Lectoraten

De lectoraten zijn opgericht om synergie te bevorderen - extern door samenwerking met derden, intern door kennisdeling. Via de lectoraten sluit Zuyd aan op ontwikkelingen in het beroepenveld, bijvoorbeeld door aan te haken op speerpunten van regionale overheden of landelijke ontwikkelingen. Lectoraten werken met elkaar en met de opleidingen samen in de faculteiten. Ze staan onder leiding van een lector, een hooggekwalificeerde deskundige met ruime ervaring in onderwijs en onderzoek in een bepaald vakgebied. Onderstaand vindt u een overzicht van de lectoraten.

Faculteit

Lectoraat

Lector

Gezondheidszorg

Autonomie en Participatie van Chronisch Zieken

Sandra Beurskens

Integrative Patient Centred Health Care*

Asiong Jie

Kennisontwikkeling Vaktherapieën

Susan van Hooren

Inclusie van Mensen met een Verstandelijke Beperking *

Xavier Moonen

Midwifery Science 

Marianne Nieuwenhuijze 

Ondersteunende Technologie in de Zorg

Ramon Daniëls

Voeding, Leefstijl en Bewegen

Susy Braun 

Wijkgerichte Zorg 

Erik van Rossum 

Zorg op Afstand

Marieke Spreeuwenberg

Kunsten

Autonomie en Openbaarheid in de Kunsten

Ruth Benschop

Technology Driven Art 

Peter Missotten 

Bèta Sciences and Technology 

Material Sciences 

Gino van Strijdonck

Nanostructured Materials

Pascal Buskens

Smart Devices 

Vacature

Smart Urban Redesign

Nurhan Abujidi

Zonne-energie in de Gebouwde Omgeving*

Zeger Vroon

Hotel- en Facility Management

Gastronomy

Peter Klosse
Will Munsters

Facility Management

Joop van Duren

Commercieel en Financieel Management 

Innovatief Ondernemen

Steven de Groot

Optimaliseren Kennisintensieve Bedrijfsprocessen

Martijn Zoet  

International Business and Communication 

International Relationship Management

Mark Pluymaekers 

International Trade Management

Vacature

Management en Recht

Recht in Europa, Recht in de Euregio

Eric van de Luijtgaarden 

Employability

Jol Stoffers

Sociale Studies en Educatie

Sociale Integratie, CESRT

Vacature

Informele Zorg*

Marianne Potting 

Opleiden in de School  

Paul Hennissen

ICT

Data Intelligence 

Roger Bemelmans/
Vacature

Centraal

Professionalisering van het Onderwijs 

Marcel van der Klink 

Professioneel Beoordelen

Marcel van der Klink