Video's

Op deze pagina vindt u op dit moment video's die de accountant, de controller en financial kunnen helpen bij het maken of ondersteunen van accurate en valide beslissingen.
Live stream FutureProofFinancial met Eric Mantelaers
Live stream FutureProofFinancial met Eric Mantelaers

Deze aflevering gaat in op NV COS update 2020.

Live stream FutureProofFinancial met Eric Mantelaers #51
Live stream FutureProofFinancial met Eric Mantelaers #51

Deze aflevering gaat in op NV COS 5500N die het onderwerp Transactiegerelateerde adviesdiensten behandelt.

Live stream FutureProofFinancial met Eric Mantelaers #50
Live stream FutureProofFinancial met Eric Mantelaers #50

Deze aflevering gaat in op NV COS 4410 die het onderwerp Samenstellingsopdrachten behandelt.

Live stream FutureProofFinancial met Eric Mantelaers #49
Live stream FutureProofFinancial met Eric Mantelaers #49

Deze aflevering gaat in op NV COS 4400N die het onderwerp Verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden behandelt.

Live stream FutureProofFinancial met Eric Mantelaers #48
Live stream FutureProofFinancial met Eric Mantelaers #48

Deze aflevering gaat in op NV COS 3850N die het onderwerp Assurance en overige opdrachten m.b.t. prospectussen behandelt.

Live stream FutureProofFinancial met Eric Mantelaers #47
Live stream FutureProofFinancial met Eric Mantelaers #47

Deze aflevering gaat in op NV COS 3810N die het onderwerp Maatschappelijk verslag behandelt.

Live stream FutureProofFinancial met Eric Mantelaers #46
Live stream FutureProofFinancial met Eric Mantelaers #46

Deze aflevering gaat in op NV COS 3420 die het onderwerp Prospectus behandelt.

Live stream FutureProofFinancial met Eric Mantelaers #45
Live stream FutureProofFinancial met Eric Mantelaers #45

Deze aflevering gaat in op NV COS 3410 die het onderwerp Emissieverslagen behandelt.

Live stream FutureProofFinancial met Eric Mantelaers #44
Live stream FutureProofFinancial met Eric Mantelaers #44

Deze aflevering gaat in op NV COS 3402 die het onderwerp Service organisaties behandelt.

Live stream FutureProofFinancial met Eric Mantelaers #43
Live stream FutureProofFinancial met Eric Mantelaers #43

Deze aflevering gaat in op NV COS 3400 die het onderwerp Toekomstgerichte financiële informatie behandelt.

Live stream FutureProofFinancial met Eric Mantelaers #42
Live stream FutureProofFinancial met Eric Mantelaers #42

Deze aflevering gaat in op NV COS 3000D die het onderwerp Directe opdrachten behandelt.

Live stream FutureProofFinancial met Eric Mantelaers #41
Live stream FutureProofFinancial met Eric Mantelaers #41

Deze aflevering gaat in op NV COS 3000A die het onderwerp Attest-opdrachten behandelt

Live stream FutureProofFinancial met Eric Mantelaers #40
Live stream FutureProofFinancial met Eric Mantelaers #40

Deze aflevering gaat in op NV COS 2410 die het Beoordelen van tussentijdse cijfers behandelt.

Live stream FutureProofFinancial met Eric Mantelaers #39
Live stream FutureProofFinancial met Eric Mantelaers #39

Deze aflevering gaat in op NV COS 2400 die het onderwerp: Beoordelingsopdrachten behandelt.

Live stream FutureProofFinancial met Eric Mantelaers #38
Live stream FutureProofFinancial met Eric Mantelaers #38

Deze aflevering gaat in op NV COS 810 die het onderwerp: Opdrachten om te rapporteren betreffende samengevatte financiële overzichten behandelt.

Live stream FutureProofFinancial met Eric Mantelaers #37
Live stream FutureProofFinancial met Eric Mantelaers #37

Deze aflevering gaat in op NV COS 805 die het onderwerp: Controle van een enkel financieel overzicht of van specifieke elementen, rekeningen, of posten behandelt.

Live stream FutureProofFinancial met Eric Mantelaers #36
Live stream FutureProofFinancial met Eric Mantelaers #36

Deze aflevering gaat in op NV COS 800 die het onderwerp: Controles van financiële overzichten die opgesteld zijn in overeenstemming met stelsels voor bijzondere doeleinden behandelt.

Live stream FutureProofFinancial met Eric Mantelaers #35
Live stream FutureProofFinancial met Eric Mantelaers #35

Deze aflevering gaat in op NV COS 720 die het onderwerp: Andere informatie behandelt.

Live stream FutureProofFinancial met Eric Mantelaers #34
Live stream FutureProofFinancial met Eric Mantelaers #34

Deze aflevering gaat in op NV COS 710 die het onderwerp: Continuïteit behandelt.

Live stream FutureProofFinancial met Eric Mantelaers #33
Live stream FutureProofFinancial met Eric Mantelaers #33

Deze aflevering gaat in op NV COS 706 die het onderwerp: Paragrafen ter benadrukking en overige aangelegenheden behandelt.

Live stream FutureProofFinancial met Eric Mantelaers #32
Live stream FutureProofFinancial met Eric Mantelaers #32

Deze aflevering gaat in op NV COS 705 die het onderwerp: Aanpassingen van het oordeel in de controleverklaring van de onafhankelijk accountant behandelt.

Live stream FutureProofFinancial met Eric Mantelaers #31
Live stream FutureProofFinancial met Eric Mantelaers #31

Deze aflevering gaat in op NV COS 701 die het onderwerp kernpunten behandelt.

Live stream FutureProofFinancial met Eric Mantelaers #30
Live stream FutureProofFinancial met Eric Mantelaers #30

Deze aflevering gaat in op NV COS 700 die het vormen van een oordeel en rapporteren over financiële overzichten behandelt.

Live stream FutureProofFinancial met Eric Mantelaers #29
Live stream FutureProofFinancial met Eric Mantelaers #29

Deze aflevering gaat in op NV COS 620 die het onderwerp Inschakelen van externe deskundigen behandelt.

FutureProofFinancial with Eric Mantelaers #28
FutureProofFinancial with Eric Mantelaers #28

In deze aflevering ga ik in op NV COS 610 die het onderwerp Interne auditors behandelt.

FutureProofFinancial with Eric Mantelaers #27
FutureProofFinancial with Eric Mantelaers #27

In deze aflevering ga ik in op NV COS 600 die het onderwerp Controle groepsonderdelen behandelt.

FutureProofFinancial with Eric Mantelaers #26
FutureProofFinancial with Eric Mantelaers #26

Deze aflevering gaat in op NV COS 580 die het onderwerp Externe bevestigingen behandelt.

FutureProofFinancial with Eric Mantelaers #25
FutureProofFinancial with Eric Mantelaers #25

In deze aflevering ga ik in op NV COS 570 die het onderwerp Continuïteit behandelt.

FutureProofFinancial with Eric Mantelaers #24
FutureProofFinancial with Eric Mantelaers #24

Deze aflevering gaat in op NV COS 560 die het onderwerp Gebeurtenissen na balansdatum behandelt.

FutureProofFinancial with Eric Mantelaers #23
FutureProofFinancial with Eric Mantelaers #23

In deze aflevering ga ik in op NV COS 550 die het onderwerp Verbonden partijen behandelt.

FutureProofFinancial with Eric Mantelaers #22
FutureProofFinancial with Eric Mantelaers #22

Deze aflevering gaat in op NV COS 540 die het onderwerp 'Schattingen' behandelt.

FutureProofFinancial with Eric Mantelaers #21
FutureProofFinancial with Eric Mantelaers #21

Deze aflevering gaat in op NV COS 530 die het onderwerp 'Steekproeven' behandelt.

FutureProofFinancial with Eric Mantelaers #20
FutureProofFinancial with Eric Mantelaers #20

Deze aflevering gaat in op NV COS 520 die het onderwerp Cijferanalyse behandelt.

FutureProofFinancial with Eric Mantelaers #19
FutureProofFinancial with Eric Mantelaers #19

Deze aflevering gaat in op NV COS 510 die het onderwerp Beginsaldi en initiële controleopdrachten behandelt.

FutureProofFinancial with Eric Mantelaers #18
FutureProofFinancial with Eric Mantelaers #18

Deze aflevering gaat in op NV COS 505 die het onderwerp Externe bevestigingen behandelt.


FutureProofFinancial with Eric Mantelaers #17
FutureProofFinancial with Eric Mantelaers #17

Deze aflevering gaat in op NV COS 501 die het onderwerp Controle-informatie ten aanzien van specifieke overwegingen voor geselecteerde elementen behandelt.

FutureProofFinancial with Eric Mantelaers #16
FutureProofFinancial with Eric Mantelaers #16

In deze aflevering ga ik in op NV COS 500 die het onderwerp Controle-informatie behandelt.

FutureProofFinancial with Eric Mantelaers #15
FutureProofFinancial with Eric Mantelaers #15

Deze aflevering gaat in op NV COS 450 die het onderwerp Evaluatie van tijdens controle geïdentificeerde afwijkingen behandelt.

FutureProofFinancial with Eric Mantelaers #14
FutureProofFinancial with Eric Mantelaers #14

Deze aflevering gaat in op NV COS 402 die het onderwerp Gebruikmaken van serviceorganisaties behandelt.

FutureProofFinancial with Eric Mantelaers #13
FutureProofFinancial with Eric Mantelaers #13

Deze aflevering gaat in op NV COS 330 die het onderwerp Inspelen op ingeschatte risico's behandelt.

FutureProofFinancial with Eric Mantelaers #12
FutureProofFinancial with Eric Mantelaers #12

Deze aflevering gaat in op NV COS 320 die het onderwerp materialiteit bij de planning en uitvoering van de controle behandelt.

FutureProofFinancial with Eric Mantelaers #11
FutureProofFinancial with Eric Mantelaers #11

Deze aflevering gaat in op NV COS 315 die het onderwerp Risico's op een afwijking van materieel belang behandelt.

FutureProofFinancial with Eric Mantelaers #10
FutureProofFinancial with Eric Mantelaers #10

Deze aflevering gaat in op NV COS 300 die het onderwerp Planning van een controle van financiële overzichten behandelt.

FutureProofFinancial with Eric Mantelaers #9
FutureProofFinancial with Eric Mantelaers #9

Deze aflevering gaat in op NV COS 265 die het onderwerp Communicatie inzake tekortkomingen in de interne beheersing behandelt.

FutureProofFinancial with Eric Mantelaers #8
FutureProofFinancial with Eric Mantelaers #8

Deze aflevering gaat in op NV COS 260 die het onderwerp communicatie met de met governance belaste personen behandelt.

FutureProofFinancial with Eric Mantelaers #7
FutureProofFinancial with Eric Mantelaers #7

Deze aflevering gaat in op aan NV COS 250 die het onderwerp wet- en regelgeving behandelt.
Dit is een Live stream bevat alleen audio.

FutureProofFinancial with Eric Mantelaers #6
FutureProofFinancial with Eric Mantelaers #6

Deze aflevering gaat in op NV COS 240 die het onderwerp fraude behandelt.
Dit is een Live stream en bevat alleen audio.

FutureProofFinancial with Eric Mantelaers #5
FutureProofFinancial with Eric Mantelaers #5

Deze aflevering gaat in op NV COS 230 die het onderwerp controledocumentatie behandelt.
Dit is een Live stream en bevat alleen audio.

FutureProofFinancial with Eric Mantelaers #4
FutureProofFinancial with Eric Mantelaers #4

Deze aflevering gaat in op NV COS 220 die handelt over kwaliteitsbeheersing in geval van controleopdrachten.
Dit is een Live stream en bevat alleen audio.

FutureProofFinancial with Eric Mantelaers #3
FutureProofFinancial with Eric Mantelaers #3

De opdrachtvoorwaarden inzake controleopdrachten.
Dit is een Live stream en bevat alleen audio.

FutureProofFinancial with Eric Mantelaers #2
FutureProofFinancial with Eric Mantelaers #2

Algehele verantwoordelijkheden van de onafhankelijk accountant bij het uitvoeren van een controle van de jaarrekening.
Dit is een Live stream en bevat alleen audio.

FutureProofFinancial with Eric Mantelaers #1
FutureProofFinancial with Eric Mantelaers #1

De bijbel voor accountants, studenten en toezichthouders.
Dit is een Live stream en bevat alleen audio.