënt en hun naasten die een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid hebben ondersteunen in zijn laatste levensfase
 • jouw levenswijsheid en communicatieve vermogen inzetten voor deze patiënten
 • jouw werkzaamheden optimaal afstemmen binnen een interdisciplinair team en met vrijwilligers en mantelzorgers

Je werkt aan de volgende competenties:

 • communicatie
 • samenwerken
 • professionaliteit
 • reflectie
 • bevorderen van kwaliteit

Zo ziet de palliatieve zorg opleiding eruit

 De Palliatieve Zorg leergang voor Verzorgenden van Zuyd Professional bestaat uit 5 modules, met in totaal 10 dagen inclusief een dagdeel voor de eindpresentaties. Daarin leer je hoe je patiënten zo goed mogelijk begeleidt in hun laatste levensfase en hun naasten. In deze Leergang is er aandacht voor het verbeteren van de kwaliteit van leven voor patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid. Daarin staat het vroegtijdig signaleren en het zorgvuldig beoordelen en behandelen van problemen van fysieke, psychische, sociale en spirituele aard op de voorgrond. Daarmee sluit deze leergang aan bij het kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland.

 

Werken aan een verbetervoorstel

 In de modulaire bijeenkomsten behandelen we alle onderwerpen die van belang zijn voor goede palliatieve zorg. Tijdens de bijeenkomsten werken we steeds vanuit een praktijkcasus. Ook leer je hoe je de theorie kunt toepassen in de praktijk. Daarvoor werk je aan een verbetervoorstel voor je eigen beroepspraktijk. Dit plan presenteer je tijdens de laatste bijeenkomst aan je de andere deelnemers. Op basis van hun feedback en die van de trainer realiseer je een gedegen verbetervoorstel dat je direct kunt toepassen in jouw eigen organisatie.

 

Kleine groepen, persoonlijke aandacht

 Persoonlijke aandacht vinden we heel belangrijk tijdens deze opleiding. Daarom houden we de groepen klein: ongeveer 6 tot 15 personen. De deelnemers komen uit verschillende zorgorganisaties en hebben verschillende functies. Die veelzijdigheid zorgt ervoor dat je veel van elkaar kunt leren. Onze docenten zijn mensen uit de praktijk. Dat maakt het lesprogramma zeer divers en praktijkgericht.

Tijdens deze opleiding Palliatieve Zorg voor Verzorgenden komen de volgende onderwerpen aan de orde:

1. Inleiding op palliatieve zorg en interprofessioneel samenwerken:

 • visies op palliatieve zorg
 • maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van palliatieve zorg
 • interprofessioneel samenwerken: waarom en hoe

2. Symptomen, symptoommanagement, symptoombestrijding:

 • belangrijkste en meest voorkomende symptomen
 • methodiek palliatief redeneren met behulp van relevante (evidence-based) meetinstrumenten
 • communicatie en afstemming

3. Psychosociale zorg in de palliatieve fase:

 • coping en copingstrategieën
 • mogelijkheden van verschillende hulpbronnen en inzet van professionals
 • trainen van gespreksvaardigheden

4. Zorg voor levensvragen:

 • spirituele zorg in de laatste levensfase
 • omgaan met euthanasieverzoeken, palliatieve sedatie, rouw en verliesbegeleiding, rituelen rondom sterven

5. Interprofessionele samenwerking:

 • interdisciplinair/interprofessioneel team starten en borgen
 • coördinatie en continuïteit van zorg
 • casemanagement en consultatievaardigheden

De cursus is geaccrediteerd bij V&VN voor 40 punten (alle modules samen) onder nr. 390746

Deel deze pagina op