Adviserend Verpleegkundige Palliatieve Zorg

Adviserend Verpleegkundige Palliatieve Zorg

Type
opleiding
Duur
1 jaar
Niveau
post hbo
Startdatum
21 april 2022
Vooropleiding
mbo-hbo
Locatie
Heerlen Nieuw Eyckholt 300, 6419 DJ
Erkenning
Diploma
Keurmerk
V&VN
Tijdsinvestering
11 bijeenkomsten
Lesdag
Donderdag
Kostenspecificatie
€ 2900,-

Nieuwsbrief

Zuyd Professional beschermt de privacy van bezoekers van deze website. Lees meer daarover in onze privacyverklaring.

 


algemeen
opbouw
programma
Lesdata
Accreditatie

Adviserend Verpleegkundige Palliatieve Zorg

Doelgroep
Ben je een mbo-4- of hbo-verpleegkundige en heb je al stevige basiskennis van palliatieve zorg, het liefst op het niveau van de opleiding Interdisciplinaire Palliatieve Zorg? Heb je de ambitie om palliatieve zorg binnen je zorgorganisatie verder te ontwikkelen? En voel je de intrinsieke betrokkenheid om deze beweging mee vorm te geven? Meld je dan aan voor de opleiding AVPZ! Het is wel belangrijk dat jouw leidinggevende het belang daarvan inziet én je daarin faciliteert. De opleiding kost immers tijd en je nieuwe rol brengt nieuwe verantwoordelijkheden met zich mee.

Na dit traject kun je...

 • collega’s meer gevoel geven voor palliatieve zorg binnen hun werkomgeving en de organisatie;
 • collega’s, team en organisatie coachen om samen de kwaliteit van palliatieve zorg continu te verbeteren;
 • kwaliteitsverbetering rondom palliatieve zorg en initiëren en borgen, met gevoel voor wat passend is bij jouw organisatie;
 • bijdragen aan de deskundigheidsbevordering van professionals in jouw organisatie. Dat doe je vraaggericht en proactief via het geven van trainingen, bed-side teaching, casuïstiekbesprekingen en intervisie;
 • het netwerk palliatieve zorg in en buiten je eigen organisatie onderhouden en versterken;
 • interprofessioneel samenwerken en zorgen voor kwaliteit op het gebied van palliatieve zorg;
 • continu aandacht geven aan je eigen persoonlijke en professionele rolontwikkeling.

Je werkt aan de volgende competenties:

Kerncompetenties:

 • Coachen van collega’s,team en organisaties
 • Innovatief verduurzamen van kwaliteitsverbeteringstrajectie
 • Optimaliseren van vakinhoudelijk handelen
 • Interprofessioneel samenwerken
 • Organisatieonderzoek en advies


Gedragsvoorwaardelijke competenties:

 • Samenwerken
 • Reflecteren
 • Doorzettingsvermogen (volharding)
 • Methodisch & Resultaatgericht
 • Analyseren
 • Innovatief en creatief
 • Inspireren
 • Organisatiesensitiviteit

Voor de start van de opleiding vul je een 360 graden feedbackformulier in. Daarvoor vraag je ook je leidinggevende en enkele kritische collega’s om feedback. Zo verzamel je informatie over jouw competenties en ontwikkelpunten om de rol van adviserend verpleegkundige palliatieve zorg te kunnen invullen. Bij twijfel of je voldoende bagage hebt om de opleiding succesvol te doorlopen, kan een gesprek met de coördinator van de opleiding plaatsvinden.

We nemen in de opleiding ruimschoots de tijd om het geleerde in de praktijk te toetsen en te reflecteren. Tussendoor ga je aan de slag met een concrete opdracht om de kwaliteit op je werkplek te verbeteren. Daarvoor werk je nauw samen met je leidinggevende. Zo krijg je de kans om het geleerde meteen in praktijk te brengen; dit versterkt het leereffect.

Kleine groepen, persoonlijke aandacht
Persoonlijke aandacht is erg belangrijk in deze opleiding. Net als leren van én met elkaar. Daarom houden we de groep klein. Vanzelfsprekend werken we met zeer ervaren docenten en coaches.

Maatwerk en coaching
De opleiding adviserend verpleegkundige palliatieve zorg (AVPZ) kent geen traditioneel lesprogramma waar docenten bepalen wat jij moet leren. De ontwikkeling van competenties, samen leren en jouw professionele rolontwikkeling staan centraal in deze opleiding. De competenties van de AVPZ vormen steeds het uitgangspunt. De ingevulde 360 graden feedback geeft je inzicht in waar je goed in bent en waar nog leerpunten liggen als het gaat om kennis, vaardigheden en attitude. Zo weet je precies waar je leer- en ontwikkelbehoeften liggen. Op basis daarvan geven we het programma (deels) vorm. Een stuk maatwerk dus. Ook coaching is een belangrijk onderdeel van je rol en in de opleiding. Tijdens de opleiding word je ook zelf gecoacht. In het eindassessment toon je aan of je de competenties voldoende hebt ontwikkeld om de rol van adviserend verpleegkundige te kunnen waarmaken.

De opleiding AVPZ duurt een jaar. Elke maand vindt één bijeenkomst van een hele dag plaats (11 in totaal: 10 opleidingsdagen en 1 dag voor assessmentgesprekken en diplomering).

De nadruk in de opleiding ligt op de volgende drie kernthema’s die de rode draad vormen voor het programma:

Jouw rol als zorgmakelaar en coach
Daarbij gaat het om adviserende, agogische, didactische en coachende vaardigheden. In jouw werkwijze draait het om inspireren en enthousiasmeren. Je kent ook duidelijk de grens van jouw competenties; je weet wanneer je moet doorverwijzen.

De rol van zorgverbeteraar
In deze rol staan projectmatig werken (van idee naar uitvoering én borging), adviseren over verbeteringen en samenwerken met aandachtfunctionarissenen management voorop. Het is de bedoeling te komen tot handzame, praktische en compacte modellen en werkmethoden (gericht op palliatieve zorg) die overdraagbaar zijn. Dat doen we onder andere via het delen van best practices onder deelnemers.

Inhoudelijke thema’s palliatieve zorg
Hoewel de opleiding primair gericht is op competentieontwikkeling met betrekking tot de rol van adviserend verpleegkundige palliatieve zorg, is een verdere verdieping mogelijk van de vier dimensies van palliatieve zorg: fysiek, psychisch, sociaal en spiritueel.

De opleiding start 21 april 2022 en duurt een jaar. Het programma bestaat uit 11 bijeenkomsten (9.00 – 17.00 uur). De les is op donderdag. Daarnaast wordt zelfstudie gevraagd en werk je aan een opdracht om de kwaliteit op je werkplek te verbeteren. Houd rekening met een studiebelasting van zo’n 20 uur per maand, inclusief de bijeenkomsten. De opleiding vindt plaats op een locatie van Zuyd Hogeschool of op een externe locatie.

 

De accreditatie geldt voor verpleegkundigen die bij de V&VN zijn ingeschreven. 

Accreditatie ID 419247
88 punten worden na afronding toegekend

Deel deze pagina op