Verpleegkundige Vervolgopleiding Geriatrie

Verpleegkundige Vervolgopleiding Geriatrie

Type
opleiding
Duur
Niveau
hbo
Startdatum
02 december 2020
Vooropleiding
mbo
Locatie
Heerlen Nieuw Eyckholt 300, 6419 DJ
Erkenning
certificaat
Keurmerk
CZO & CEDEO
Tijdsinvestering
vijftien maanden: 210 uur theorie en 1.200 uur praktijk
Lesdag
donderdag en vrijdag
Kostenspecificatie
€ 4.900,-

De samenleving vergrijst en dat is zeker het geval in onze regio. Ouderenzorg in al zijn facetten zal daarom een belangrijkere plaats gaan innemen in de gezondheidszorg. Van jou als gespecialiseerde verpleegkundige wordt verwacht dat je op alle vlakken kunt omgaan met de gezondheidsproblemen en de specifieke zorgvragen van de ouder wordende patiënt. In deze vervolgopleiding leer je de competenties die je als geriatrieverpleegkundige nodig hebt bij het herkennen en vaststellen van de zorgsituatie en het plannen en uitvoering geven aan complexe interventies. In de opleiding krijgt je behalve diepgaandere kennis en meer vaardigheden, ook andere handvaten aangereikt om op een deskundige wijze verpleegkundige zorg te kunnen verlenen aan de oudere cliënt in complexe zorgsituaties.

Startdatum is afhankelijk van het aantal aanmeldingen.

algemeen
opbouw
programma

Verpleegkundige Vervolgopleiding Geriatrie

Doelgroep
De opleiding is interessant voor verpleegkundigen die direct betrokken zijn bij de zorg voor de geriatrische cliënt en die werkzaam zijn in algemene of psychiatrische ziekenhuizen, de zorg voor verstandelijk gehandicapten, verpleeghuizen, verzorgingshuizen of de extramurale zorg. Toelatingseisen: Diploma A, B en Z Verpleegkundige; diploma Verpleegkunde niveau 4 en 5. Registratie volgens de wet BIG. Stageplaats verplicht.

Na dit traject kun je...

... de zorgsituatie van gerontologische en geriatrische patiënten herkennen en vaststellen en complexe interventies plannen en er uitvoering aan geven.

Je werkt aan de volgende competenties:

Vakinhoudelijk handelen, Communicatie, Samenwerking, Kennis en wetenschap, Professionaliteit, Maatschappelijk handelen

Het volgen van colleges maakt een klein deel uit van de opleiding. Meer tijd besteed je aan interactieve werkvormen waarbij de inbreng en ervaring van de jou en je medecursisten een onmisbare factor is. Het is dus leren van en met elkaar. Daarnaast maken we intensief gebruik van e-learning.

Binnen de opleiding zijn zowel diagnostische als selectieve toetsmomenten geprogrammeerd. De toetsvormen variëren en sluiten aan bij competentiegericht leren. Naast de formele schriftelijke en mondelinge toetsmomenten werk je aan projecten, praktijkopdrachten en een portfolio.

Introductie: Algemene informatie over de opleiding en rondleiding
Leertaak 1: Normale veroudering
Leertaak 2: Kenmerken geriatrische patiënt
Leertaak 3: Volledig geriatrisch assessment: diagnostiek
Leertaak 4: Palliatieve zorg
Leertaak 5: De geriatrische patiënt: een verdere verdieping
Leertaak 6: Dementie
Leertaak 7: Gerontopsychiatrie
Afsluiting: Eindpresentaties en certificaat-uitreiking

Deel deze pagina op