Palliatieve Zorg voor Verzorgenden

Palliatieve Zorg voor Verzorgenden

Type
cursus
Duur
< 6 maanden
Niveau
mbo
Startdatum
14 februari 2020
Vooropleiding
mbo niveau 2 en 3
Locatie
Heerlen Nieuw Eyckholt 300, 6419 DJ
Erkenning
certificaat, of bewijs van deelname per module
Tijdsinvestering
10 bijeenkomsten van 13.00-17.00 uur.
Lesdag
vrijdag
Kostenspecificatie
€ 990,-

Als verzorgende sta je dicht bij de patiënt en zijn naasten. Vaak in situaties waarin veel van jouw levenswijsheid en communicatievermogen gevraagd wordt, zoals tijdens ziekte en sterven. Met de cursus Palliatieve Zorg voor Verzorgenden ben je volledig toegerust om de beste ondersteuning te bieden bij de afronding van het bestaan. Je leert alles over het verlichten van lichamelijk, psychosociaal en spiritueel lijden. Door te luisteren en te communiceren over levensvragen leer je omgaan met patiënten in een moeilijke levensfase. Deze cursus is dan ook een waardevolle aanvulling op je kennis en vaardigheden.

Interdisciplinaire samenwerking
Jij als verzorgende bent een onmisbare schakel in het interdisciplinaire team. In deze leergang besteden we daarom - naast de inhoud van de zorg - ook aandacht aan de competenties die samenwerking met andere disciplines vraagt. De uitdaging is om optimaal af te stemmen, andere professionals tijdig te betrekken en complementair aan elkaar te werken. Niet alleen professionals zijn belangrijk. Ook vrijwilligers en mantelzorgers dragen hun steentje bij. Afstemming met deze waardevolle groep mensen is eveneens noodzakelijk.

Losse modules
Het is ook mogelijk om losse modules te volgen. Kosten per dagdeel bedragen dan € 110,-
Module 1 is verplicht, daarna kun je modules naar keuze volgen. 

Incompany
De leergang wordt ook incompany aangeboden.


algemeen
programma
lesdata
kosten en accreditatie

Palliatieve Zorg voor Verzorgenden

Doelgroep
Deze cursus is bedoeld voor verzorgenden, helpenden en SPW-begeleiders (niveau 2 of 3) in zorginstellingen of in de thuiszorg die werken met chronisch zieke en terminale patiënten.

Na dit traject kun je...

palliatieve zorg verlenen aan chronisch zieke en uitbehandelde patiënten. Je bent in staat om lichamelijk, psychosociaal en spiritueel lijden te verlichten en de patiënt te ondersteunen in zijn laatste levensfase. Dit doe je als lid van een interdisciplinair team.

Je werkt aan de volgende competenties:

Communicatie, Samenwerken, Professionaliteit

Tijdens de bijeenkomsten wordt gewerkt vanuit een praktijkcasus. Trainers en experts op het gebied van palliatieve zorg begeleiden het leerproces. Je sluit elke module af met een interdisciplinaire casusbespreking samen met de deelnemers van de cursus Palliatieve Zorg-Interdisciplinair.

Module 1: Inleiding op palliatieve zorg (een middag)

 • Waarom is palliatieve zorg bijzondere zorg?
 • Maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van palliatieve zorg.
 • Organisatie van palliatieve zorg: hoe passen de verschillende zorgmodellen bij de visies op palliatieve zorg?
 • Interdisciplinair samenwerken.

Module 2: Symptomen, symptoommanagement, symptoombestrijding (drie middagen)

De belangrijkste en meest voorkomende symptomen in de palliatieve fase worden behandeld. Voor goede zorg zijn specifieke observaties nodig. Deze worden toegelicht en je gaat ermee oefenen. Ook wordt de communicatie en afstemming met andere hulpverleners verder uitgediept.

Module 3: Psychosociale zorg in de palliatieve fase (drie middagen)

Jouw zorg richt zich op de cliënt, zijn naasten en mantelzorgers. Hoe ga je om met heftige emoties? Je leert over coping, copingstrategieën, de mogelijkheden van verschillende hulpbronnen en inzet van professionals. In deze module is ook ruim aandacht voor gespreksvaardigheden.

Module 4: Zorg voor levensvragen (twee middagen)

Spirituele zorg in de laatste levensfase. Wat betekent dat concreet en wat vraagt dat van de professional? Denk daarbij aan heftige onderwerpen als euthanasie en palliatieve sedatie. Je leert hoe je in gesprek gaat met de cliënt en zijn naasten in de laatste levensfase. Zorg voor jezelf en zorg voor elkaar is belangrijk om dit mooie, intensieve werk vol te houden.

Module 5: Interdisciplinaire samenwerking (een middag)

In deze module wordt ingezoomd op de thema’s die belangrijk zijn bij interdisciplinaire samenwerking:

 • Wat is een interdisciplinair team?
 • Hoe kan ik een belangrijke bijdrage leveren?
 • Coördinatie en continuïteit van zorg.

De bijeenkomsten vinden steeds op vrijdag plaats van 13:00 uur tot 17:00 uur in Heerlen

 • vrijdag 14-02-2020 Module 1
 • vrijdag 21-02-2020 Module 2
 • vrijdag 06-03-2020 Module 2
 • vrijdag 20-03-2020 Module 2
 • vrijdag 03-04-2020 Module 3
 • vrijdag 17-04-2020 Module 3
 • vrijdag 08-05-2020 Module 3
 • vrijdag 29-05-2020 Module 4
 • vrijdag 05-06-2020 Module 4
 • vrijdag 19-06-2020 Module 5

 

Deze cursus kost € 990,- daarin begrepen zijn de bijeenkomsten en lesmaterialen

Het is ook mogelijkom losse modules te volgen. Module 1 is verplicht, daarna kun je modules naar keuze volgen. 
De kosten bedragen dan:

 • module 1: € 110,- 
 • module 2: € 330,-
 • module 3: € 330,-
 • module 4: € 220,-
 • module 5: € 110,-

De cursus is geaccrediteerd bij V&VN voor 40 punten (alle modules samen) onder nr. 353964. Geldig t/m 10-03-2020.

Deel deze pagina op