Upgrade Vakleerkrachten Muziek

Upgrade Vakleerkrachten Muziek

Type
cursus
Duur
< 6 maanden
Niveau
hbo
Startdatum
14 februari 2020
Vooropleiding
hbo
Locatie
Maastricht Franciscus Romanusweg 90, 6221 AH
Erkenning
certificaat
Keurmerk
Cedeo
Tijdsinvestering
8 bijeenkomsten van 2,5 uur, 15 uren zelfstudie
Lesdag
vrijdag van 15.00-18.00 uur
Kostenspecificatie
€ 550,-

Deskundigheidbevordering van de al werkende vakleerkrachten muziek. Naast specifiek onderwijskundige vaardigheden zoals coaching, team-teaching, talentscouting en dergelijke komen ook algemeen onderwijskundige ontwikkelingen aan bod zoals Passend Onderwijs en omgaan met 21e-eeuwse vaardigheden.

De startdata zijn telkens de tweede week van september of de tweede week van februari bij een minimum aantal van 8 kandidaten.

topopleiding.png

algemeen
opbouw
programma

Upgrade Vakleerkrachten Muziek

Doelgroep
De reeds werkzame (of anderszins ervaren) vakleerkrachten muziek.

Na dit traject kun je...

 • coachen
 • team-teachen
 • co- teachen
 • verbinden tussen binnen- en buitenschoolse kunst educatieve aanbod
 • talentontwikkelen
 • talentscouten

Je werkt aan de volgende competenties:

 • creativititeit
 • groepsgericht aansturen
 • ontwikkelen medewerkers
 • samenwerken
 • taakgericht aansturen

Praktijkgericht onderwijs op basis van authentieke leertaken. Hedendaagse ontwikkelingen (co-teaching, talentonderwijs, passend onderwijs, 21th vaardigheden), worden conceptueel gepresenteerd en omgezet in praktijkrelevante taken en producten. Werkvormen: groepsinstructie, college, samenwerkingsopdrachten, presentatievormen en pair-work.

Acht thema's verspreid over acht bijeenkomsten:

 1. Ons onderwijs 2032 (29 september 2017)
 2. Competenties en leergebieden (13 oktober 2017)
 3. 21th Century Skills (27 oktober 2017)
 4. Creativiteit en kritisch denken (17 november 2017)
 5. Oplosvaardigheden en samenwerking (8 december 2017)
 6. Passend onderwijs (12 januari 2018)
 7. Co- en teamteaching (2 februari 2018)
 8. Symposium Muziek in het PO (9 maart 2018)

Tot op zekere hoogte is er sprake van vraagsturing; de deelnemers bestuderen de inhoud gerelateerd aan hun eigen studievraag.

Deel deze pagina op