Deze opleiding wordt momenteel grondig herzien en geoptimaliseerd. Dit kan tot gevolg hebben dat de bestaande opzet nog wat zal wijzigen qua planning en invulling. Echter, de globale thema’s en inhoudelijke strekking blijven bestaan waardoor het leerrendement vergelijkbaar zal zijn met de huidige opleiding zoals deze hierboven omschreven is.

* Prijs van de opleiding wordt momenteel opnieuw geïndexeerd, het kan daardoor zijn dat de factuurprijs kan afwijken.  

Werk jij als professional met patiënten en hun naasten die een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid hebben? Werk je daarin samen met andere disciplines om de kwaliteit van leven van de patiënten en hun naasten te verbeteren? Wil je weten hoe je de zorg het beste kunt afstemmen met andere professionals, de patiënt en zijn of haar naasten? De opleiding Palliatieve Zorg Interprofessioneel helpt je verder. Je leert tijdens deze leergang hoe je vanuit je eigen discipline op de juiste manier kunt samenwerken. Je vergroot je kennis, verkrijgt inzicht en leert van en met elkaar. Ook ontwikkel je een eigen visie op palliatieve zorg en je ontdekt hoe je – positief kritisch – samen met alle betrokkenen een bijdrage kunt leveren aan de kwaliteit van leven en sterven. Met deze leergang zet jij de volgende stap in je loopbaan.

Doelgroep

Werk je in een interdisciplinair team met patiënten en hun naasten die een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid hebben? Bijvoorbeeld als verpleegkundige (niveau 4 en 5), fysiotherapeut, praktijkondersteuner huisartsenzorg, maatschappelijk werker, sociaalpsychiatrisch verpleegkundige, huisarts of groepsleider in de zorg voor mensen met een beperking? En wil je vanuit jouw discipline een waardevolle bijdrage leveren aan de zorg van patiënten in de laatste fase van hun leven? Dan is deze opleiding echt iets voor jou. De leergang wordt verzorgd op hbo-niveau. Je kunt ook losse modules volgen.

Hierna kun je

 • vanuit jouw eigen discipline een bijdrage leveren aan de palliatieve zorg aan chronisch zieken en uitbehandelde patiënten en hun naasten die een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid hebben?
 • samenwerken binnen een interdisciplinair/interprofessioneel team
 • je eigen visie op palliatieve zorg ontwikkelen

Te verbeteren competenties

 • communicatie
 • samenwerken
 • professionaliteit

Details

Niveau HBO
Duur 3 tot 6 maanden
Eerstvolgende startdatum 09-02-2024
Locatie Heerlen
Erkenning Certificaat
Kosten 2.150,00
Alle details weergeven

Opbouw

Zo ziet de leergang eruit
De Palliatieve Zorg opleiding Interprofessioneel van Zuyd Professional bestaat uit 5 modules, met in totaal 10 bijeenkomsten van een dag en een dagdeel met eindpresentaties. In deze Leergang is er aandacht voor het verbeteren van de kwaliteit van leven voor patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid. Daarin staat het vroegtijdig signaleren en het zorgvuldig beoordelen en behandelen van problemen van fysieke, psychische, sociale en spirituele aard op de voorgrond. Daarmee sluit deze leergang aan bij het kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland.

Werken aan verbetervoorstel
In de modulaire bijeenkomsten behandelen we alle onderwerpen die van belang zijn voor goede palliatieve zorg. Daarbij werken we steeds vanuit casussen. De casus wordt telkens plenair toegelicht door experts uit het werkveld. In de vorm van een college bijvoorbeeld. Vervolgens wordt de casus per discipline uitgewerkt. In de plenaire terugkoppeling komt aan bod hoe de zorg interprofessioneel versterkt kan worden. Ook leer je hoe je de theorie kunt toepassen in de praktijk. Daarvoor werk je aan een verbetervoorstel voor je eigen beroepspraktijk. Dit plan presenteer je tijdens de laatste bijeenkomst aan de andere deelnemers. Op basis van hun feedback en die van de trainer realiseer je een gedegen verbetervoorstel dat je direct kunt toepassen in jouw eigen organisatie.

Kleine groepen, persoonlijke aandacht
Persoonlijke aandacht vinden we heel belangrijk tijdens deze leergang. Daarom houden we de groepen klein: ongeveer 6 tot 15 personen. De deelnemers komen uit verschillende zorgorganisaties en verschillende disciplines. Die veelzijdigheid zorgt ervoor dat je veel van elkaar kunt leren. Onze docenten zijn mensen uit de praktijk. Dat maakt het lesprogramma zeer divers en praktijkgericht.

Programma

In deze Palliatieve Zorg opleiding Interprofessioneel komen de volgende onderwerpen aan de orde:

1. Inleiding op palliatieve zorg en interprofessioneel samenwerken:

 • visies op palliatieve zorg
 • maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van palliatieve zorg
 • interprofessioneel samenwerken: waarom en hoe

2. Symptomen, symptoommanagement, symptoombestrijding:

 • belangrijkste en meest voorkomende symptomen
 • methodiek palliatief redeneren met behulp van relevante (evidence-based) meetinstrumenten
 • communicatie en afstemming

3. Psychosociale zorg in de palliatieve fase:

 • coping en methode sterven op je eigen manier (STEM)
 • complementaire zorg
 • intervisie
 • mogelijkheden van verschillende hulpbronnen en inzet van professionals
 • trainen van gespreksvaardigheden mbv eigen casuïstiek

4. Zorg voor levensvragen:

 • spirituele zorg in de laatste levensfase
 • omgaan met euthanasieverzoeken, palliatieve sedatie, rouw en verliesbegeleiding, rituelen rondom sterven
 • methodiek ‘Moreel beraad’ voor het bespreken van ethische dilemma’s

5. Interprofessionele samenwerking:

 • interdisciplinair/interprofessioneel team starten en borgen
 • coördinatie en continuïteit van zorg
 • casemanagement en consultatievaardigheden

Planning

Startdatum
09-02-2024
Prijs
2.150,00
Variant
Dag
Bijeenkomsten
10 bijeenkomsten
Locatie
Heerlen, Nieuw Eyckholt 300
Beschikbare plaatsen
Nog 4 plaatsen

Accreditatie

De accreditatie geldt voor verpleegkundigen die bij de V&VN zijn ingeschreven. 

Accreditatie ID 460544
80 punten worden na afronding van de opleiding toegekend.

KNGF accreditatie geldt voor fysiotherapeuten die in het register zijn ingeschreven

Accreditatie ID 29813
98 punten (vrije deel) worden na afronding van de opleiding toegekend

De opleiding voert de presentie op na afronding.

Kunnen wij je helpen?

Heb je een vraag over een van onze opleidingen of ben je nog niet helemaal zeker van je keuze? Neem contact met ons op. Wij zijn op werkdagen bereikbaar tussen 9.00 en 12.00 uur.

Aanmelden voor deze opleiding

Lijkt deze opleiding je wat en wil je je graag aanmelden? Klik dan op onderstaande knop om naar het inschrijfformulier te gaan.