Video's

Op deze pagina vindt u op dit moment video's die de accountant, de controller en financial kunnen helpen bij het maken of ondersteunen van accurate en valide beslissingen.
Live stream FutureProofFinancial met Eric Mantelaers #46
Live stream FutureProofFinancial met Eric Mantelaers #46

Deze aflevering gaat in op NV COS 3420 die het onderwerp Prospectus behandelt.

Live stream FutureProofFinancial met Eric Mantelaers #45
Live stream FutureProofFinancial met Eric Mantelaers #45

Deze aflevering gaat in op NV COS 3410 die het onderwerp Emissieverslagen behandelt.

Live stream FutureProofFinancial met Eric Mantelaers #44
Live stream FutureProofFinancial met Eric Mantelaers #44

Deze aflevering gaat in op NV COS 3402 die het onderwerp Service organisaties behandelt.

Live stream FutureProofFinancial met Eric Mantelaers #43
Live stream FutureProofFinancial met Eric Mantelaers #43

Deze aflevering gaat in op NV COS 3400 die het onderwerp Toekomstgerichte financiële informatie behandelt.

Live stream FutureProofFinancial met Eric Mantelaers #42
Live stream FutureProofFinancial met Eric Mantelaers #42

Deze aflevering gaat in op NV COS 3000D die het onderwerp Directe opdrachten behandelt.

Live stream FutureProofFinancial met Eric Mantelaers #41
Live stream FutureProofFinancial met Eric Mantelaers #41

Deze aflevering gaat in op NV COS 3000A die het onderwerp Attest-opdrachten behandelt

Live stream FutureProofFinancial met Eric Mantelaers #40
Live stream FutureProofFinancial met Eric Mantelaers #40

Deze aflevering gaat in op NV COS 2410 die het Beoordelen van tussentijdse cijfers behandelt.

Live stream FutureProofFinancial met Eric Mantelaers #39
Live stream FutureProofFinancial met Eric Mantelaers #39

Deze aflevering gaat in op NV COS 2400 die het onderwerp: Beoordelingsopdrachten behandelt.

Live stream FutureProofFinancial met Eric Mantelaers #38
Live stream FutureProofFinancial met Eric Mantelaers #38

Deze aflevering gaat in op NV COS 810 die het onderwerp: Opdrachten om te rapporteren betreffende samengevatte financiële overzichten behandelt.

Live stream FutureProofFinancial met Eric Mantelaers #37
Live stream FutureProofFinancial met Eric Mantelaers #37

Deze aflevering gaat in op NV COS 805 die het onderwerp: Controle van een enkel financieel overzicht of van specifieke elementen, rekeningen, of posten behandelt.

Live stream FutureProofFinancial met Eric Mantelaers #36
Live stream FutureProofFinancial met Eric Mantelaers #36

Deze aflevering gaat in op NV COS 800 die het onderwerp: Controles van financiële overzichten die opgesteld zijn in overeenstemming met stelsels voor bijzondere doeleinden behandelt.

Live stream FutureProofFinancial met Eric Mantelaers #35
Live stream FutureProofFinancial met Eric Mantelaers #35

Deze aflevering gaat in op NV COS 720 die het onderwerp: Andere informatie behandelt.

Live stream FutureProofFinancial met Eric Mantelaers #34
Live stream FutureProofFinancial met Eric Mantelaers #34

Deze aflevering gaat in op NV COS 710 die het onderwerp: Continuïteit behandelt.

Live stream FutureProofFinancial met Eric Mantelaers #33
Live stream FutureProofFinancial met Eric Mantelaers #33

Deze aflevering gaat in op NV COS 706 die het onderwerp: Paragrafen ter benadrukking en overige aangelegenheden behandelt.

Live stream FutureProofFinancial met Eric Mantelaers #32
Live stream FutureProofFinancial met Eric Mantelaers #32

Deze aflevering gaat in op NV COS 705 die het onderwerp: Aanpassingen van het oordeel in de controleverklaring van de onafhankelijk accountant behandelt.

Live stream FutureProofFinancial met Eric Mantelaers #31
Live stream FutureProofFinancial met Eric Mantelaers #31

Deze aflevering gaat in op NV COS 701 die het onderwerp kernpunten behandelt.

Live stream FutureProofFinancial met Eric Mantelaers #30
Live stream FutureProofFinancial met Eric Mantelaers #30

Deze aflevering gaat in op NV COS 700 die het vormen van een oordeel en rapporteren over financiële overzichten behandelt.

Live stream FutureProofFinancial met Eric Mantelaers #29
Live stream FutureProofFinancial met Eric Mantelaers #29

Deze aflevering gaat in op NV COS 620 die het onderwerp Inschakelen van externe deskundigen behandelt.

FutureProofFinancial with Eric Mantelaers #28
FutureProofFinancial with Eric Mantelaers #28

In deze aflevering ga ik in op NV COS 610 die het onderwerp Interne auditors behandelt.

FutureProofFinancial with Eric Mantelaers #27
FutureProofFinancial with Eric Mantelaers #27

In deze aflevering ga ik in op NV COS 600 die het onderwerp Controle groepsonderdelen behandelt.

FutureProofFinancial with Eric Mantelaers #26
FutureProofFinancial with Eric Mantelaers #26

Deze aflevering gaat in op NV COS 580 die het onderwerp Externe bevestigingen behandelt.

FutureProofFinancial with Eric Mantelaers #25
FutureProofFinancial with Eric Mantelaers #25

In deze aflevering ga ik in op NV COS 570 die het onderwerp Continuïteit behandelt.

FutureProofFinancial with Eric Mantelaers #24
FutureProofFinancial with Eric Mantelaers #24

Deze aflevering gaat in op NV COS 560 die het onderwerp Gebeurtenissen na balansdatum behandelt.

FutureProofFinancial with Eric Mantelaers #23
FutureProofFinancial with Eric Mantelaers #23

In deze aflevering ga ik in op NV COS 550 die het onderwerp Verbonden partijen behandelt.

FutureProofFinancial with Eric Mantelaers #22
FutureProofFinancial with Eric Mantelaers #22

Deze aflevering gaat in op NV COS 540 die het onderwerp 'Schattingen' behandelt.

FutureProofFinancial with Eric Mantelaers #21
FutureProofFinancial with Eric Mantelaers #21

Deze aflevering gaat in op NV COS 530 die het onderwerp 'Steekproeven' behandelt.

FutureProofFinancial with Eric Mantelaers #20
FutureProofFinancial with Eric Mantelaers #20

Deze aflevering gaat in op NV COS 520 die het onderwerp Cijferanalyse behandelt.

FutureProofFinancial with Eric Mantelaers #19
FutureProofFinancial with Eric Mantelaers #19

Deze aflevering gaat in op NV COS 510 die het onderwerp Beginsaldi en initiële controleopdrachten behandelt.

FutureProofFinancial with Eric Mantelaers #18
FutureProofFinancial with Eric Mantelaers #18

Deze aflevering gaat in op NV COS 505 die het onderwerp Externe bevestigingen behandelt.


FutureProofFinancial with Eric Mantelaers #17
FutureProofFinancial with Eric Mantelaers #17

Deze aflevering gaat in op NV COS 501 die het onderwerp Controle-informatie ten aanzien van specifieke overwegingen voor geselecteerde elementen behandelt.

FutureProofFinancial with Eric Mantelaers #16
FutureProofFinancial with Eric Mantelaers #16

In deze aflevering ga ik in op NV COS 500 die het onderwerp Controle-informatie behandelt.

FutureProofFinancial with Eric Mantelaers #15
FutureProofFinancial with Eric Mantelaers #15

Deze aflevering gaat in op NV COS 450 die het onderwerp Evaluatie van tijdens controle geïdentificeerde afwijkingen behandelt.

FutureProofFinancial with Eric Mantelaers #14
FutureProofFinancial with Eric Mantelaers #14

Deze aflevering gaat in op NV COS 402 die het onderwerp Gebruikmaken van serviceorganisaties behandelt.

FutureProofFinancial with Eric Mantelaers #13
FutureProofFinancial with Eric Mantelaers #13

Deze aflevering gaat in op NV COS 330 die het onderwerp Inspelen op ingeschatte risico's behandelt.

FutureProofFinancial with Eric Mantelaers #12
FutureProofFinancial with Eric Mantelaers #12

Deze aflevering gaat in op NV COS 320 die het onderwerp materialiteit bij de planning en uitvoering van de controle behandelt.

FutureProofFinancial with Eric Mantelaers #11
FutureProofFinancial with Eric Mantelaers #11

Deze aflevering gaat in op NV COS 315 die het onderwerp Risico's op een afwijking van materieel belang behandelt.

FutureProofFinancial with Eric Mantelaers #10
FutureProofFinancial with Eric Mantelaers #10

Deze aflevering gaat in op NV COS 300 die het onderwerp Planning van een controle van financiële overzichten behandelt.

FutureProofFinancial with Eric Mantelaers #9
FutureProofFinancial with Eric Mantelaers #9

Deze aflevering gaat in op NV COS 265 die het onderwerp Communicatie inzake tekortkomingen in de interne beheersing behandelt.

FutureProofFinancial with Eric Mantelaers #8
FutureProofFinancial with Eric Mantelaers #8

Deze aflevering gaat in op NV COS 260 die het onderwerp communicatie met de met governance belaste personen behandelt.

FutureProofFinancial with Eric Mantelaers #7
FutureProofFinancial with Eric Mantelaers #7

Deze aflevering gaat in op aan NV COS 250 die het onderwerp wet- en regelgeving behandelt.
Dit is een Live stream bevat alleen audio.

FutureProofFinancial with Eric Mantelaers #6
FutureProofFinancial with Eric Mantelaers #6

Deze aflevering gaat in op NV COS 240 die het onderwerp fraude behandelt.
Dit is een Live stream en bevat alleen audio.

FutureProofFinancial with Eric Mantelaers #5
FutureProofFinancial with Eric Mantelaers #5

Deze aflevering gaat in op NV COS 230 die het onderwerp controledocumentatie behandelt.
Dit is een Live stream en bevat alleen audio.

FutureProofFinancial with Eric Mantelaers #4
FutureProofFinancial with Eric Mantelaers #4

Deze aflevering gaat in op NV COS 220 die handelt over kwaliteitsbeheersing in geval van controleopdrachten.
Dit is een Live stream en bevat alleen audio.

FutureProofFinancial with Eric Mantelaers #3
FutureProofFinancial with Eric Mantelaers #3

De opdrachtvoorwaarden inzake controleopdrachten.
Dit is een Live stream en bevat alleen audio.

FutureProofFinancial with Eric Mantelaers #2
FutureProofFinancial with Eric Mantelaers #2

Algehele verantwoordelijkheden van de onafhankelijk accountant bij het uitvoeren van een controle van de jaarrekening.
Dit is een Live stream en bevat alleen audio.

FutureProofFinancial with Eric Mantelaers #1
FutureProofFinancial with Eric Mantelaers #1

De bijbel voor accountants, studenten en toezichthouders.
Dit is een Live stream en bevat alleen audio.