Thema's

De wereld om ons heen verandert in rap tempo. Hierbij gaat Zuyd Professional de uitdaging aan om de juiste aansluiting te vinden tussen opleidingsaanbod en praktijk. Dit doet Zuyd Professional door zo dicht mogelijk aan te sluiten op maatschappelijk relevante thema's, waarbij praktijk doorvertaald wordt naar onderwijsaanbod. Het thema-aanbod wordt de komende periode nog verder uitgebreid.