Expertteams

De kerntaak van de expertteams is om maatschappelijk relevante thema’s naar de praktijk van ons werk binnen en buiten Zuyd Professional te gaan vertalen. De expertteams pakken afgebakende thema’s op zoals bijvoorbeeld het thema Soft Skills. In de toekomst volgen thema’s als ondernemerschap, sociale innovatie, WMO, onderzoeksvaardigheden, innoveren & veranderen en industrie 4.0.

Soft Skills
Soft Skills worden steeds belangrijker bij de uitoefening van een beroep. Iedereen die te maken krijgt met organisatieontwikkeling, beroepsinnovatie, interprofessionele samenwerking, employability en internationalisering zal een beroep moeten doen op zijn Soft Skills zoals persoonlijke effectiviteit, sociaal-communicatieve-, leiderschaps- en samenwerkingsvaardigheden. Bij de uitvoering authentieke beroepstaken zijn Soft Skills vaak onmisbaar. Zuyd Hogeschool introduceert deze competenties in het onderwijsaanbod aan zowel onze bachelor studenten als ter professionalisering van professionals via Zuyd Professional.

Opleidingen
Relevante opleidingen waarin het thema Soft Skills aan bod komt:

Community 
De ambitie van de expertteams is om nieuwe kennis op het gebied van Soft Skills te ontwikkelen en te verbinden in communities of andere samenwerkingsverbanden, samen met organisaties in het werkveld. 

Vragen en meer informatie
Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen rondom de expertteams? Schrijf je dan in voor de maandelijkse nieuwsbrief van Zuyd Professional. Heb je vragen over Soft Skills of wil je meer informatie ontvangen over de expertteams, stuur dan een e-mail naar: softskills@zuydprofessional.nl.