Kruisbestuiving

Onderwijs is de core business van Zuyd Hogeschool en dus ook van Zuyd Professional. Het zit in ons bloed. Het is voor ons iedere keer weer een interessante uitdaging om onze kennis in al haar facetten én doelgroepgericht voor het voetlicht te brengen.

Om professionals, zoals jou, te verleiden het beste uit zichzelf te halen, ambities waar te maken en relevant te blijven. Daarvoor gaan we graag de dialoog aan. Zoeken we naar mensen en bedrijven die, net als wij, streven naar innovatie, ontwikkeling en uitwisseling. Om het hele jaar door - ook op avonden en in de weekenden - het beste en meest flexibele opleidingsaanbod voor jou te creëren werken we niet alleen intensief samen tussen onze faculteiten, maar juist ook met het werkveld, onze alumni én onze stakeholders. We laten ons door hen uitdagen. Zodat wij daarna ook weer kunnen verrassen en professionals kunnen helpen waardevol en succesvol te blijven in hun loopbaanambities en carrière.

Flexibele deeltijd

Zuyd Professional participeert met een aantal opleidingen in het landelijke experiment flexibel hoger onderwijs. Deze opleidingen werken met een nieuw didactisch model, waarbij individuele leerroutes, kennisbehoeften van werkgevers en dus maatwerk voor de studerende professional leidend zijn. Dat betekent dat elke aspirant student allereerst een uitgebreide intake krijgt.

Als professional heb je gedurende je loopbaan al de nodige kennis en ervaring opgedaan. In de flexibele deeltijdopleidingen waarderen wij de ervaring die je meebrengt. In een intakegesprek wordt bekeken wat je al in huis hebt en welke competenties je nog moet ontwikkelen om de opleiding af te ronden. Daarmee heb je een indicatie van jouw individuele leerroute en studieduur. Een coach begeleidt jou vervolgens in het hele studieproces, zodat jullie samen bepalen welke leeractiviteiten jou naar je einddoel helpen. Deze leeractiviteiten kunnen modules of trainingen zijn, maar ook taken of projecten die je op je werk uitvoert. Met je coach kun je ook het gewenste studietempo bepalen, zodat dat goed aansluit bij je werk- en thuissituatie.

Zuyd Professional biedt jou een breed en interessant aanbod van modules waaruit je kunt kiezen. Doordat je ook modules van andere faculteiten kunt volgen, kun je je eigen accenten in je opleiding leggen. Bij de generieke modules, zoals ondernemerschap of persoonlijke vaardigheden, is de kans groot dat je in een gemengde groep zit met professionals uit verschillende disciplines. Aangezien interprofessioneel samenwerken in alle vakgebieden steeds belangrijker wordt, is dit een waardevolle aanvulling in de opleiding. Er kan natuurlijk ook en indien mogelijk gekozen worden voor het volgen van losse modules. Daarin staat de vraag van de klant voorop.

Iedere flexibele deeltijdopleiding is opgebouwd uit een beperkt aantal leeruitkomsten. Dit zijn voor het beroep herkenbare eenheden, waarin zowel het beroepshandelen als de bijbehorende kennis, vaardigheden en attutide bij elkaar komen. Je sluit opleidingsonderdelen af, door leeruitkomsten aan te tonen. Dit doe je door al je eerdere kennis en ervaring, alsook het geleerde tijdens de opleiding, bij elkaar te brengen in een portfolio. Het bewijs voor een leeruitkomst kan onder andere een presentatie zijn die je hebt gegeven, een filmpje waarin je beroepshandelen laat zien, een rapport dat je hebt geschreven of feedback die je hebt gekregen. Je coach begeleidt je ook in dit proces. Als je portfolio voor de leeruitkomst klaar is, wordt dat besproken tijdens een portfolio assessment. Wanneer dit als voldoende wordt beoordeeld, heb je een onderdeel succesvol afgerond.