Professional Engineer 1 - Engineering Fundamentals

Professional Engineer 1 - Engineering Fundamentals

Type
cursus
Duur
< 3 maanden
Niveau
hbo
Startdatum
31 augustus 2020
Locatie
Heerlen Nieuw Eyckholt 300, 6419 DJ
Erkenning
certificaat Basiskennis Engineering
Keurmerk
Cedeo
Tijdsinvestering
tien weken, tien bijeenkomsten van 16:00-21:00 uur
Lesdag
maandag
Kostenspecificatie
€ 1.500,-

In een omgeving met veel specialisten en complexe processen is het belangrijk om als engineer over meerdere vakgebieden heen te kunnen kijken. In de module Engineering Fundamentals verwerf je praktische basiskennis op hbo niveau op het gebied van werktuigbouwkunde, elektrotechniek en technische bedrijfskunde op een wijze waarbij ook de soft skills aan bod komen, die noodzakelijk zijn om over de vakgebieden heen te kunnen communiceren en acteren. De drie onderdelen zijn ook los te volgen.

De tijdsinvestering is afhankelijk van je vooropleiding en werkervaring. Naast de vijf uur contacttijd per week werk je in eigen tijd aan opdrachten.

algemeen
opbouw
programma

Professional Engineer 1 - Engineering Fundamentals

Doelgroep
Iedere engineer die graag vanuit een 'helikopterblik' naar processen wil kijken en over meerdere vakgebieden heen wil kunnen communiceren en acteren, en daarvoor basiskennis wil verwerven op het gebied van werktuigbouwkunde, elektrotechniek en technische bedrijfskunde.

Na dit traject kun je...

... met engineers en specialisten meepraten en meedenken omdat je basisbegrippen en terminologie beheerst. De module is verder breed van opzet. Je bekwaamt je in brede zin in toepassing van techniek in de praktijk, op het gebied van werktuigbouwkunde, elektrotechniek en technische bedrijfskunde/operations management en verwerft de kennis om het grotere geheel te zien en te beoordelen.

Je werkt aan de volgende competenties:

  • samenwerken
  • onderzoeken
  • analyseren
  • professionaliseren

Deze module maakt deel uit van de deeltijdopleiding Engineering.

Bekijk de overige modules

jaar 1:

jaar 2:

In de module wisselen theorie en praktijk zich op een goede manier af. Tijdens de eerste drie weken behandelen we vooral het gedeelte Werktuigbouwkunde en verwerf je op dit gebied een basiskennis. De daaropvolgende drie weken verwerf je een basiskennis met betrekking tot Technische Bedrijfskunde en de laatste drie weken ten aanzien van Elektrotechniek. Week tien is gereserveerd voor een beoordeling via een portfolio assessment.

Werktuigbouwkunde

Je leert de basisbegrippen en terminologie, waardoor je kunt meedenken en meepraten. Je bent in staat om bijvoorbeeld de werktuigkundige beschrijving (tekening en tekst) van de opbouw van een product te 'lezen' en de werking van een productiemethode om een productonderdeel te maken te begrijpen.

Technische Bedrijfskunde
Na de module kun je een procesbeschrijving en -analyse opstellen aan de hand van weloverwogen ontwerpprincipe(s) en analysemodel(len). Je kunt de keuze voor je ontwerpprincipe(s) en analysemodel(len) beargumenteren en tevens aangeven waar op gelet moet worden bij implementatie van procesverandering of -verbetering.

Elektrotechniek
Je leert elektrotechnische berekeningen uit te voeren in een stroomcircuit. Je leert hoe je elektrotechnische schema's (incl. een installatieschema) kunt lezen en ontwerpen en aan anderen weet uit te leggen. Daarnaast leer je samen te werken met anderen en te communiceren, te evalueren en te reflecteren op je eigen handelen op inhoud en gedrag.

Deel deze pagina op