Deze opleiding wordt momenteel grondig herzien en geoptimaliseerd. Dit kan tot gevolg hebben dat de bestaande opzet nog wat zal wijzigen qua planning en invulling. Echter, de globale thema’s en inhoudelijke strekking blijven bestaan waardoor het leerrendement vergelijkbaar zal zijn met de huidige opleiding zoals deze hierboven omschreven is.

* Prijs van de opleiding wordt momenteel opnieuw geïndexeerd, het kan daardoor zijn dat de factuurprijs kan afwijken.  

Werk je als verzorgende en heb je vaak te maken met patiënten en hun naasten die een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid hebben? Wil je weten hoe je deze patiënten in de palliatieve fase zo goed mogelijk kunt ondersteunen? Hoe je lichamelijk, psychosociaal en spiritueel lijden kunt voorkomen en verlichten? Je leert het tijdens de leergang Palliatieve Zorg voor Verzorgenden. Na deze leergang ben je in staat te luisteren en te communiceren over levensvragen en om te gaan met patiënten en hun naasten die een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid hebben. Daarbij weet je ook hoe je optimaal samenwerkt met andere disciplines, vrijwilligers en mantelzorgers. Deze leergang is dan ook een waardevolle aanvulling op je reeds bestaande kennis en vaardigheden.

Doelgroep

Ben je verzorgende, helpende of SPW-begeleider (niveau 2 of 3) in een zorginstelling of in de thuiszorg? Werk je met chronisch zieken en terminale patiënten? En wil je leren hoe je hen zo goed mogelijk ondersteunt tijdens deze laatste levensfase als lid van een interdisciplinair team? Dan is de opleiding palliatieve zorg echt iets voor jou. De opleiding wordt verzorgd op mbo-niveau. Je kunt ook losse modules volgen.

Hierna kun je

 • palliatieve zorg verlenen aan chronisch zieken en uitbehandelde patiënten en hun naasten die een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid hebben?
 • lichamelijk, psychosociaal en spiritueel lijden voorkomen en verlichten en de patiënt en hun naasten die een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid hebben ondersteunen in zijn laatste levensfase
 • jouw levenswijsheid en communicatieve vermogen inzetten voor deze patiënten
 • jouw werkzaamheden optimaal afstemmen binnen een interdisciplinair team en met vrijwilligers en mantelzorgers

Te verbeteren competenties

 • communicatie
 • samenwerken
 • professionaliteit
 • reflectie
 • bevorderen van kwaliteit

Details

Niveau MBO
Duur 3 tot 6 maanden
Locatie Heerlen
Erkenning Certificaat
Alle details weergeven

Opbouw

Zo ziet de palliatieve zorg opleiding eruit

 De Palliatieve Zorg leergang voor Verzorgenden van Zuyd Professional bestaat uit 5 modules, met in totaal 10 dagen inclusief een dagdeel voor de eindpresentaties. Daarin leer je hoe je patiënten zo goed mogelijk begeleidt in hun laatste levensfase en hun naasten. In deze Leergang is er aandacht voor het verbeteren van de kwaliteit van leven voor patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid. Daarin staat het vroegtijdig signaleren en het zorgvuldig beoordelen en behandelen van problemen van fysieke, psychische, sociale en spirituele aard op de voorgrond. Daarmee sluit deze leergang aan bij het kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland.

Werken aan een verbetervoorstel

 In de modulaire bijeenkomsten behandelen we alle onderwerpen die van belang zijn voor goede palliatieve zorg. Tijdens de bijeenkomsten werken we steeds vanuit een praktijkcasus. Ook leer je hoe je de theorie kunt toepassen in de praktijk. Daarvoor werk je aan een verbetervoorstel voor je eigen beroepspraktijk. Dit plan presenteer je tijdens de laatste bijeenkomst aan je de andere deelnemers. Op basis van hun feedback en die van de trainer realiseer je een gedegen verbetervoorstel dat je direct kunt toepassen in jouw eigen organisatie.

Kleine groepen, persoonlijke aandacht

 Persoonlijke aandacht vinden we heel belangrijk tijdens deze opleiding. Daarom houden we de groepen klein: ongeveer 6 tot 15 personen. De deelnemers komen uit verschillende zorgorganisaties en hebben verschillende functies. Die veelzijdigheid zorgt ervoor dat je veel van elkaar kunt leren. Onze docenten zijn mensen uit de praktijk. Dat maakt het lesprogramma zeer divers en praktijkgericht.

Programma

Tijdens deze opleiding Palliatieve Zorg voor Verzorgenden komen de volgende onderwerpen aan de orde:

1. Inleiding op palliatieve zorg en interprofessioneel samenwerken:

 • visies op palliatieve zorg
 • maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van palliatieve zorg
 • interprofessioneel samenwerken: waarom en hoe

2. Symptomen, symptoommanagement, symptoombestrijding:

 • belangrijkste en meest voorkomende symptomen
 • methodiek palliatief redeneren met behulp van relevante (evidence-based) meetinstrumenten
 • communicatie en afstemming

3. Psychosociale zorg in de palliatieve fase:

 • coping en copingstrategieën
 • mogelijkheden van verschillende hulpbronnen en inzet van professionals
 • trainen van gespreksvaardigheden

4. Zorg voor levensvragen:

 • spirituele zorg in de laatste levensfase
 • omgaan met euthanasieverzoeken, palliatieve sedatie, rouw en verliesbegeleiding, rituelen rondom sterven

5. Interprofessionele samenwerking:

 • interdisciplinair/interprofessioneel team starten en borgen
 • coördinatie en continuïteit van zorg
 • casemanagement en consultatievaardigheden

Planning

De opleiding Palliatieve zorg Verzorgenden heeft 2 startmomenten per jaar. In het najaar (september) en voorjaar (februari) start telkens een groep (mits voldoende deelnemers).

Accreditatie

De cursus wordt voor aanvang van een nieuw startmoment geaccrediteerd. Het aantal punten zal na beoordeling op de website worden vermeld.

Kunnen wij je helpen?

Heb je een vraag over een van onze opleidingen of ben je nog niet helemaal zeker van je keuze? Neem contact met ons op. Wij zijn op werkdagen bereikbaar tussen 9.00 en 12.00 uur.

Aanmelden voor deze opleiding

Lijkt deze opleiding je wat en wil je je graag aanmelden? Klik dan op onderstaande knop om naar het inschrijfformulier te gaan.