Engineering - Analist 1

Engineering - Analist 1

Type
module
Duur
< 3 maanden
Niveau
hbo
Startdatum
15 november 2021
Locatie
Heerlen Nieuw Eyckholt 300, 6419 DJ
Erkenning
certificaat Basis Analist
Keurmerk
Cedeo
Tijdsinvestering
tien weken, tien bijeenkomsten van 16:00-21:00 uur
Lesdag
maandag
Kostenspecificatie
€ 1.500,-

Goede oplossingen beginnen met een goede analyse van het probleem of de kwestie. Gegevens moeten snel geïnterpreteerd en gemodelleerd kunnen worden tot goede informatie. In de module 'Analist 1' leer je niet alleen het probleem te identificeren, maar ook een afweging te maken van mogelijke oplossingsrichtingen en/of ontwerprichtingen en de eisen, doelstellingen en randvoorwaarden in kaart te brengen. Dit doe je door gebruik te maken van diverse verschillende methoden, waaronder wiskundige analyses, computermodellen, simulaties en experimenten.

De tijdsinvestering is afhankelijk van je vooropleiding en werkervaring. Naast de vijf uur contacttijd per week werk je in eigen tijd aan opdrachten.

algemeen
opbouw
programma
Incompany

Engineering - Analist 1

Doelgroep
Iedereen met affiniteit voor onderzoek, die een basiskennis wil verwerven op het gebied van wiskunde, statistiek en kwantitatieve analysemethoden.

Na dit traject kun je...

... voldoende wiskundige basiskennis toepassen, voldoende statistische basiskennis toepassen en ben je in staat om kwantitatieve en kwalitatieve methoden toe te passen om praktijkproblemen te analyseren en creatieve oplossingen te bieden en te onderbouwen.

Deze module maakt deel uit van de deeltijdopleiding Engineering.

Bekijk de overige modules

jaar 1:

jaar 2:In de eerste drie weken richt de cursus zich vooral op basiswiskunde. De daaropvolgende drie weken komt statistiek aan de beurt en de laatste drie weken worden kwantitatieve analysemethoden behandeld. Week tien is gereserveerd voor een beoordeling via een portfolio assessment.

Basiswiskunde

 • Rekenregels
 • Lineaire vergelijkingen
 • Snijpunten bepalen
 • Differentiëren
 • Vectoren
 • Goniometrie

Statistiek

 • Beschrijvende statistiek (toegepast in Excel);
 • Kansrekening en kansvariabelen;
 • Kansverdelingen (normale, binomiale verdeling, toegepast in Excel);
 • Betrouwbaarheidsintervallen (toegepast in Excel).

Kwantitatieve analysemethoden

 • Engineering-gerelateerd probleem (casus) onderzoeken en creatieve oplossingen onderkennen en aanbevelen (Excel en Enterprise Dynamics);
 • Enterprise Dynamics (kennismaking) => Technisch proces;
 • Data-analyse tool (kennismaking), zoals Google Analytics.

De cursus "Engineering - Analist 1" wordt ook incompany aangeboden. Onze accountmanagers informeren je graag. Mail voor meer informatie naar serviceteam@zuydprofessional.nl.

Deel deze pagina op