Soft Skills

Soft Skills worden steeds belangrijker bij de uitoefening van een beroep. Iedereen die te maken krijgt met organisatieontwikkeling, beroepsinnovatie, interprofessionele samenwerking, employability en internationalisering zal een beroep moeten doen op zijn Soft Skills zoals persoonlijke effectiviteit, sociaal-communicatieve-, leiderschaps- en samenwerkingsvaardigheden. Bij de uitvoering authentieke beroepstaken zijn Soft Skills vaak onmisbaar. Zuyd Hogeschool introduceert deze competenties in het onderwijsaanbod aan zowel onze bachelor studenten als ter professionalisering van professionals via Zuyd Professional.