Employability

Employability gaat over het vermogen van een medewerker om goed te functioneren in een functie, vooruitgang te boeken binnen zijn loopbaan en (ander) werk te vinden indien noodzakelijk.

Belangrijke aspecten bij employability zijn een duidelijk beeld van gewenste kwalificaties, effectieve methoden om deze kwalificaties te verkrijgen en de borging daarvan. Om meer inzicht te krijgen in de factoren die employability bevorderen en belemmeren heeft het lectoraat verschillende onderzoekslijnen ontwikkeld waarin ook studenten participeren. Door deze onderzoeksprogramma’s verder uit te bouwen en nieuwe initiatieven te ontplooien, wil Jol Stoffers de meerwaarde van het lectoraat voor praktijk en onderwijs vergroten. Lees ter inspiratie de publicatie van Jol Stoffers in samenwerking met Zuyd Professional over de uitdaging om wendbaar en flexibel te blijven op de arbeidsmarkt.

Dr. Jol Stoffers MBA is Lector Employability bij de faculteit Management en Recht van Zuyd Hogeschool en werkt sinds 2007 als hoofddocent HRM en als onderzoeker bij de faculteit Management en Recht.