Palliatieve Zorg Interprofessioneel

Palliatieve Zorg Interprofessioneel

Type
cursus
Duur
< 6 maanden
Niveau
post hbo
Startdatum
11 februari 2022
Vooropleiding
mbo/hbo
Locatie
Heerlen Nieuw Eyckholt 300, 6419 DJ
Erkenning
certificaat, bewijs van deelname per module
Keurmerk
VenVN, STADAP, KNGF
Tijdsinvestering
10 bijeenkomsten van 9.00 - 17.00 uur / 1dagdeel presentaties
Lesdag
vrijdag
Kostenspecificatie
€ 2.150,-

Werk jij als professional met patiënten en hun naasten die een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid hebben? Werk je daarin samen met andere disciplines om de kwaliteit van leven van de patiënten en hun naasten te verbeteren? Wil je weten hoe je de zorg het beste kunt afstemmen met andere professionals, de patiënt en zijn of haar naasten? De opleiding Palliatieve Zorg Interprofessioneel helpt je verder. Je leert tijdens deze leergang hoe je vanuit je eigen discipline op de juiste manier kunt samenwerken. Je vergroot je kennis, verkrijgt inzicht en leert van en met elkaar. Ook ontwikkel je een eigen visie op palliatieve zorg en je ontdekt hoe je – positief kritisch – samen met alle betrokkenen een bijdrage kunt leveren aan de kwaliteit van leven en sterven. Met deze leergang zet jij de volgende stap in je loopbaan.

algemeen
opbouw
programma
accreditatie
FAQ

Palliatieve Zorg Interprofessioneel

Doelgroep
Werk je in een interdisciplinair team met patiënten en hun naasten die een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid hebben? Bijvoorbeeld als verpleegkundige (niveau 4 en 5), fysiotherapeut, praktijkondersteuner huisartsenzorg, maatschappelijk werker, sociaalpsychiatrisch verpleegkundige, huisarts of groepsleider in de zorg voor mensen met een beperking? En wil je vanuit jouw discipline een waardevolle bijdrage leveren aan de zorg van patiënten in de laatste fase van hun leven? Dan is deze opleiding echt iets voor jou. De leergang wordt verzorgd op hbo-niveau. Je kunt ook losse modules volgen.

Na dit traject kun je...

 • vanuit jouw eigen discipline een bijdrage leveren aan de palliatieve zorg aan chronisch zieken en uitbehandelde patiënten en hun naasten die een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid hebben?
 • samenwerken binnen een interdisciplinair/interprofessioneel team
 • je eigen visie op palliatieve zorg ontwikkelen

Je werkt aan de volgende competenties:

 • communicatie
 • samenwerken
 • professionaliteit

Zo ziet de leergang eruit
De Palliatieve Zorg opleiding Interprofessioneel van Zuyd Professional bestaat uit 5 modules, met in totaal 10 bijeenkomsten van een dag en een dagdeel met eindpresentaties. In deze Leergang is er aandacht voor het verbeteren van de kwaliteit van leven voor patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid. Daarin staat het vroegtijdig signaleren en het zorgvuldig beoordelen en behandelen van problemen van fysieke, psychische, sociale en spirituele aard op de voorgrond. Daarmee sluit deze leergang aan bij het kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland.

Werken aan verbetervoorstel
In de modulaire bijeenkomsten behandelen we alle onderwerpen die van belang zijn voor goede palliatieve zorg. Daarbij werken we steeds vanuit casussen. De casus wordt telkens plenair toegelicht door experts uit het werkveld. In de vorm van een college bijvoorbeeld. Vervolgens wordt de casus per discipline uitgewerkt. In de plenaire terugkoppeling komt aan bod hoe de zorg interprofessioneel versterkt kan worden. Ook leer je hoe je de theorie kunt toepassen in de praktijk. Daarvoor werk je aan een verbetervoorstel voor je eigen beroepspraktijk. Dit plan presenteer je tijdens de laatste bijeenkomst aan de andere deelnemers. Op basis van hun feedback en die van de trainer realiseer je een gedegen verbetervoorstel dat je direct kunt toepassen in jouw eigen organisatie.

Kleine groepen, persoonlijke aandacht
Persoonlijke aandacht vinden we heel belangrijk tijdens deze leergang. Daarom houden we de groepen klein: ongeveer 6 tot 15 personen. De deelnemers komen uit verschillende zorgorganisaties en verschillende disciplines. Die veelzijdigheid zorgt ervoor dat je veel van elkaar kunt leren. Onze docenten zijn mensen uit de praktijk. Dat maakt het lesprogramma zeer divers en praktijkgericht.

In deze Palliatieve Zorg opleiding Interprofessioneel komen de volgende onderwerpen aan de orde:

1. Inleiding op palliatieve zorg en interprofessioneel samenwerken:

 • visies op palliatieve zorg
 • maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van palliatieve zorg
 • interprofessioneel samenwerken: waarom en hoe

2. Symptomen, symptoommanagement, symptoombestrijding:

 • belangrijkste en meest voorkomende symptomen
 • methodiek palliatief redeneren met behulp van relevante (evidence-based) meetinstrumenten
 • communicatie en afstemming

3. Psychosociale zorg in de palliatieve fase:

 • coping en methode sterven op je eigen manier (STEM)
 • complementaire zorg
 • intervisie
 • mogelijkheden van verschillende hulpbronnen en inzet van professionals
 • trainen van gespreksvaardigheden mbv eigen casuïstiek

4. Zorg voor levensvragen:

 • spirituele zorg in de laatste levensfase
 • omgaan met euthanasieverzoeken, palliatieve sedatie, rouw en verliesbegeleiding, rituelen rondom sterven
 • methodiek ‘Moreel beraad’ voor het bespreken van ethische dilemma’s

5. Interprofessionele samenwerking:

 • interdisciplinair/interprofessioneel team starten en borgen
 • coördinatie en continuïteit van zorg
 • casemanagement en consultatievaardigheden

V&VN, nr. 420012

Na succesvolle afronding worden 70 punten in het register toegekend.

 

KNGF

module 1: 7 punten, nr. 27055 Kwaliteitsdeel (vv datum 14-09-2021)
module 2: 24 punten, nr. 28041, vrije deel, reg Ge, reg Onc (vv datum 13-09-2022)

Deel deze pagina op