Farmacologie voor Long- en Diabetesverpleegkundigen

Farmacologie voor Long- en Diabetesverpleegkundigen

Type
Cursus
Niveau
Post HBO
Vooropleiding
post hbo
Duur
< 1 week
Locatie
Heerlen Nieuw Eyckholt 300, 6419 DJ
Tijdsinvestering
twee dagen
Kostenspecificatie
€ 780
Erkenning
certificaat

Het doel van het scholingsprogramma is om jou als long- of diabetesverpleegkundige op te leiden in de farmacologie en te trainen in het voorschrijven van medicijnen binnen de wettelijke kaders. Naast algemene kennis over wetgeving, juridische aspecten wordt de meeste aandacht besteed aan kennis over farmacologie en de praktijk van het voorschrijven van medicijnen. Hierbij zal veel aandacht gaan naar het doorlopen van het zes-stappen-behandelplan om tot een gestructureerd en gefundeerd behandelplan te komen.

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft met ingang van 1 september 2014 de module Farmacotherapie voor long- en diabetesverpleegkundigen toegewezen aan Zuyd Hogeschool.Zuyd Professional beschermt de privacy van bezoekers van deze website. Lees meer daarover in onze privacyverklaring.

 
Meer informatie
Wil je meer informatie ontvangen over deze opleiding? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.
Vraag informatie aan
Opleiding bekijken
Lees de omschrijving van deze opleiding voordat u informatie gaat aanvragen.
Opleiding bekijken
Deel deze pagina op
algemeen
opbouw
programma

Doelgroep
Deze module is bedoeld voor verpleegkundigen niveau 4 en 5. Toelatingseisen: BIG registratie als verpleegkundige, Post hbo opleiding Diabetesverpleegkundige of Verpleegkundige op het gebied van Astma/COPD. Minimaal achtien uur per week werkzaam binnen de directe patiëntenzorg. Begeleiding gedurende deze module van een medisch supervisor op de werkplek.

Na dit traject kun je...
... met voldoende kennis van juridische aspecten, farmacodynamiek, farmacokinetiek, farmacotherapie en het zes-stappen-model geprotocolleerde medicatie voorschrijven aan long- of diabetespatiënten.

Te verbeteren competenties:
Medisch handelen, Kennis en wetenschap, Maatschappelijk handelen

Voorafgaand aan de eerste bijeenkomst ontvang je als cursist digitaal de studiewijzer met hierin de opzet van de cursus, het lesrooster en de gebruikte bronnen. Tevens ontvang je voorafgaand aan de start een ingangstoets, die je voor de eerste bijeenkomst gemaakt moet hebben. Tijdens de bijeenkomsten wordt een deel besteed aan kennisoverdracht door middel van presentaties. Daarnaast zal er ruim tijd gemaakt worden voor het oefenen met het zes-stappen-behandelplan en eigen vragen en voorbeelden. Ervaringen van jou en je medecursisten worden gebruikt om de theorie toe te lichten en ermee te oefenen.

De totale studiebelasting is 70 uur (2,5 EC). Deze bestaat uit zes dagdelen contacttijd (verdeeld over één hele dag en vier dagdelen) en aanvullende leeractiviteiten. De door Zuyd Hogeschool ontwikkelde Module Farmacotherapie voor Verpleegkundigen Astma/COPD en Diabetes Mellitus voldoet aan de vereisten van de Regeling Voorschrijfbevoegdheid Gespecialiseerd Verpleegkundigen.

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

  • Wat houdt de wetswijziging in en waaraan moet je als verpleegkundige voldoen?
  • Geneesmiddelenwet en code geneesmiddelenreclame.
  • Richtlijnen rondom medicatie voorschrijven.
  • Basisbegrippen van farmacodynamiek en farmacokinetiek.
  • Rationeel voorschrijven aan de hand van een zes-stappen-behandelplan (six step model).
  • Juridische aspecten en regelgeving.
  • Specifieke aandacht voor medicatie in het kader van astma en COPD of diabetes.
  • Het signaleren en zo mogelijk beperken van ongewenste reacties op geneesmiddelen, met speciale aandacht voor ouderen, kinderen en zwangeren.